HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

BARMHARTIGHEID: ONRECHT VERDRAGEN EN LASTIGEN VERDRAGEN

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid:
De zeven geestelijke werken van barmhartigheid:
 1. Het voeden van de hongerigen
 2. Het laven van de dorstigen
 3. Het kleden van de naakten
 4. Het begraven van de doden
 5. Het herbergen van vreemdelingen
 6. Het bezoeken van de zieken
 7. Het troosten van de gevangenen
 1. De zondaars vermanen
 2. De onwetenden onderwijzen
 3. De bedroefden troosten
 4. In moeilijkheden goede raad geven
 5. Het onrecht geduldig lijden
 6. Beledigingen vergeven
 7. Voor de ander bidden.

Lees de Bijbel   

In deze studie: ONRECHT VERDRAGEN EN LASTIGEN VERDRAGEN

Col. 3,12-17 en Lc 6,27-36

1. Belediging

In onze "eer" gekwetst?
Wie zichzelf hoog (te hoog) acht, overschat, zal zich vlug beledigd voelen.
 De nederige zal moeilijk te beledigen zijn, hij zal gemakkelijk vergeven;
 - impulsief, niet altijd gemeend in die zin
 - veel beledigingen hebben geen echte grond; Reden of aanleiding zijn we soms zelf! Bovendien zijn er veel vermeende beledigingen, er zijn nogal wat "kruidje roer me nietjes".
 Sterke geestelijke mensen dragen gemakkelijker een belediging

2. Waarom beledigt iemand ons?

Iemand verwonden, en dus verzwakken. Element in de strijd om het domineren over de andere. Is iets als de woeste schreuwen van de mekaar afdreigende dieren. Het is een overblijfsel van onze primitieve afkomst.

3. De mogelijkheid van vergeving:

Arabisch spreekwoord: "Beledigingen moeten in het zand worden geschreven, complimenten in steen gebijteld". In het zand geschreven, zodat ze vlug kunnen worden uitgewist.

 De negatieve situatie omdraaien naar positief. Cfr dit vehaaltje van op internet: "Iemand staat te wachten in zijn auto en krijgt een groepje kinderen in het oog die in een busje ook zitten te wachten. Een jongetje steekt zijn tong uit naar hem. Hij wil kwaad reageren. Maar bedenkt zich op tijd en zwaat vriendelijk terug. De jongen steekt opnieuw zijn tong uit. De man zwaait even vriendelijk. Na enige aarzeling zwaait ook het jongetje terug en even later alle vriendjes in de auto".

4. De zin van vergeving: Bevrijding:

Van zichzelf: Beledigingen kunnen kwetsen, verwonden en de mens die ze ondergaat z'n kracht ontnemen. Toch is er genezing van die wonde: vergeving aan diegene die ons beledigd heeft.
De belediger vrij maken: de belediging is misschien een last een druk voor degene die heeft beledigd. = een werk van barm-hartigheid.

 We worden zelf graag onze misstappen vergeven.
 Niet kunnen vergeven is een paranoide trek.

6. Christelijke benadering

Basis: Het eindoordeel aan God overlaten
 Het voorbeeld: Christus op het kruis: "Ze bespotten Hem"."Vergeef het hen want zij weten niet wat zij doen".
 Lc 6, 29, "Indien men u op de rechterwang slaat, bied dan ook uw linker aan"
 Een stuk uit de Zaligsprekingen: "Gelukkig zijt gij als men U om mijnentwil beledigt…"
Indien ge zelf anderen hebt beledigt: Ef. 4,26b "De zon mag over uw boosheid niet ondergaan"
Vergeven verandert het verleden niet maar geeft wel zicht op een nieuwe toekomst.

7. Verdraagzaam zijn

'Verdraagzaam zijn is fijn !' Verdraagzaamheid en een positieve instelling zijn eigenschappen die mensen gelukkiger maken. Dat is vaak ook te zien aan hun uitstraling. En gelukkige mensen trekken mensen aan.
Mensen kunnen léren verdraagzaam te zijn en positief te denken. Helaas zijn het nog geen leervakken op school. Maar u kunt er meteen al aan de slag ! Bijvoorbeeld door te oefenen in het omzetten van 'giftige en boze' gedachten in meer verdraagzame gedachten. Gebeurt dit niet of te weinig, dan leren we niet om met frustraties en problemen om te gaan. Elke tegenslag is dan een ramp !
Vaardigheden zoals verdraagzaamheid en positief denken hebben we allemaal nodig om op een positieve manier te kunnen samenwerken met anderen. Nu én later. christenen kunnen hierbij natuurlijk alhelemal niet achterblijven!

Tips bij het omzetten van 'giftige' in positieve gedachten:

Erken dat frustraties bij het leven horen (relativeren).
Wil inzien dat het niet altijd mogelijk is situaties naar eigen hand te zetten.
Heb door dat geduld en aanpassen soms de beste oplossing is.
Ontken het ongemak niet en toon begrip voor de last of ergernis die iemand heeft.
Beaam dat het geen fijn gevoel is om snel geïrriteerd te zijn.
Vraag aan de ander wat die met mopperen denkt te bereiken.
Besef uit dat anderen van mopperen een slecht humeur krijgen en de sfeer daardoor alleen maar slechter wordt.
Vraag of ze zelf een oplossing of alternatief weten.
Wees blij als blijkt dat iemand zichzelf kan beheersen.
Toon te alle tijde zélf positief gedrag.

Een stap verder gaat u als je leert onplezierige situaties opnieuw te beoordelen. Met andere woorden: door een andere invalshoek voor dezelfde situatie te kiezen, kan je leren opkomende negatieve gevoelens te relativeren en misschien zelfs te komen met een oplossing.

Vragen die helpen bij het leren van positief denken:

Wat gebeurt er: het beoordelen van de situatie.
Wat betekent dit voor mij (is het echt zo erg): het relativeren en herwaarderen van de situatie.
Wat gebeurt er als ik boos ben: het bespreken van het effect van negatief reageren en handelen.
Heb ik zelf in de hand hoe ik reageer: het bespreken van de mogelijkheid hoe het kind de baas kan blijven over zijn emoties.
Hoe kan ik het anders aanpakken zodat het weer leuk wordt: het bedenken van alternatief gedrag.
Wat zou dat andere (meer positieve) gedrag opleveren: het bespreken van het effect van positief denken en handelen.

Gebed om vrede

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
 Laat mij liefde brengen, daar waar haat is;
 vergeving, waar mensen elkaar pijn doen;
 geloof, daar waar twijfel is;
 hoop, waar wanhoop is;
 licht, waar duisternis is;
 vreugde, waar droefheid is.
 Want als we geven ontvangen we;
 als we vergeving schenken
 ontvangen wevergeving.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)