Vakantie mijmeringen - Dag 16

Hieronder vind je alle pagina’s van de ontspannende Vakantie studies

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20   21  terug

Lees de Bijbel       

Wij hebben niet de tijd. De tijd heeft ons !

Even tijd. Het was het derde uur...

Het was het derde uur, toen zIj Hem kruisigden. Marcus 15: 25


De Joden hadden een andere tijdsindeling dan wij. Elke dag was ingedeeld in twee keer twaalf uur. Twaalf uur voor de tijd dat het licht was en twaalf uur voor de tijd dat het donker was.

't Is maar dat u het weet. Het helpt een beetje deze week wanneer we klokkijken in de Bijbel.

Marcus vertelt dat de Here Jezus werd gekruisigd op het derde uur. Het was dus al drie uur licht. Of moet ik juist zeggen: het was nog maar drie uur licht. Want in de afgelopen drie uren was er verschrikkelijk veel gebeurd. Het sanhedrin had vergaderd. Jezus was voorgeleid. De rechtszaak tegen hem was begonnen. Getuigen werden gehoord. Hij was in die afgelopen uren ter dood veroordeeld. Maar ook was Hij verhoord door Pilatus. En gezien door Herodus.

De paleizen lagen in Jeruzalem allemaal niet zover van elkaar af, maar toch... Ze hebben Hem ook van het ene gebouw naar het andere gesleept. En toen uiteindelijk naar de heuvel Golgota. Daar werd Hij dus om drie uur gekruisigd.

Ongelooflijk wat een haast. Zoiets kun je snelrecht noemen. De meeste burgers van Jeruzalem waren nog maar enkele uren wakker .
Vier vergaderingen in drie uur. Ze hebben korte metten met Jezus gemaakt. Het is te begrijpen waarom. Het was de dag van het paasfeest. Jeruzalem zat stampvol met toeristen. Voordat het volle leven opgang kwam, moest het voorbij zijn.

En zodoende sloegen de Romeinse soldaten tegen negen uur in de morgen ('de derde ure') Jezus aan het kruis. Soms zit ik in die tijd nog in de file. Zeker in ons land komen we dan nog maar net op gang. Je kunt je het nauwelijks realiseren. Toen was alles al voorbij: de arrestatie, het verhoor, de verdediging, de uitspraak, de executie.

Misschien was u de tijd van Jezus kruisiging vergeten.
Nu weet u het weer. Tegen de tijd dat u uw eerste kop koffie drinkt, weigerde Jezus te drinken van de wijn met zure edik gemengd. U drinkt koffie om vooral toch wakker aan het werk te gaan. Hij dronk niet; om bewust te sterven. Het was nog maar de derde ure.

18 Lezen: Marcus 15: 1-15

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is