HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

BARMHARTIGHEID: ZIEKEN BEZOEKEN

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid:
De zeven geestelijke werken van barmhartigheid:
 1. Het voeden van de hongerigen
 2. Het laven van de dorstigen
 3. Het kleden van de naakten
 4. Het begraven van de doden
 5. Het herbergen van vreemdelingen
 6. Het bezoeken van de zieken
 7. Het troosten van de gevangenen
 1. De zondaars vermanen
 2. De onwetenden onderwijzen
 3. De bedroefden troosten
 4. In moeilijkheden goede raad geven
 5. Het onrecht geduldig lijden
 6. Beledigingen vergeven
 7. Voor de ander bidden.

Lees de Bijbel   

In deze studie: ZIEKEN BEZOEKEN

Jes 35, 1-10 en Mt. 8, 14-17

Zie om naar de zieken

Vroeg of laat overvalt ziekte ons allemaal. Voor sommigen is het te dragen kruis zwaarder dan voor anderen. Heel zwaar wordt het wanneer men zijn kruis alleen moet dragen, als bezoekers het laten afweten, als er niemand is om zijn nood tegen te klagen, of om zijn gedachten mee te verzetten.

Dan blijft er soms enkel God nog. Hij heeft een verbond met mensen gesloten om bij hen te zijn in alle omstandigheden. Hij voelt mee met ziekte en kwalen. Hem mogen wij roepen en bestormen met onze vragen.
Vandaag staan wij stil bij die zovelen die zieken bezoeken, en bij al onze zieken.

Denken wij aan de mensen die wij bezocht hebben omwille van ziekte of gebrek…
bij wie wij de goede woorden niet vonden…
waar we tekort schoten in ons proberen een open houding aan te nemen…
bij wie we vergaten goed te luisteren…
waar ons hoofd te vol zat met eigen zorgen…
waar we te weinig tijd voor maakten…

Ziekte confronteert ons met de broosheid van het bestaan.
Het maakt onzeker, doet twijfelen over alledaagse schijnbare waarheden, verstoort vaak een heel levensritme. Toch hebben wij soms geen oog voor die gevolgen van ziekten en zijn wij ongevoelig voor de signalen van zieken die daarop wijzen…

Van sommige personen kunnen wij moeilijk hun ziek zijn aanvaarden. Psychisch ziek zijn stoot ons soms af en geeft ons een gebrek aan moed. En soms doen wij niet eens de moeite om naar iemand toe te gaan, of zorgen we niet eens voor een kaartje of attentie. Soms laten wij zieken alleen…

Laten wij zonder ophouden God vragen om onze steun te zijn opdat wij ons geheel zouden kunnen richten op het geluk van onze medemens. Dan zal vergeving ons deel zijn terwijl wij ons met anderen verzoenen. (Bij elke voorbede wordt een kaars op de kandelaar ontstoken met het licht van de paaskaars.)

 Wij bidden...

 Dat er licht mag zijn voor allen die door ziekte geïsoleerd zijn en teruggewor­pen op zichzelf...
 God wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn.

 Dat er licht mag zijn voor alle zieken die hopen op vermindering van pijn, en die genezing verwachten...
 God wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn.

 Dat er licht mag zijn voor alle zieken, die trachten lief en leed gelovig uit Gods hand te aanvaarden.
 God wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn.

 Dat er licht mag zijn voor allen die zorg dragen en heling brengen aan zieken thuis, in klinieken en verpleegtehuizen...
 God wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn.

 Dat er licht mag zijn voor artsen en wetenschappers op hun zoektocht om mensen te genezen naar lichaam en geest...
 God wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn.

 Dat er licht mag zijn voor ziekenzorgkernen die namens de gemeenschap zon en warmte brengen aan de zieken...
 God wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn.

 Dat er licht mag zijn in onze harten, dat wij de zieken bezoeken en ze met hun angst en hoop toevertrouwen aan God.
 God wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn.

 God, blijf mensen roepen die uw tedere zorg voor zieken en psychisch beproefden onder ons gestalte geven, vandaag en alle dagen. AmenMens voor de mensen zijn (ZJ 509)

Slotbezinning

Jezus nodigt ons door middel van een schitterend eenvoudige illustratie uit te beschouwen hoe waardevol ieder individu is voor zijn Vader. In Mattheüs 18:12-14 vraagt Jezus: "Wat dunkt u? Wanneer iemand in het bezit komt van honderd schapen en één daarvan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en op zoek gaan naar het ene verdwaalde? En zo hij het mocht vinden, voorwaar, ik zeg u dat hij zich meer over dat ene verheugt dan over de negenennegentig die niet zijn verdwaald. Evenzo vindt mijn Vader, die in de hemel is, het niet wenselijk dat een van deze kleinen vergaat."

Je zou het ook eens zó kunnen lezen: Wat dunkt u? Wanneer iemand veel kennissen heeft en één daarvan wordt ziek, zal hij dan niet de negenennegentig op het feest laten en op bezoek gaan naar die ene zieke?

         

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)