HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Vakantie mijmeringen - Dag 16


  

Hieronder vind je alle pagina’s van de ontspannende Vakantie studies

>   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

    14  15  16  17 18  19  20   21  terug

Vooraf even dit : Voor velen is de tijd van de vakantie weer aangebroken. Hierbij volgens traditie de  vakantie-mijmeringen. In een vorige generatie was vakantie een uitzondering en een buitenlandse vakantie, daar sprak de hele omgeving van. Nu is dat alles gewoon, we accepteren het als vanzelfsprekend. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. We gaan tegenwoordig soms ver weg met vakantie naar landen waar juist vakantie voor de inheemse bevolking een luxe is. Laten we daar eens over denken.
    

  

Wij hebben niet de tijd. De tijd heeft ons ! 


Even tijd. Het was het derde uur...

Het was het derde uur, toen zIj Hem kruisigden. Marcus 15: 25


De Joden hadden een andere tijdsindeling dan wij. Elke dag was ingedeeld in twee keer twaalf uur. Twaalf uur voor de tijd dat het licht was en twaalf uur voor de tijd dat het donker was.

't Is maar dat u het weet. Het helpt een beetje deze week wanneer we klokkijken in de Bijbel.

Marcus vertelt dat de Here Jezus werd gekruisigd op het derde uur. Het was dus al drie uur licht. Of moet ik juist zeggen: het was nog maar drie uur licht. Want in de afgelopen drie uren was er verschrikkelijk veel gebeurd. Het sanhedrin had vergaderd. Jezus was voorgeleid. De rechtszaak tegen hem was begonnen. Getuigen werden gehoord. Hij was in die afgelopen uren ter dood veroordeeld. Maar ook was Hij verhoord door Pilatus. En gezien door Herodus.

De paleizen lagen in Jeruzalem allemaal niet zover van elkaar af, maar toch... Ze hebben Hem ook van het ene gebouw naar het andere gesleept. En toen uiteindelijk naar de heuvel Golgota. Daar werd Hij dus om drie uur gekruisigd.

Ongelooflijk wat een haast. Zoiets kun je snelrecht noemen. De meeste burgers van Jeruzalem waren nog maar enkele uren wakker .
Vier vergaderingen in drie uur. Ze hebben korte metten met Jezus gemaakt. Het is te begrijpen waarom. Het was de dag van het paasfeest. Jeruzalem zat stampvol met toeristen. Voordat het volle leven opgang kwam, moest het voorbij zijn.

En zodoende sloegen de Romeinse soldaten tegen negen uur in de morgen ('de derde ure') Jezus aan het kruis. Soms zit ik in die tijd nog in de file. Zeker in ons land komen we dan nog maar net op gang. Je kunt je het nauwelijks realiseren. Toen was alles al voorbij: de arrestatie, het verhoor, de verdediging, de uitspraak, de executie.

Misschien was u de tijd van Jezus kruisiging vergeten.
Nu weet u het weer. Tegen de tijd dat u uw eerste kop koffie drinkt, weigerde Jezus te drinken van de wijn met zure edik gemengd. U drinkt koffie om vooral toch wakker aan het werk te gaan. Hij dronk niet; om bewust te sterven. Het was nog maar de derde ure.

18 Lezen: Marcus 15: 1-15 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)