HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

Van harte aanbevolen - Prachtig Bijbel Studiemateriaal

Lees de BijbelOp deze pagina vindt u bijbelstudiemateriaal van de auteur Ger de Koning. De bestanden zijn gesorteerd in volgorde van bijbelboek / onderwerp. Van de volgende publicaties en e-books is een aantal vrij te downloaden in pdf formaat, een aantal is alleen te bestellen en een aantal is zowel vrij te downloaden als te bestellen. U dient dan wel over het programma Adobe Reader te beschikken. Reacties kunt u mailen aan Ger de Koning

Maak maar een keus, download en lees


Toelichting op het boek Genesis 
Genesis is het boek van het begin. 'Genesis' betekent 'Geboorte', of 'Ontstaan', of 'Wording'. We vinden er de oorsprong van hemel en aarde, de instelling van gezin en huwelijk, de eerste zonde en als gevolg daarvan de dood, het eerste offer, het oordeel, het ontstaan van volken, van het Hebreeuwse ras, van verbond en besnijdenis, van het hemels priesterschap, enz. Alle waarheden die in de volgende boeken van de Bijbel naar voren komen, worden in dit boek al aangegeven.

Genesis 1 - 50 / MGdK /
Formaat: A4 - 166 blz. / 543 kb
Laatste rev. 13-08-2005 door: M.G. de KoningToelichting op het boek Exodus 
Exodus betekent: uittocht. Dat is tegelijk het hoofdonderwerp van het boek: de uittocht van Israel uit Egypte. Genesis bevat een rijkdom aan verschillende onderwerpen. Die onderwerpen worden daar vaak slechts aangetipt om in de volgende bijbelboeken nader te worden uitgewerkt. De verlossing is daarvan een voorbeeld. Dit onderwerp in het boek Exodus breed wordt uitgemeten. Exodus heeft in feite slechts twee onderwerpen: De verlossing van het volk Israel uit de slavernij en Gods woning te midden van zijn volk.

Exodus 1 - 40 / MGdK /
Formaat: A4 - 169 blz. / 556 kb
Laatste rev. 22-09-2006 door: J. NoordhoekToelichting op het boek Leviticus 
Het boek Leviticus brengt ons, evenals het laatste deel van Exodus, in het heiligdom, bij het hart van God. In wat het heiligdom voorstelt, zien we wat in Gods hart is. Daar wil God gemeenschap met ons hebben. Leviticus is het boek van gemeenschap. Anders dan de naam Leviticus doet vermoeden gaat het in dit boek niet zozeer om de dienst van de Levieten, maar om de dienst van de priesters, hoewel die natuurlijk ook van de stam van Levi waren.

Leviticus 1 - 27 / MGdK /
Formaat: A4 - 156 blz. / 531 kb
Laatste rev. 31-10-2006 door: M.G. de KoningToelichting op het boek Numeri 
Het boek Numeri beschrijft de wandel en de dienst van het volk van God tijdens de reis door de woestijn. We zien hoe God direct straft als het volk overtreedt en faalt, omdat nu de wet de grondslag is van Gods handelen met hen. In Leviticus zien we een volk van aanbidders rondom een heiligdom in de tegenwoordigheid van God, in Numeri zien we een volk in de woestijn in de tegenwoordigheid van vijanden. Het is een volk van strijders om het heiligdom te verdedigen.

Numeri 1 - 36 / MGdK /
Formaat: A4 - 189 blz. / 692 kb
Toelichting op het boek Deuteronomium 
Het boek Deuteronomium beschrijft de bijzondere situatie waarin het volk verkeert. Enerzijds heeft het de woestijnreis achter zich. Anderzijds staat het op het punt het land binnen te gaan dat God aan de aartsvaders heeft beloofd. Het is de Heer erom te doen het volk voor te bereiden op het veroveren en in bezit nemen van het land. In enkele lange toespraken stelt Mozes in dit boek de ervaringen van het volk in de woestijn voor, zowel met zichzelf als met God. Hij stelt hun ook de toekomst voor.

Deuteronomium 1 - 34 / MGdK - Revisie 2007 /
Formaat: A4 - 245 blz. / 1078 kb
Laatste rev. 20-11-2007 door: J. NoordhoekToelichting op het boek Jozua 
In het eerste deel van het boek Jozua wordt de strijd beschreven die het volk Israel moest voeren om het land Kanaän te veroveren en in bezit te nemen. In het tweede deel wordt vermeldt hoe het land onder de stammen is verdeeld. In dit boek wordt in allerlei geschiedenissen de strijd uitgebeeld. Daarin liggen voor ons belangrijke geestelijke lessen. De belangrijkste les is dat Jozua de aanvoerder is. Jozua is de Hebreeuwse naam voor Jezus. In onze geestelijke strijd moeten wij dus letten op onze aanvoerder, de Heer Jezus.

Jozua 1 - 24 / MGdK /
Formaat: A4 - 131 blz. / 466 kb
Richteren actueel 
Het kenmerk van het boek Richteren is dat 'ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen'. Dat is ook het kenmerk van de tijd waarin wij leven. De geschiedenissen in dit boek zijn dan ook illustraties van het leven van Gods volk in onze tijd. Het is niet mogelijk dit bijbelboek te lezen zonder erdoor te worden aangesproken. Wie de lessen van het boek Richteren ter harte neemt, zal erdoor veranderd worden.

Richteren 1 - 21 / MGdK /
Formaat: A5 - 301 blz. / 1263 kb
Ruth 
Samengevoegde artikelen uit de rubriek Online uit het blad Rechtstreeks

Ruth 1 - 4 / MGdK /
Formaat: A5 - 11 blz. / 28 kb
1 Samuël 
Samengevoegde artikelen uit de rubriek Online uit het blad Rechtstreeks

1 Samuël 1 - 31 / MGdK /
Formaat: A5 - 95 blz. / 245 kb
Nehemia, de dienende leider 
Dienstbaar zijn betekent niet een watje zijn. Nehemia was geen slappeling. Voor God maakte hij zich klein. Daarom was hij onbevreesd in zijn optreden voor mensen. Ongeacht wie hij voor zich had, trad hij met gezag en, indien nodig, hardhandig op. Zo riep hij kwade praktijken een halt toe en bracht hij een keer in verkeerde situaties.

Nehemia 1 - 13 / MGdK /
Formaat: A4 - 160 blz. / 566 kb
Toelichting op het boek Jesaja 
Jesaja is wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. Het grote onderwerp van het profetisch woord, de Messias, de Heer Jezus, staat in zijn boek centraal. Hij spreekt over de geboorte van de Heer Jezus, zijn voedsel, zijn leven, zijn dood, zijn opstanding, zijn terugkeer, zijn vrederijk. Er is geen bijbelboek waarin we zoveel leren over het lijden, de verheerlijking en het koninkrijk van de Heer Jezus als Jesaja. Zijn profetie wordt meer dan enig ander boek van het Oude Testament in het Nieuwe Testament aangehaald, wel meer dan 150 maal.

Jesaja 1 - 66 / MGdK /
Formaat: A4 - 308 blz. / 1188 kb
Laatste rev. 13-04-2007 door: J. NoordhoekHosea Actueel
Wie gaat 'de kleine profeten' nu voor zijn plezier lezen? Ze behoren tot de minst gelezen bijbeldelen en zijn daardoor ook het minst bekend bij christenen. Maar ook deze 'kleine profeten' zijn geinspireerde Schriften. In dit commentaar wil de auteur u laten zien hoe actueel de boodschap van Hosea voor christen vandaag is. Zoals Hosea zich heel direct richtte tot het toenmalige volk van God, zou hij graag met u naar Hosea willen luisteren in deze zin: Wat is zijn boodschap voor Gods volk in deze tijd?

Hosea 1 - 14 / MGdK /
Formaat: A5 - 237 blz. / 956 kb
Joël Actueel
Als je Joël in de Bijbel zoekt, ben je even bezig... Geen wonder: zijn profetie telt nauwelijks drie bladzijden. Door zijn gering omvang heeft dit boek de schijn dat de inhoud beperkt is. We zullen echter zien, hoe rijk de inhoud is van wat Joël, namens de HERE aan zijn volk doorgeeft. We zullen ook zien hoe hij, na een beschrijving van alle ellende die hij in zijn dagen beleefde, een prachtig vergezicht toont van de heerlijke toekomst die Israel wacht. Tevens zullen we zien ook actueel de boodschap van Joël is voor Gods volk in deze tijd.

Joël 1 - 3 / MGdK /
Formaat: A5 - 83 blz. / 304 kb
Amos actueel
Een verklaring van het bijbelboek Amos, de derde kleine profeet in rij. De kleine profeten zijn zeer weinig gelezen bijbelboeken en ook het minst bekend bij christenen. Maar wie de moeite neemt ze te lezen zal een ware schat ontdekken. Zo ook bij Amos. De auteur is diep onder de indruk van de booschap van de profeet, een eenvoudige schapenfokker uit Tekoa. Wat dacht u b.v. van de wondere woorden 'Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren dichten, en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen vanouds.....'? Woorden die aangehaald worden door Jakobus tijdens het apostelconvent in Handelingen 15 waaruit blijkt dat Israel zeker niet afgedaan heeft. Integendeel, God heeft nog een schitterend plan voor Israel in het verschiet liggen. Maar niet alleen voor Israel heeft dit bijbelboek betekenis. Ook voor de christen van vandaag liggen er rijke lessen in de woorden van de profeet Amos…

Amos 1 - 9 / MGdK /
Formaat: A4 - 1 blz. / 17 kb
Rotsvast nr. 1 - Romeinen
Een verklaring van Paulus' brief, speciaal voor jou. Als een soort opstapje naar de andere goede boeken, maar die nog net wat te moeilijk zijn, is het boek geschreven dat je nu in handen hebt. In korte stukjes neemt de schrijver je mee op een ontdekkingstocht door een van de brieven van de Bijbel. Onderweg vertelt hij in een taal die jou aanspreekt, wat er allemaal te zien is. Je zult zien dat je van de ene ontdekking in de andere komt.

Romeinen 1 - 16 / MGdK /
Formaat: A5 - 166 blz. / 602 kb
Rotsvast nr. 2 - 1 Korintiërs 
De auteur, bijbelleraar, schreef dit boek voor jongeren die pas de Heer Jezus kennen of Hem beter willen leren kennen. Het is een ontdekkingstocht door de brief van de apostel Paulus, waarin de Koning in eenenzestig hoofdstukken hen heel persoonlijk aanspreekt op een glasheldere maar niet minder radicale manier. Hij vraagt ernst te maken met het geloof in woord en daad en te leven tot opbouw van de gemeente.

1 Korintiërs 1 - 16 / MGdK /
Formaat: A5 - 237 blz. / 522 kbRotsvast nr. 3 - 2 Korintiërs 
Je bent jong in het geloof. Je weet dat je, om in het geloof te groeien, in de Bijbel moet lezen. Dat doe je dan ook. Maar je zou ook graag willen begrijpen wat je leest. In dit boek neemt de schrijver je mee op een ontdekkingstocht door deze brief van Paulus. In korte stukjes, en in een taal die jou aanspreekt, vertelt hij wat er onderweg allemaal te zien is.

2 Korintiërs 1 - 13 / MGdK /
Formaat: A5 - 153 blz. / 391 kb
Rotsvast nr. 4 - Galaten 
Je bent jong in het geloof. Je weet dat je, om in het geloof te groeien, in de Bijbel moet lezen. Dat doe je dan ook. Maar je zou ook graag willen begrijpen wat je leest. In dit boek neemt de schrijver je mee op een ontdekkingstocht door deze brief van Paulus. In korte stukjes, en in een taal die jou aanspreekt, vertelt hij wat er onderweg allemaal te zien is.

Galaten 1 - 6 / MGdK /
Formaat: A5 - 72 blz. / 287 kb
Rotsvast nr. 5 - Efeziërs 
Je bent jong in het geloof. Je weet dat je, om in het geloof te groeien, in de Bijbel moet lezen. Dat doe je dan ook. Maar je zou ook graag willen begrijpen wat je leest. Er zijn wel goede boeken die je daarbij kunnen helpen. Dit boek is geschreven als een soort opstapje naar die andere boeken die nog net wat te moeilijk zijn. In korte stukjes neemt de schrijver je mee op een ontdekkingstocht door een van de brieven van de Bijbel. Onderweg vertelt hij in een taal die jou aanspreekt, wat er allemaal te zien is. Je zult zien dat je van de ene ontdekking in de andere komt.

Efeziërs 1 - 6 / MGdK /
Formaat: A5 - 170 blz. / 589 kb
Laatste rev. 22-08-2007 door: J.P. SpoorRotsvast nr. 6 - Filippenzen en Kolossenzen 
In korte stukjes neemt Ger de Koning je mee naar deze brieven van Paulus. In je stille tijd lees je elke dag zo'n hoofdstukje (hooguit 15 min.) De schrijver verklaart daarin per keer een paar teksten op een manier die voor jonge christenen goed te begrijpen is. Binnen anderhalve maand heb je een goed overzicht over deze beide belangrijke brieven. Je zult merken, dat deze brieven van Paulus meer gaan leven voor je!

Filippenzen en Kolossenzen / MGdK /
Formaat: A5 - 194 blz. / 509 kb
Laatste rev. 19-01-2008 door: J.P. SpoorRotsvast nr. 7 - 1 en 2 Tessalonicenzen 
Dit deel gaat over de brieven van Paulus aan pas bekeerden die in de havenstad Thessalonika in Macedonie woonden. Daarom denk ik dat je dit boek met bijzondere belangstelling zult lezen. Hoewel dit boek geschreven is voor jongeren, wil dat niet zeggen dat dit boek niet voor oudere gelovigen bestemd zou zijn. Ook oudere gelovigen kunnen pas bekeerd zijn en in die zin dus jonge gelovigen zijn. Maar ook gelovigen die al lang met de Heer leven, zullen telkens worden aangesproken door de frisheid van het geloofsleven van de pas bekeerden in Thessalonika.

1 en 2 Tessalonicenzen / MGdK /
Formaat: A5 - 148 blz. / 397 kb
Laatste rev. 18-02-2008 door: M.G. de KoningVaderschap naar Gods hart (pps) 
Speciaal voor vaders en (alleenstaande) moeders en allen die met opvoeding te maken hebben of nog zullen krijgen om vanuit het Woord van God houvast aanreiken en te (helpen) bouwen aan deze prachtige, maar ook kwetsbare relatie.

/ MGdK / Powerpoint Presentatie lezing ouder-kind relatie
Formaat: Spec - 12 blz. / 140 kb
Laatste rev. 15-11-2006 door: M.G. de KoningEuropa herleeft - droom of nachtmerrie? 
Er ontrolt zich iets voor onze ogen waar we alleen maar naar kunnen kijken, maar geen invloed op kunnen uitoefenen. Europa wordt een supermacht, of we dat nu leuk vinden of niet. Wie zit er werkelijk achter de eenwording van Europa? In dit boekje worden we meegenomen langs enkele onthullende bijbelgedeelten om Gods visie op Europa te krijgen.

/ MGdK /
Formaat: A4 - 1 blz. / 35 kb
Engelen: ze zijn er (weer) 
Engelen zijn er weer. Niet dat ze er een tijdlang niet geweest zouden zijn, maar ze zijn terug in de belangstelling. De verhalen van engelen-verschijningen zijn talrijk. Maar wat moet je ermee? Is het echt of is het suggestie? Ieder verhaal is zoveel waard als de mens die het vertelt. En wat is de mens? Er is niets veranderlijker dan een mens. De Enige die in zijn wezen onveranderlijk is, is God. Als we zijn Woord, de Bijbel, erop naslaan, krijgen we pas echt betrouwbare informatie over engelen.

/ MGdK /
Formaat: A5 - 45 blz. / 152 kb
Laatste rev. 19-01-2008 door: J.P. SpoorChristelijke visie op televisie 
Achtennegentig procent van alle Nederlandse huishoudens beschikte eind 1987 over een of meer televisietoestellen. De overige twee procent heeft zijn eigen redenen om het niet te doen. In beide groepen kunnen zich personen bevinden die wel bij de andere groep zouden willen horen dan waar ze nu onder vallen. Voor hen zijn de volgende bladzijden in de eerste plaats bestemd. Behoort u daar niet toe, dan kan dit boekje mogelijk dienen als een aanvulling op de informatie waarover u ten aanzien van het medium televisie al beschikte.
N.B. Dit boekje is in 1990 gepubliceerd. Het heeft echter nog niet veel aan actualiteit heeft verloren. Vandaar dat het is gescand en voor gratis download beschikbaar gesteld.

/ MGdK /
Formaat: A5 - 63 blz. / 228 kb
Seksualiteit een gave van God. Deel 1 
Is seksualiteit voor en buiten het huwelijk geoorloofd? Over de onderwerp 'seksualiteit' staat heel wat in de Bijbel. De uitdrukking seksualiteit komen we niet letterlijk tegen, maar wat die uitdrukking bedoelt te zeggen, kom je de hele Bijbel door tegen. Het is dus een door en door Bijbels onderwerp. Ik zal dan ook veel uit de Bijbel aanhalen, want dat is het enige wat ons kan helpen in het nadenken over de vraag die als vraag hierboven staat. Het is een nood die in talloze levens van ongetrouwde jongeren en ouderen, maar ook bij getrouwde mensen heel hoog is opgelopen.

/ MGdK /
Formaat: A5 - 47 blz. / 183 kb
Seksualiteit een gave van God. Deel 2 
Hoe ga je als man en vrouw in je huwelijk om met seksualiteit? Precies zoals in de vorige brochure wil ik het in alle openheid, maar toch ook met grote terughoudendheid, hebben over seksualiteit als een gave van God. Deze keer gaat het over seksualiteit binnen het huwelijk, hoe je als man en vrouw daarmee omgaat. We worden vanuit de wereld op een heel negatieve manier met dit onderwerp geconfronteerd. Daarom kunnen we beter naar de Bijbel luisteren en eens te kijken naar de oorsprong, de instelling van het huwelijk.

/ MGdK /
Formaat: A5 - 43 blz. / 174 kb
Bekering en doop
Back To Basics 1 gaat over 'bekering' en 'dopen'. Er zijn veel vragen over deze beide 'Basics'. Een aantal van deze vragen komt in dit boekje aan de orde, bijvoorbeeld: Hoe weet je of je bekeerd bent? Wat is dat 'bekering'? Is de doop in plaats van de besnijdenis gekomen? 'Behouden door de doop' wat krijgen we nou? Aan de hand van de Bijbel wordt geprobeerd die vragen te beantwoorden. Iemand die vragen stelt, is niet altijd direct tevreden met het antwoord dat gegeven wordt. Het antwoord moet 'klikken', dat wil zeggen herkend worden door het zelf in de Bijbel te zien.

/ MGdK /
Formaat: A5 - 50 blz. / 179 kb
Getuigen 
Back to Basics 2. Evangeliseren is geen lucratieve vorm van tijdverdrijf, een aardige bezigheid voor als je anders toch niets te doen hebt. Evangeliseren is noodzaak! Ik hoop dat je iets in je hebt van de motivatie van Paulus, zoals hij die onder woorden brengt: 'Want als ik het evangelie verkondig, strekt mij dat niet tot roem, want de noodzaak is mij opgelegd; want wee mij, als ik het evangelie niet verkondig' (1 Kor. 9:16).

/ MGdK / Motivatie en Toerusting voor Evangelisten
Formaat: A5 - 33 blz. / 135 kb

 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)