HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Vakantie mijmeringen - Dag 1


  

Hieronder vind je alle pagina’s van de ontspannende Vakantie studies

>   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

    14  15  16  17 18  19  20   21  terug

Vooraf even ditVoor velen is de tijd van de vakantie weer aangebroken. Hhierbij volgens traditie de  vakantie-mijmeringen. In een vorige generatie was vakantie een uitzondering en een buitenlandse vakantie, daar sprak de hele omgeving van. Nu is dat alles gewoon, we accepteren het als vanzelfsprekend. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. We gaan tegenwoordig soms ver weg met vakantie naar landen waar juist vakantie voor de inheemse bevolking een luxe is. Laten we daar eens over denken.
    

  

Wij hebben niet de tijd. De tijd heeft ons ! 

We hopen dat de vakantietijd een goede tijd mag zijn

We hopen dat de vakantietijd een goede tijd mag zijn, waarin we kunnen genieten van goed weer, Gods mooie natuur en andere dingen...

 Genieten van de goede dingen die God geeft, wil niet zeggen dat je oppervlakkig wordt. Genieten van de goede gaven van God vraagt diepgang in je geloofsleven. Ook bij Prediker is het niet een kwestie van: laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij.

Nee, Prediker zegt: ik als mens snap heel veel niet, maar God gaat wel zijn weg (8,17). Eens zal Hij recht doen. Uiteindelijk zal het de rechtvaardige goed gaan en de zondaar zal het niet goed gaan (8,12-13). Het slotvers van het boek Prediker spreekt over Gods gericht (12,14). Dit gericht betekent dat God afrekent met het kwaad en met wie het kwaad beramen en met alle moeilijke dingen. Het betekent verlossing voor Gods kinderen. Prediker heeft er oog voor dat God verder komt. Dat geeft ruimte om te kunnen genieten van Gods goede gaven.

Tussen Prediker en ons ligt de komst van Christus. Er heeft een kruis gestaan op Golgota. Daar zijn wij door Christus verzoend met God. Na het kruis volgt het graf. Christus is dood geweest. Maar niet dood gebleven. Hij leeft weer. Hij is Heer in de hemel.

Dit betekent niet dat in vergelijking met de tijd van Prediker de leefomstandigheden op aarde zoveel veranderd zijn. Dat heeft de Here Jezus ook niet beloofd. De schepping zucht en is in barensnood (Rom 8,22), zegt ook Paulus. Maar, zegt hij erbij, in hoop. Christus is gestorven en opgestaan. Wij wachten op zijn wederkomst. Dan wordt de schepping bevrijd en worden Gods kinderen verlost uit het lijden van deze wereld.

De enkele lijnen, die je bij de Prediker al ziet, worden door Christus en daarna door Paulus en Johannes verder ingevuld. Het leven hier op aarde is nog even kort en vluchtig. Maar we zijn op weg naar het grote feest van onze Heer. Het slot van Openbaring 20 spreekt over het laatste oordeel, het gericht waarover Prediker al sprak. En dan spreekt Opb 21 over de nieuwe hemel en aarde. Daar zal God zelf bij zijn volk wonen. En dan zal Hij alle tranen van de ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn (Opb 21,4).

Soms heb je niet veel te genieten op deze wereld. Je drinkt je koffie niet met een vrolijk hart, maar eet je brood met tranen. Daar weet Prediker alles van. Dan zijn Gods beloften het enige waar je je aan vast kunt houden. Doe dat dan ook. God gaat toch verder met zijn plan, met u en met jou, ook al zie je het niet en zit alles voor je gevoel vast. Toch komt eens alles goed. Houd je vast aan Gods belofte.

En als God ook goede dingen en mooie momenten geeft, geniet er dan van. Dat is wat Prediker zegt (9,7). In het licht van de beloften uit Openbaring 21 krijgen de goede dingen nog extra glans. Een goed glas wijn mogen wij verbinden met de wijn die we straks nieuw zullen drinken met Christus op de nieuwe aarde. Ik zou bijna zeggen: een knipoog van God: geniet er maar van en bedenk: het wordt nog veel mooier.

Waar vind je God? Ook op een terrasje of wandelend in het bos. Op de boulevard, in de bergen, het eten thuis – dat wat God je het geeft, dát maakt het bijzonder. Als je dat bedenkt, wordt het aardse leven goed, omdat de hemel je begroet.

 Ik wens ieder op deze manier goede weken toe! En óók : veel genoegen met deze mijmeringen READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)