HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Vakantie mijmeringen - Dag 21


  

Hieronder vind je alle pagina’s van de ontspannende Vakantie studies

>   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

    14  15  16  17 18  19  20   21  terug

Vooraf even dit : Voor velen is de tijd van de vakantie weer aangebroken. Hierbij volgens traditie de  vakantie-mijmeringen. In een vorige generatie was vakantie een uitzondering en een buitenlandse vakantie, daar sprak de hele omgeving van. Nu is dat alles gewoon, we accepteren het als vanzelfsprekend. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. We gaan tegenwoordig soms ver weg met vakantie naar landen waar juist vakantie voor de inheemse bevolking een luxe is. Laten we daar eens over denken.
    

  

Wij hebben niet de tijd. De tijd heeft ons ! 


Even tijd ? Het laatste uur...

Ziet toe, b/ijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het tijd is.

Marcus 13: 33


Niemand weet hoe laat 'het laatste uur' zal zijn. Het laatste uur van deze wereld. We weten het niet. Toch lijkt het mij nuttig, aangezien we in de afgelopen weken het toch over tijd hebben gehad, voor deze laatste keer het daar ook nog over te hebben. Omdat Christus dit ons allemaal sterk heeft aangeraden. ~

'Ziet toe en blijft waakzaam. Want gij weet niet wanneer het tijd is.' In een lange toespraak had Hij zijn discipelen veel verteld over de toekomst. Over het eind der tijden. Over zijn wederkomst. Maar wat Hij niet deed, was de dag, laat staan het uur noemen. 'Van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader.'

Wat zou het een verrassing zijn geweest als we aan het einde van dit leesboekje aan u dit hadden kunnen meegeven. Zo van: 'voordat u naar huis gaat en uw agenda weer volloopt, noteer dan in ieder geval deze datum.' Het zou ook een stuk gemakkelijker werken als je wist dat het bijvoorbeeld de eerste vijf jaar niet het geval zal zijn. je zou je leven er meer op kunnen inrichten.

Of juist niet... Omdat al gauw de gedachte ontstaat: dat duurt nog minstens vijf jaar. We kunnen eerst nog een aantalleuke dingen doen. Op z'n minst vijf keer met vakantie.

God weet wie wij zijn. Niet voor niets houdt Hij die dag en dat uur voor ons verborgen. Ik denk dat we er zo nog meer rekening mee moeten houden. Het zou wel wijs zijn. Elke dag bovenin je agenda schrijven: Jezus zou kunnen komen!!! Elke dag er rekening mee houden.

Een week keek ik met u op de klok. Een week dachten we na over de tijden van vroeger. Over momenten die in het hart van de christenen gegrift staan. Uren om nooit te vergeten. je kon het doen liggend in het gras, lekker in je stoel op de camping.

Tijdens een paar weken waarin de tijd geen rol speelde. Volgende week gaat u weer aan het werk. 'Denk om De Tijd.'
Lezen: Marcus 13: 1-37

En dan komt de tijd ná de vakantie

Het is dan toch echt voorbij. Misschien dat er nog een verdwaalde vakantieganger her en der rondloopt, maar de meeste mensen staan weer in de startblokken voor een nieuw seizoen. De scholen gaan weer beginnen. En dan is het echt voorbij. En je bent het vakantiegevoel waarschijnlijk snel weer kwijt. De vakantieverhalen worden verteld, de foto’s gesorteerd en dan gaat het gewone leven weer beginnen. Sommigen zijn er blij mee, anderen zien ertegenop.

De zomervakantie is niet alleen een tijd voor leuke dingen, maar voor veel mensen ook een tijd om even afstand te nemen. Ontspanning en bezinning gaan meestal hand in hand. Weer opladen en energie opdoen, gaat gepaard met nieuwe motivatie om dingen aan te pakken. Niet altijd even bewust, maar toch vermoed ik dat de meeste mensen weer met nieuwe plannen en voornemens het seizoen instappen. Misschien heb je dingen besproken. 

Dit jaar wil ik op school me anders opstellen dan vorig jaar. Op het bedrijf wil ik deze zaken veranderen. Voor het leven thuis maken we nieuwe afspraken over vrije-tijd en hobby’s. En in de kerk wil ik wat actiever bezig gaan dan de afgelopen tijd. En m’n eigen ontspanning, tja dat wil ik toch beter bewaken. Het is goed om die afstand af en toe te nemen, en eens te kijken waar je mee bezig bent. Doe je de goede dingen en doe je die dingen goed? Wat beviel je niet zo en wat wil je eigenlijk veranderen? Een nieuw seizoen is een goed moment om nieuwe plannen te maken.

Voor veel mensen blijft zo’n bezinning beperkt en zijn de veranderingen wel belangrijk, maar niet zo schokkend. Maar zelfs voor de kleinste evaluatie is het nodig dat je enig idee hebt van het grotere geheel. Wat vind je nu echt belangrijk en wat niet? Waarop is je leven gericht? Wat wil je betekenen voor de mensen om je heen? In welke bedding stroomt je leven? 

Even afstand nemen van alle hectiek is daarvoor nodig. Om weer terug te winnen dat je niet geleefd wordt, maar dat je zelf leeft, en met nieuwe overtuiging en motivatie je kunt inzetten voor wat belangrijk is. Bewust leven vraagt om een zeker besef van wat je aan het doen bent en of je ook doet wat je wilt. Lees maar eens verder .... 
 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)