HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

BARMHARTIGHEID: NAAKTEN KLEDEN

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid:
De zeven geestelijke werken van barmhartigheid:
 1. Het voeden van de hongerigen
 2. Het laven van de dorstigen
 3. Het kleden van de naakten
 4. Het begraven van de doden
 5. Het herbergen van vreemdelingen
 6. Het bezoeken van de zieken
 7. Het troosten van de gevangenen
 1. De zondaars vermanen
 2. De onwetenden onderwijzen
 3. De bedroefden troosten
 4. In moeilijkheden goede raad geven
 5. Het onrecht geduldig lijden
 6. Beledigingen vergeven
 7. Voor de ander bidden.

Lees de Bijbel   

In deze studie: NAAKTEN KLEDEN 

Ef. 4,24 - 5,2 en

Een noodzakelijke opdracht

Tot de werken van barmhartigheid, zoals we die vinden in Matteüs 25, 31-40, behoort 'de naakten kleden'. In de centra van onze dorpen en steden vinden we de ene kledingwinkel naast de andere met een veelheid aan kleding in allerlei kleur, stof en modesnit. Er zijn modelijnen per leeftijd, er is kleding voor vrije tijd, werk- en uitgaanskledij. Er zijn allerlei soorten in onder- en bovenkleding, in zwem-, strand- en sportkleding en noem maar op.

Wij worden overstelpt met kleding en leveren onze overtollige, uit de mode geraakte kleding in, we zetten ze op straat of brengen ze naar verzamelplaatsen voor een goed doel: inzamelacties voor de Derde Wereld of voor een rampgebied waar ook op de wereld...

En toch klinkt nog steeds de oproep: 'de naakten kleden'. Naakt in de letterlijke zin zijn we nog niet, maar veel mensen zitten wel in de kou, omdat men niet om hen bekommerd is. Ze voelen zoals de psalm zegt 'geen mantel om hen heen geslagen'. Je kunt door sociale omstandigheden 'uitgekleed worden' door een schuldeiser, een bank, omdat je in de bijstand terechtkomt. Door een vernederende omstandigheid wordt men 'in zijn hemd gezet'. Er zijn mensen zonder bescherming, zonder rechten, anderen zijn blootgesteld aan onderdrukking, aan eenzaamheid. Hier bij ons. En dan blijven er nog zovele broers en zussen in de landen van het zuiden, die zich vaak niet eens letterlijk kunnen kleden. (Naar 'Levensecht, 2000/3 b1z. 5)

Verzoening

Naaktheid zet mensen ten spot voor anderen. Mensen worden door bazigheid, jaloersheid en naijver door ons en door de ondoordachtheid van media tentoongesteld en becommentarieerd. Ook wij zetten mensen soms buitenspel en voelen daarvoor weinig schroom. Toch is het niet beschermen van mensen tegen uitgebuite naaktheid, tegen de verguizing van hun persoon, iets wat elke menswaardigheid tart. Bidden wij om vergeving voor elke keer dat wij te weinig respect opbrachten voor anderen.

Vragen wij om vergeving

 Voorbede

de verkommerden,
 de ongewensten,
 de onbeminden,
 de alcoholisten,
 de creperenden,
 de verlatenen en de eenzamen,
 de verworpenen en de onaanraakbaren,
 de melaatsen,
 de aidslijders,
 al wie een last zijn geworden voor de samenleving
 die alle hoop en alle geloof in het leven verloren hebben,
 die niet meer kunnen glimlachen,
 die de gevoeligheid voor een warme, liefdevolle vriendenhand kwijt zijn,
 zij kijken naar ons uit voor troost en bemoediging….

Vader,

Gij zendt ons naar hen die naakt zijn, vaak door toedoen van mensen. Gij bent milder dan wie ook en verlangt niet meer dan dat ieder schepsel met respect en waardering wordt benaderd. Uw woord hebben wij begrepen. Uw Liefde willen wij uitdragen opdat niemand zelfs maar met één vinger zou worden geschaad. Geef dat onze woorden en daden onze medemensen kleden met waardigheid die Gij hen hebt toebedeeld. Door Christus onze Heer. Amen


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)