HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

DE OUDE RONDZEND BRIEF

Lees de Bijbel    Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee.

Welkom op holyhome.nl. . . 

Ga hier op weg naar de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel.. Investeer in geestelijke rijkdom en zingeving zolang je leeft.

                           
om een indruk te krijgen van de site  
HOME MAIL SITEMAP STUDIEBIJBEL         BIJBELSTUDIES ATLAS ENCYCLOPEDIE
        ONLINE NIEUWSBRIEF van HOLYHOME.NL 
Over Holyhome.nl
Een platform zelfstudie over Bijbel, Kerk, Geloof en Godsdiensten voor iedereen die zich hierin wil verdiepen en/of zich een overzichtelijke toegang tot deze informatie wenst ! Ik ben blij dat Simon J. Stamhuis - als maker van de site - hier dagelijks aan werkt. 
Snel iets vinden op de site  Waarschijnlijk ten overvloede: snel bepaalde informatie nodig? Gebruik dan het zoekvenster dat op elke pagina van de site aanwezig is.

Statement

De site is een attenderingsservice die je dagelijks kunt raadplegen voor materiaal op godsdienstig gebied; een virtueel dossier bij uitstek te gebruiken voor godsdienst, catechese en persoonlijke studie; een steeds uitgebreider archief.


Jezus is onze Redder 
Deze pagina is een globale weergave van hoe de Bijbel er over spreekt. Het wil je aan het denken zetten. Ga er niet op een ‘wiskundige manier’mee aan de haal. De Bijbel is geen boek met pasklare formules !!!

Veel gebruikte symbolen in het chsristendom 
Symbolen zijn tekens die voor mensen een persoonlijk een bepaalde betekenis kunnen hebben.  Deze symbolen kunnen dan ook zowel voor christenen als andersdenkenden een speciale betekenis hebben. Dit is van alle tijden.

Hier een pagina als handreiking .

De grote spraakverwarring

Taal, woorden en nog eens woorden. We gebruiken het iedere dag en we denken dat we weten waar de ander het over heeft als het gebruikt wordt, maar wat is het eigenlijk? Taal is een raar goedje, je stoot wat klanken uit, krabbelt wat letters op papier of maakt wat gebaren en je communiceert. Taaldeskundigen vallen over elkaar heen als het om de vraag naar de oorsprong van taal gaat. Lees over de spraakverwarring en geniet dankbaar van de Bijbel in heel veel verschillende talen.


Over barmhartigheid
gesproken

 
In deze serie studies komen de Werken van Barmhartigheid onder de aandacht. Onze wereld kan niet zonder barmhartigheid; Geen enkel mens kan zonder barmhartigheid Het komt niet vanzelf, integendeel, onze neiging is wraak en dominantie, heerszucht en verovering, zelfbevestiging (we behoren tot de soort van kuddedieren, de strijd voor het territorium, de strijd voor de dominante plaats en het recht van de sterkste). Maak verder op deze pagina maar een keus ter bestudering. Breng het, als het even kan, in de praktijk

Onderzoek alle dingen
Voor velen blijft de kennis over de Bijbel steken bij hetgeen op school is gehoord. Ondertussen wordt wel van alle kanten een spervuur van vragen op ons afgevuurd én wordt ons standpunt op de proef gesteld, zijn er uitdagingen.
Daarom een goede zaak onze kennis van de Bijbel niet alleen op peil te houden maar ook te vergroten.
Bijvoorbeeld hoe zit het met onze kennis van de Geloofsbelijdenis? 
Bijbelverhalen in beeld Hier voor jou een verzameling prachtige bijbelverhalen in Woord en Beeld.

Zoekt en gij zult vinden 
 Sommige gelovigen zijn - geestelijk gezien - nog lang niet vol­groeid. Door genade mogen ze een kind van God zijn, maar dan heb je het wel zo ongeveer gehad. Ze zijn baby's gebleven in het geloof. Dit lijkt een onschuldige aangelegenheid maar kan grote gevaren opleveren. Het gevaar van 'een zoeker' te worden. Prooi te worden van misleidende sekten. Lees eens verder.

In de Bijbel wordt heel duidelijk ook over persoonlijk geloof gesproken. Het boek Handelingen vertelt dat de belijders van Jezus als de beloofde Messias of Christus, het eerst in Antiochië (Hand.11:26) christenen genoemd werden. Lees verder.

In de Bijbel staan heel veel uitspraken over de toekomst. Laat het niet aan dovemansoren gezegd zijn.
Lees verder.


Opstandingsgeloof 
Wie nadenkt over de opstanding uit de dood kan dit vanuit verschillende
disciplines doen. Er zijn dogmatische, pastorale maar ook psychologische en liturgische vragen te stellen. Maar de basis voor al deze benaderingen hoort het bijbels-theologisch spreken te zijn. Daar wil ik middels een boeiende scriptie aandacht aan geven. Lees verder.

Toch is het allemaal niet zo gemakkelijk in het alledaagse leven. Is het eigenlijk wel redelijk om in de opstanding te geloven? Lees verder.


Christenvervolging

 Verschillende organisaties houden gegevens bij over het gebrek aan godsdienstvrijheid in sommige landen en uitingen van christenvervolging in het bijzonder. Vaak worden christenen om dezelfde redenen als in de oudheid vervolgd: de staat die geen godsdienstvrijheid of geloofsverkondiging toelaat of christenen die een dictatoriaal regime niet aanvaarden. Ook kan er sprake zijn van repressie door medeburgers, waartegen de overheid niet kan of wil optreden.

Jij bent bijzonder 
Weet jij waarom je bijzonder bent?

Omdat de Here God jou gemaakt heeft. Hij heeft je gewild en hij houdt van je. God
kent jou bij je naam en hij denkt elke dag aan jou! Hij heeft een speciale brief geschreven aan jou en mij; dat is de Bijbel. Hierin staat hoeveel God van ons houdt, en hoe je hem kunt leren kennen. Een leven met God is avontuurlijk!

God, de hemelse Vader, zegt: “Je bent kostbaar in mijn ogen, en hooggeschat en Ik heb je lief.” De bijbel, Jesaja 43 vers 4.

Omdat Jezus, Gods zoon, uit de hemel naar de aarde is gekomen, ook voor jou. Hij is
gestorven aan het kruis als straf voor al jouw zonden (verkeerde dingen). Hij werd weer levend door Gods kracht en overwon de gemene vijand van God en mensen: de duivel.
Als je Jezus aanneemt kun je een kind van God worden. Hij maakt je nieuw en schoon
van binnen. Als je in Jezus gelooft, mag je voor altijd met God leven, ook na je dood.

“Want God hield zoveel van de wereld dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat iedereen
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” De bijbel, Johannes 3 vers 16.

Omdat de Heilige Geest, die in plaats van Jezus op aarde is gekomen, in je wil komen wonen. Dan is je lichaam een speciale tempel (heilig huis) voor de Heilige Geest.
Hij is een helper en geeft je raad. Hij helpt je om de woorden van God (die in de Bijbel staan) te onthouden en te doen. Als je hem gehoorzaamt kan hij zelfs wonderen door jou heen doen en je dingen laten weten, die je anders nooit kan weten.

De bijbel zegt tegen de mensen die in God geloven: “Weet je niet dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Hij woont in jou, je hebt hem van God ontvangen.”
1 Korintiërs 6 :19.


Over levensproblemen gesproken 
Om beter zicht te krijgen op bepaalde situaties of noem het voor mijn part een `betere kijk op bepaalde toestanden wanneer je te maken hebt met LEVENSPROBLEMEN is het helemaal niet zo gek om dat ook eens in het licht van de Bijbel te bezien. Miljoenen mensen hebben daar baat bij gevonden. zou dat ook niet iets voor jou zijn...? Denk er eens ernstig over na. Wie weet helpt het ook jou. Ik heb dat geleerd van mijn legerpredikant toen ik beroepsmilitair was. Let wel: gebruik het onderstaande niet als een verzameling `toverwoorden waarmee je alles onmiddellijk oplost. Het is anders: je wordt aan het denken gezet en treft hopelijk wat een helpende hand aan.

"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden".
(Mattheus 6:19-24)


Over bergen en door dalen 
De eigen omgeving zal ons allemaal wel helder voor ogen staan. Maar hoe stond het er in de tijd van de Bijbel voor?
Al met al een goede reden om naast het lezen in de Bijbel je ook eens te verdiepen in de Geografie van de Bijbel.


De missie van WWW.HOLYHOME.NL 

Bij HOLYHOME.NL  gaat het om getuigenis in woord en werk ( een werkzaam getuigen van het Evangelie), om het maken van discipelen (mensen online begeleiden in hun geloof. Jezus' opdracht is immers: "maakt alle volken tot Mijn discipelen" Matt. 28:19), de focus op 'gesloten mensen' ( gericht tot een ieder waar het Evangelie weinig of helemaal niet bekend is) ,  om goede zorg voor de site-bezoekers (dit staat hoog in het vaandel met daarbij een gericht verwijzen naar pastorale zorg en begeleiding), een centrale plaats voor de Kerk (trouwens de primaire verantwoordelijkheid en roeping van de kerkelijke gemeenten), om voorrang voor voorbede (gebed is voor HOLYHOME.NL van essentieel belang. Gebed is de voorwaarde waaronder wij kunnen en willen werken), en een 24-uurs online studiemogelijkheid (op ieder wenselijk en mogelijk moment dient er studiemateriaal ruimschootd voorhanden te zijn. Lees verder.

Ontwikkel jezelf 
Door de Bijbel komt de stem van God tot ons. Het volgen van een Bijbels Leesplan is daar een prachtig hulpmiddel bij : Lees verder

Raak wegwijs in de Bijbel

De studies op de site willen je heel graag 'wegwijs' maken in de Bijbel. Deze keer: Lees verder


Vriendelijk verzoek 
         Mocht je het de moeite waard vinden familie, vrienden en bekenden attent te maken op het bestaan van HOLYHOME.NL, mail hen dan deze nieuwbrief. Ik  zal er je zeer erkentelijk voor zijn.

Aan de Lessenaar - 1 

Met liefde deze keer even de schijnwerper op de voorganger van Benedictus XVI - Johannes Paulus II. Een onvergetelijke arbeider in de wijngaard van de Here. Harde werker én reiziger.
Aan de Lessenaar - 2 
In 1985 deed Johannes Paulus II Nederland aan. Hij zei iets te hebben mogen ,,proeven van de werklust en ondernemingszin van de Nederlanders, van hun eeuwenlange traditie van vrijheid en tolerantie''.

Aan de Lessenaar - 2 

Met liefde deze keer even de schijnwerper op de opvolger  van Johannes Paulus II: Benedictus XVI . Geboren als Joseph Alois Ratzinger (Beieren, 16 april 1927) een Duitse rooms-katholieke geestelijke. Hij is als zodanig de 265e paus van de Rooms katholieke Kerk. Hij werd op 19 april 2005 verkozen tijdens het Conclaaf van april 2005, dat werd gehouden na de dood van paus Johannes Paulus II. Als paus staat Benedictus XVI aan het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk en is hij de soeverein, oftewel het staatshoofd van Vaticaanstad.
Lees eens: Deus Caritas Est ; een stuk om eens over na te denken!
Lees ook eens: Caritas in veritate


Aan de Lessenaar - 3 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een Duitse  theoloog, die voor zijn verzet tegen Hitler de doodstraf kreeg.
Na een gevangenschap van bijna  twee jaar werd hij op 9 april 1945 opgehangen. Hij was een moedig en inspirerend mens, en had uitgesproken opvattingen over de plaats van het  christendom in de moderne wereld.. Lees verder.

Aan de Lessenaar - 4 

Met liefde deze keer even de schijnwerper op een geliefd mens: Kardinaal Simonis.   Toen hij in 1971 bisschop werd, was Nederland te klein. Protesterende gelovigen liepen de kerk uit, dekens gingen in staking. Adrianus Johannes Simonis stond voor alles wat we in Nederland niet, en in Rome wél wilden met de rooms-katholieke kerk. 
Maar toch.. Nu weg is als aartsbisschop, vindt het kerkvolk dat vooral jammer. Met enige weemoed en waardering kijken we naar de man die dertig jaar het gezicht van de Nederlandse katholieke kerk was. Een aimabele brombeer, die met regelmaat kwam vertellen hoe het allemaal níet moest in ons land.
Als lid van de pauselijke raad voor de oecumene was Simonis in principe voor het samengaan van de kerken.   Lees verder.


Aan de Lessenaar - 5 

Met liefde deze keer even de schijnwerper op de Aartsbisschop van Utrecht: Willem Jacobus (Wim) Eijk   Eijk werd op 11 december 2007 door paus Benedictus XVI tot aartsbisschop van Utrecht benoemd. In interviews gaf hij aan dat hij zich vooralsnog niet kandidaat zal stellen voor het voorzitterschap van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, hoewel die positie tot op heden steeds door de aartsbisschop van Utrecht werd vervuld. Voorlopig zal hij ook de leiding over het bisdom Groningen-Leeuwarden blijven waarnemen. Op 26 januari 2008 werd hij officieel als aartsbisschop geïnstalleerd.

De reacties op zijn benoeming waren gemengd. Modernistische katholieken en de meer progressieve katholieken uitten hun bedenkingen vanwege zijn rechtzinnige leerstellige opvattingen, maar behoudender gelovigen reageerden positief vanwege zijn beleid in het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Lees verder.


Aan de Lessenaar - 6 

Martin Luther King, Jr., oorspronkelijk Michael Luther King (Atlanta, Georgia, 15 januari 1929 - Memphis (Tennessee), 4 april 1968) was een Amerikaanse baptistische dominee, politiek leider en een van de meest prominente leden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.  
 
I have a dream
Zijn beroemdste woorden sprak hij vanaf de trappen van het Lincoln Memorial op 28 augustus 1963:
Lees verder.

Aan de Lessenaar - 7 

Sinds 1990 is hij voorzitter van de Evangelische Omroep.
Ds. Van der Veer presenteert o.a. Nederland Zingt (en Helpt)  Verder houdt hij op de radio elke zaterdagmorgen om 11.00 uur een bijbeloverdenking.
Zijn vader was meteropnemer. Van 1961 tot 1966 studeerde hij theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Vervolgens diende hij vanaf 1966 tot 1990 als predikant respectievelijk in Nieuwe Pekela en Zwolle.     Lees verder.

Aan de Lessenaar - 8 
Henk Binnendijk (1934) is een Nederlandse tv-presentator en evangelist. Hij is met name bekend van diverse christelijke programma's op de televisie. Vele jaren verzorgde hij bij de EO diverse Bijbelstudies waarvoor hij ook de begeleidende boeken schreef. Daarnaast jarenlang spreker op de EO-Jongerendag en hield hij met bekende Nederlanders in het televisieprogramma Fifty-Fifty confronterende interviews over het christelijk geloof. Een prachtmens die de schaduwkanten van het omgaan met God niet onder het vrome kleedje wegstopt. Lees verder.

Groet van de maker

 
Simon J. Stamhuis

Als maker sta ik dag en nacht tot jou beschikking met deze site. Zonder dat je de deur er voor uit hoeft (en ik trouwens ook niet mijn bed uit hoef). Deze website bevat altijd noodzakelijke- en de meest actuele informatie en wordt voortdurend verrijkt met nieuwe mogelijkheden. Wil je op de hoogte blijven van de allernieuwste aanvullingen/wijzigingen? Bezoek dan wekelijks HOLYHOME ! Daar krijg je geen spijt van.


Geestelijke Verzorging 

Wanneer je thuis bent, op het werk of naar school, naar club of vereniging,  in het ziekenhuis of gevangenis ...., is het bemoedigend dat er iemand aandacht aan je schenkt.

Het kan dan prettig zijn om je gevoelens en gedachten met iemand te delen.

Daarom: geestelijke verzorging.

Heel de mens
Uitgangspunt van de geestelijke verzorging is dat de zorg gericht dient te zijn op heel de mens. Niet alleen het lichaam, ook geestelijke, sociale en psychische factoren maken jou de mens die je bent.

In gesprek
Een geestelijk verzorger wil jou en je naasten bijstaan in alle situaties van je leven.

Hoe het voelt
Het leven gaat bijna altijd gepaard met emoties: vreugde, verdriet, bezorgdheid, angst, pijn en onzekerheid.

Allemaal gevoelens waar je mee te maken kunt krijgen en waarvan het goed is dat je ze onderkent en er iets mee doet.
Een geestelijk verzorger kan je helpen je gedachten en gevoelens te verwoorden en te uiten. Je kunt bijvoorbeeld vragen bespreken als: Wat betekent het voor je om in een bepaalde situatie te verkeren en hoe voelt het om daar mee geconfronteerd te worden. Helemaal als je in een afhankelijke situtie komt verkeren.

Levens- en geloofsvragen
Alle omstandigheden in het leven kunnen leiden tot vragen.
Levensvragen, geloofsvragen en vragen rondom zingeving: waarom moet mij dit overkomen, waarom ik?
Wat is de zin van dit alles? Komt het wel goed met mij? en zo niet, wat dan?
Vragen waarop ieder mens zijn eigen antwoord moet zien te vinden.

Voor wie? Voor jou!
Een geestelijk verzorger is deskundig op het gebied van levensbeschouwing. Kan je bij deze vaak moeilijke vragen begeleiden en bijstaan.
Iemand die je neemt zoals jij bent, en dat zonder enige  vooroordelen. Oók jou dus!

Het speelt daarbij geen rol of je een christelijk of kerkelijke achtergrond hebt, of dat je een andere levensbeschouwing hebt.

Contact
Heb je behoefte aaan aandacht voor wat je bezichoudt maak dat dan kenbaar aan een geestelijk verzorger in je directe omgeving.
Lukt dat niet, stuur dan een mailtje naar mij :

Groet van Knipoogje              Knipoogje assistente    

"Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft."

Johannes 3:16
 Wat er aan nieuws valt te melden

Waaraan wordt gewerkt dit jaar
Het gewone onderhoud aan de site.
Regelmatig met nieuwe aanvullingen.
Noodzakelijke wijzigingen.

Zie verder: Laatste nieuws

  11 september 2016                  
Doe je voordeel met EO WEB-TV
De Evangelische Omroep (EO) heeft een digitaal audio- en videoplatform. Meer dan 1400 uitzendingen uit ruim 100 programma’s zijn via de website van de omroep te bekijken. De EO is de eerste omroep die op zo’n structurele manier zijn audiovisuele archieven opent voor het publiek. Aanrader van de bovenste plank.


Er is een mooie plaatjes-index toegevoegd Deze plaatjes kan je mooi gebruiken bij een werkstukje.
Ook een aantal series met verhalen erbij.

De onderwerpen waaraan wordt gewerkt in 2011:

PRACHTIGE BIJBELTEGELS met toelichting uit de Bijbel

Afbeeldingen met een rijke boodschap aan de hand van tegels met Bijbelse fragmenten De Boodschap uitgelegd Een boeiende serie in 156 afleveringen met als resultaat de Bijbel beter te leren kennen.
Naar het zich laat aanzien zijn we met het bovenstaande nog wel een klein jaar bezig. Maar weet: het zeker de moeite waard om de site te blijven bezoeken! Het wordt een boeiende serie in 156 afleveringen met als resultaat de Bijbel beter te leren kennen. Lees verder.

DE BIBEL IN BILDERN  met bijbeluitleg erbij Onder de afbeeldingen komt een verhandeling over het bijbelse onderwerp. dit betreft een 240 afbeeldingen. Dus daar ben ik nog wel even mee bezig.

BIJBEL SCHOOLPLATEN VAN VROEGER Ook dit wordt een behoorlijke verzameling met daarbij informatie uit de Bijbel over de betreffende plaat.

BIJBELS PRENTENBOEK Ook dit wordt een aanzienlijk grote verzameling met daarbij informatie uit de Bijbel over de betreffende plaat.

Prachtige bijbeltekeningen 
 11 september 2016                  
OPGENOMEN: EEN PRACHTIGE SERIE BIJBELTEKENINGEN In een zestal series prachtige tekeningen gemaakt in Kameroen om als hulpmiddel te dienen bij de zending/missie/evangelisatie. Neem maar eens een kijkje op de volgende pagina: GA HIER VERDER

HOLYHOME.NL voorziet in behoefte

Praktische hulp bij zelfstudie over de Bijbel, Kerk en Geloof voor iedereen die zich hierin wil verdiepen en/of zich een  overzichtelijke toegang tot deze informatie wenst !

Het vertrouwen, het geloof in elkaar, het gevoel van passen, het idee het beste van het beste te hebben getroffen.
De bezoeker van HOLYHOME.NL moet worden verrast, verbaasd en geraakt. Dit lukt met het spraakmakende Woord van de Bijbel. Niet voor niets luidt de missie: Betrouwbaarheid, originaliteit en creativiteit in dienst van het resultaat, met het eigentijdse middel van internet.
Deze nieuwsbrief wil een idee geven over wat er zoal te vinden is op de site. Veel genoegen met het raadplegen van de site. Raadpleeg het OVERZICHT om een complete indruk te krijgen.

Bericht voor `toppers´ !

Holyhome wil open laten staan voor verwondering over het leven, eigen leven en die van anderen. Oog krijgen voor het feit dat we, met een opdracht, deze wereld bewonen. Doorons te verwonderen biedt Holyhome een doorkijk op de levensbeschouwingen. Dit alles om stof te hebben tot nadenken over onszelf en de ander. Als resultaat de vanzelfsprekendheid afbouwen van iedere vorm van eigengereidheid en het opbouwen van een stuk eigen levensbeschouwing. Daarom deze site over Godsdienst en Catechese met alle aandacht voor de Bijbel, Feesten etc.

Jij wilt resultaat...?

Gebruik dan Holyhome als aanvullend stukje gereedschap voor je werk bij Godsdienst en catechese. De rubrieken Nieuws en Materiaal kunnen een steun voor je zijn, ook voor het leven van alle dag!

Hoezo...?

Je leert je open te stellen voor het wonder van je eigen leven en dat van anderen! Je leert je eigen levensvisie beredeneren en krijgt begrip voor de levensbeschouwing van anderen! Je leert  aan te geven waar het bij jou om draait in je bestaan! Je leert te begrijpen hoe mensen met een andere levensbeschouwing denken! Je leert waardering te krijgen voor rituelen, tradities en symbolen van anderen! Je vergaart stof tot nadenken dat je kunt gebruiken bij discussies! Je leert oog te krijgen voor wat `echt´ waardevol is in het leven!

Week in week uit vernieuwde, verbeterde en jou activerende pagina´s op het World Wide Web.

Het Licht der wereld reddend verschenen voor ons allemaal
Hij is heden geboren in de stad van David.’ De Verlosser. Een verlosser is iemand die zijn volk bevrijdt. En bevrijden betekent: iemand redden uit een levensbedreigende situatie. Nieuw leven geven, nieuwe hoop. Jezus Christus werd geboren om ons het leven te schenken. Hij is de Christus. Dat wil zeggen, Hij is de Messias, de langverwachte Messias. De Gezalfde, ons beloofd door God om Zijn Woord overal ter wereld te verkondigen en voor altijd te zetelen op Davids troon in het Koninkrijk van God.    

De Heer. Met deze betiteling duidt de engel aan dat Hij Degene is, Die van God alle macht en glorie ontvangen heeft en de kracht om te doen waarvoor Hij op aarde gekomen is. Hij verschilt van ieder ander kind, ooit geboren, in die zin, dat Hij alles zal volbrengen dat God Hem opdraagt.

Het wonderbaarlijke van Jezus' geboorte
Het is op zich al een opmerkelijk feit dat iedere vrouw als maagd geboren wordt. Zevenhonderd jaar voordat Christus geboren werd schreef de Joodse profeet Jesaja al: "Zie de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en Zijn naam zal zijn Immanuël (d.w.z. God met ons)". De maagdelijke geboorte van Jezus wordt in de Bijbel gepresenteerd als een feit. Jezus is geboren als de eeuwige Zoon van God en niet als een nieuw schepsel. Het was de geboorte van Iemand die al voor de schepping van de wereld bestond. We kunnen daar in de Bijbel over lezen (in Spreuken 8).        

Verslag van een Fan                              
Matteüs was een van de twaalf volgelingen van Jezus. Hij kende Jezus dus persoonlijk en schreef een nauwkeurig verslag van het leven van Jezus op in een boek. Dat boek heet het evangelie volgens Matteüs. Je kunt het in verschillende vertalingen lezen.

Verslag van een Medicus
Lucas was een dokter, die christen werd vanuit de Grieks-Romeinse cultuur. Hij heeft een nauwgezet verslag gemaakt over het leven van Jezus, dat het evangelie van Lucas heet. Ook een ander boek in de bijbel, het boek Handelingen, komt van zijn hand.

Verslag van een Profeet
De profeet Jesaja leefde zo'n 725 voordat Jezus Christus geboren werd. Namens God sprak hij de beloften uit. Zo iemand heet een profeet. Jesaja profeteerde dat Jezus, de Verlosser geboren zou worden uit een maagd en hij profeteerde over de regering van die Verlosser.

Visioen van een Apostel
De apostel Johannes krijgt in visioenen te zien wat gaat komen:  Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Het loopt uit op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde !

We gaan van feest tot feest
Wat werd er uitgezien naar de viering van het Kerstfeest én daarna de vieringen van Oud en Nieuw.
Velen slaakten een zucht van verlichting toen die veldtocht voorbij was.
Toch kan een gelovige nu al weer uitzien naar andere hoogtepunten. Lees hier maar eens verder.

En weer wordt het Pasen
Wat Pasen is een feestdag in de lente. Het vindt zijn oorsprong ruim voor het ontstaan van het christendom. Later is het tot een christelijke viering omgevormd, via het joodse geloof, waarbij het een feest is geworden ter nagedachtenis van de opstanding van Jezus. Naast deze nog altijd gevierde christelijke hoogfeest-betekenis is Pasen een belangrijk feest geworden.

Pasen duurt twee dagen en begint altijd op een zondag. Beide dagen worden wel afzonderlijk Eerste en Tweede Paasdag of Paaszondag en Paasmaandag genoemd. Aan het paasfeest laten christenen Goede Vrijdag (de kruisiging en dood van Jezus) vooraf gaan.
 Lees verder.

Over Goede Vrijdag nagedacht
Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken we de in de Bijbel beschreven kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem.
Bijna tweeduizend jaar geleden stierf Jezus de kruisdood nadat hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus op aandrang van het Sanhedrin, de Joodse hoge raad, hiertoe was veroordeeld. 

De dood van Jezus en de betekenis van Goede Vrijdag ligt in het offer dat Jezus gebracht zou hebben. Zijn dood wordt in het Nieuwe Testament gezien als een offer. In het Nieuwe Testament wordt de dood van Jezus gezien in het licht van de Oudtestamentische offers. Johannes de Doper heeft Jezus aangewezen als het Lam van God. Door zijn dood heeft Jezus de schuld van de zonde betaald. Daardoor heeft Jezus ook de satan overwonnen. Lees verder.

Hoogfeest van Pasen                          
Aan het Paasfeest is een voorbereiding voorafgegaan, de zgn. veertigdagentijd. In de laatste week voorafgaand aan Pasen, de zgn. Goede Week, wordt het lijden en sterven Christus herdacht. De heilsgeschiedenis vindt haar voltooiing in Pasen.Het plan van God, dat eeuwenlang verborgen was, nu onthuld: door Jezus zijn we herenigd met God.

Eens waren we dood door de zonde, maar nu zijn we levend, gered van de dingen die ons van de Vader gescheiden hielden. Elk obstakel is weggenomen en nu kunnen we persoonlijk de liefde van God onze Hemelse Vader ervaren.Met de opstanding van Christus heeft God zijn onmetelijke kracht over zonde, satan en dood geopenbaard. Deze drie vijanden hielden de mensheid gevangen, vanaf de ongehoorzaamheid van onze stamouders tot aan de eerste Paasdag. Wij zelf hadden geen enkele mogelijkheid om de relatie met God - waartoe we feitelijk geschapen zijn - te herstellen. Maar dankzij God zijn we nu gered!  Op het kruis heeft Jezus de straf voor onze zonden betaald. Door op te staan heeft Hij de duivel verslagen en de kracht van de dood voor altijd vernietigd.
Hij werd opgewekt uit de dood door de Heerlijkheid van de Vader, zodat wij een nieuw leven zouden leiden (Romeinen 6,4).

Over Martelaren gesproken
Ondanks dat vervolging van Christenen in de 21e eeuw nog steeds doorgaat, is de stem van de martelaar in de 1e eeuw nog steeds het meest treffende bewijs dat het leven, de dood en de wederopstanding van Jezus Christus geen door de mens verzonnen bedrog was dat door een groep discipelen in elka Bij HOLYHOME.NL  gaat het om getuigenis in woord en werk ( een werkzaam getuigen van het Evangelie), om het maken van discipelen (mensen online begeleiden in hun geloof. Jezus' opdracht is immers: "maakt alle volken tot Mijn discipelen" Matt. 28:19), de focus op 'gesloten mensen' ( gericht tot een ieder waar het Evangelie weinig of helemaal niet bekend is) ,  om goede zorg voor de site-bezoekers (dit staat hoog in het vaandel met daarbij een gericht verwijzen naar pastorale zorg en begeleiding), een centrale plaats voor de Kerk (trouwens de primaire verantwoordelijkheid en roeping van de kerkelijke gemeenten), om voorrang voor voorbede (gebed is voor HOLYHOME.NL van essentieel belang. Gebed is de voorwaarde waaronder wij kunnen en willen werken), en een 24-uurs online studiemogelijkheid (op ieder wenselijk en mogelijk moment dient er studiemateriaal ruimschootd voorhanden te zijn).Lees verder.ar zou zijn gezet. Omdat de apostelen en velen onder de vroege discipelen ooggetuigen waren van het leven van Jezus, was hun verhaal niet slechts gebaseerd op een religieus geloof, maar op feitelijke historische gebeurtenissen. Lees verder.

Dansen op de vulkaan ?                    
In de samenleving groeit de weerstand tegen de waarheid van Gods Woord. Een guur klimaat heerst in ons land: bevolkingsgroepen die tegenover elkaar komen te staan, individualisme, intolerantie. Tegelijk is er de genotscultuur met een leef-maar-raak mentaliteit, die de gemeenschapszin verstoort."  Neem daarbij de alledaagse levensvreugde. Men nodigt gelijkgestemden onder de eigen wijnstok en onder de eigen vijgeboom. En daar zit men dan. Tezamen. Om, het zal onze tijd wel duren, gezamenlijk het goede leven te genieten.

Daarom hier als uitdaging: een boeiende brief. Lees verder.

Laat je verstand openen
De Psalmen laten veel zien m.b.t. de emoties van de schrijvers. Het zijn gevoelens van diepe droefheid tot grote blijdschap, maar in heel wat psalmen lezen we (profetische) woorden die de Here Jezus later heeft uitgesproken of gaat het om gebeurtenissen die op Hem van toepassing zijn. Telkens weer kunnen we op zoek gaan naar wat we over Hem kunnen vinden. Psalm 119:162  “Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt”. Daar moet je wel naar op zoek gaan!

In en om de tempel ontstonden de psalmen als liederen van de kerk in het Oude Testament. Uit een groot aantal opschriften, zoals "voor den opperzangmeester", blijkt dat de meeste psalmen bestemd waren voor de liturgie.
Koning David, zelf dichter, gaf de psalmen een grote plaats in de eredienst. In de psalmen zelf wordt ook gewezen op de begeleidende handelingen in de tempeldienst : Psalm 138 : 1b en 2 "In de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid (de ark des Heeren) en ik zal Uw Naam loven". Jezus zong in de nacht voorafgaande aan Zijn lijden het zogenaamde Hallel, de psalmen 113-118, zoals onder de joden na het paasmaal gebruikelijk was. Math. 26 : 30 "En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg". Uit de brieven van Paulus blijkt dat de psalmen in de eredienst een belangrijke rol speelden : Efeze 5 : 19 "Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart". Petrus Datheen zegt in de voorrede van zijn "De Psalmen Davids" uit 1567 : Zoveel de nuttigheid der Psalmen Davids aangaat, wie kan die uitspreken of ze genoegzaam beschrijven ?

Dit bewijst Jezus in Lukas 24 : 44-45, waar Hij de dicipelen het verstand opent, opdat zij uit de Schrift Mozes - de profeten - en uit de Psalmen Hem leren kennen.

De Psalmen trekken je liefdevol een leerproces binnen over het leven van alle dag, een bevindingrijk gebedsleven en vooral aansporingen tot delen met de mensen om je heen.

Het is niet zomaar dat Jezus ons hierin voorging. Volg Hem daarin maar na!

Over bergen en door dalen            
De eigen omgeving zal ons allemaal wel helder voor ogen staan. Maar hoe stond het er in de tijd van de Bijbel voor?
Al met al een goede reden om naast het lezen in de Bijbel je ook eens te verdiepen in de
 Geografie van de Bijbel.

Zoekt en gij zult vinden                           
De berg aan gegevens die het Internet biedt, is enorm groot. Je kunt haast geen onderwerp verzinnen dat niet op het Internet aan de orde komt. De kunst is echter om in die enorme ongestructureerde informatieberg te vinden wat je zoekt. Het loont de moeite om even de tijd te nemen voor het leren zoeken op het Internet. Dat weten we allemaal. Die tijdsinvestering heb je heel snel terugverdiend. Je leest pagina's dan ook rustig door en komt nog eens terug om je kennis op peil te houden. Er doen zich geregeld veel nieuwe ontwikkelingen voor op het gebied van zoeken op Internet. Máár er is méér:

We hebben Pasen 2008 al weer achter ons. Maar weet jij ondertussen al wat er 2000 jaar geleden gebeurd is? 
Is Jezus toen :

Geboren ?
Gestorven ?
Opgestaan ?
Opgevaren naar de hemel ?

Weet je dat niet zeker? Dan wordt het echt hoog tijd om je eens te verdiepen in het christelijk geloof! Hiernaar óók eens op zoek te gaan!

Aan de hand van een aantal kernwoorden een impressie van de rijkdom van het leven met God. Leven met God brengt je vrede, geluk, blijdschap. Ik hoop dat één en ander je zal raken en aan het denken zetten.

Lees verder.

Religieus Erfgoed of méér...
De Kerken vormen het leeuwendeel van de monumenten in ons land. De bouw en inrichting van deze kerken vormt een spiegel van onze cultuurgeschiedenis, aangezien ze werden ingericht voor de eredienst (protestants, katholiek), en daarnaast getuigen van durf en stijlontwikkelingen in de kunst en architectuur, de invloed van het wereldlijk gezag en opvattingen van restaurateurs. In 1965 is het Instituut voor Liturgie wetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland.

Zoekt en gij zult vinden                           d
In de Bijbel wordt in het Nieuwe Testament doorlopend gerefereerd aan een opstanding uit de dood en een eeuwig leven dat weggelegd is voor de volgelingen van Jezus Christus. Zij zullen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beërven en niet langer onderhevig zijn aan ziekte en niet meer sterven. De niet te evenaren glorie van herschepping.

Een bemoedigend vooruitzicht voor allen die de wanhoop in dit aardse tranenendal nabij zijn. Geloof, hoop en liefde zullen overwinnen.  Lees verder.

"Ik geloof dat alle problemen in de kerken alleen op te lossen zijn wanneer men meer waarde hecht aan de belangen van de ander dan aan de belangen van zichzelf.” 

DE HEILIGE SCHRIFT (1)
De Heilige Schrift is niet een historisch document waaraan je niet mag tornen, de Bijbel is het levende Woord, dat voor elke generatie weer levend is en als zodanig vertaald moet zijn. Niet een vertaling, maar de Schrift zelf is geïnspireerd. Als hulpmiddel een nieuwe serie als hulp bij de studie.
Lees verder

Preteristische visie op het boek Openbaringen
Er zijn verschillende visies bij de uitleg van het boek Openbaring:
1. De preteristische uitleg. Deze visie zegt dat de Verdrukking in het boek Openbaring grotendeels is vervuld in de Kerk onder het Romeinse rijk. Het boek Openbaring was vooral ter bemoediging voorde christenen die leefden toen het boek Openbaring werd geschreven.

2. De historische uitleg. Deze visie leert dat het boek Openbaring een voortdurende geschiedenis is van de Kerk.De Verdrukking omvat deze hele tijdperk van de Kerk. Openb. 6-18 is daarom voor eengroot deel al vervuld.

3. De futuristische uitleg. Deze visie leert dat Openb. 6-18 de zeven jaar is van de 70stjaarweek is van Daniël en nog geheel in de toekomst ligt. Lees verder.

Verwoesting van Jeruzalem                    
De mens gebruikt prototypen en schaalmodellen om de boodschap geloofwaardig te maken. Dat doet God ook. Het laatste oordeel... staat dat niet erg ver van onze belevingswereld af? Het lijkt allemaal zo ongelofelijk. Daarom heeft God al eeuwen terug voor een prototype, een schaalmodel, van het laatste oordeel gezorgd. Dat was de Joodse oorlog die uitliep op de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.Chr., een van de grootste drama's uit de geschiedenis. In die oorlog liet God een voorproef van zijn definitieve toorn over ongehoorzame mensen voelen, maar Hij liet ook zien dat wie in Jezus geloven van de ondergang gered worden. Daarover gaat het bijbelboek Openbaring. Het boek Openbaring laat zien dat de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 en de terugkomst van Jezus Christus in elkaars verlengde liggen. Het leert ons de gebeurtenissen uit de Joodse oorlog te interpreteren als waarschuwingen voor ons. En het laat ons zien dat God de zijnen niet in de steek laat, maar hun op zijn tijd recht zal verschaffen. Ten slotte biedt het de gelovigen door alle bloed, vuur en tranen heen uitzicht op een duurzaam leven in een lichaam dat nooit meer vergaat.

Omdat deze boodschap het waard is om uitgedragen te worden, is er een boek geschreven waarin het bijbelboek Openbaring wordt uitgelegd.
  Lees verder.

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS
Een aanrader van de bovenste plank. en wel De Navolging van Christus van Thomas à Kempis. Verdiep je eens in: Vermaningen dienstig tot het geestelijk leven, Opwekkingen tot het inwendig leven én Over de inwendige troost. Een échte klassieker!

Zijn bekendste en nog altijd beroemde werk is echter Over de navolging van Christus, (De Imitatione Christi), de verzamelnaam voor een aantal traktaten, waarvan het oudste dateert uit 1424. Het werk werd in 1471-1472 te Augsburg gedrukt en honderden keren herdrukt; het was na de Bijbel het meest verbreide boek van de late Middeleeuwen. Lees verder.

De Zondagschool
Toen kinderen ongeveer vier-, vijf-, zes jaar werden vonden ouders het een goed idee dat hun kinderen naar de zondagschool zouden gaan. Die zondagschool beviel de meesten wel, de juf vertelde prachtige bijbelverhalen en werden mooie kleurplaten gekleurd. Ook was er vaak een flanelbord waar mooie platen op werden gehangen die de verhalen nog levendiger maakten. Iedere zondag gingen dus veel kinderen huppelend naar de zondagschool.  Vooral  ook om samen te zingen en te bidden. Dat werd je allemaal geleerd. Vaak moest je ook een bijbelvers (tekst) luit je hoofd leren en de volgende keer uit je hoofd opzeggen. Wanneer je dat goed deed kreeg je heel vaak een zondagschoolplaatje.

De zondagsschool was er voor alle kinderen vanaf 4 jaar, die willen zingen, werken, o.a. een bijbelverhaal willen horen en willen nadenken over de boodschap van God. Heel vaak kreeg je ook aan het eind van de zondagschool-bijeenkomst een plaatje.

Het was een beloningsprentje. Kinderen van de zondagschool ontvingen na de les een dergelijk vermanend prentje. Dat konden zij opbergen in een doosje  dat zij na afloop van een serie van bijv. 18 lessen, cadeau kregen, of ook wel plakken in een speciaal album.
 Lees verder.

Historische Kerken                               
Friesland is met 257 oude kerken de absolute koploper van Nederland wat aantallen kerken betreft, zeker als rekening wordt gehouden met de relatief lage bevolkingsdichtheid. Vergeleken met de andere ‘typische kerkenprovincie’ Groningen zijn de middeleeuwse kerken van Friesland meer aangepast in latere eeuwen.  Lees verder.  

Reliwiki brengt 18.000 gebouwen in kaart                                                    
De site maakt gebruik van de kaarten van Google Maps en de interactiemogelijkheden van Wikipedia. Bezoekers kunnen inzoomen op kerken, kloosters en ander religieus erfgoed en vervolgens hun eigen informatie toevoegen en steeds weer actualiseren. Een redactiegroep draagt zorgen voor de feitelijke betrouwbaarheid van de informatie. 

Het is voor het eerst dat het Nederlands religieus erfgoed op zo'n grote schaal wordt gedigitaliseerd. ,,Een deel van het bestand betreft zelfs gebouwen die er niet meer zijn''.

De basis van Reliwiki vormt de inventarisatie van J. Zonneveld, die door de jaren heen met een grote groep vrijwilligers informatie verzamelde van alle godshuizen in Nederland. Lees verder.


Een prachtige, steeds groeiende verzameling preken te vinden op deze site. Klik maar eens op de volgende link : Prachtige Preken. En ook complete diensten om te beluisteren en/of te lezen. Je vindt er honderden uren geloofsopbouw.

Een prachtig kado : 
engelstalige MP3s die je gratis legaal mag downloaden.
Zie en beluister je graag mooie gospel-clips klik dan hier :

http://www.gospel.nl/video.php

Christelijke Nieuwsbronnen

Het blijft dus zeer de moeite waard om de site regelmatig te bezoeken.
Holyhome.nl wil niets opdringen maar slechts aan het denken zetten
De Heilige Schrift (2) 
Zeer veel mensen in onze moderne tijd kennen het Boek der boeken - de Bijbel -- slechts van buiten. De ware betekenis ervan alsmede de inhoud is hun zo goed als onbekend. Zij hebben zich nooit de moeite getroost de Bijbel telezen of te bestuderen.Een spreekwoord zegt: „Onbekend maakt onbemind". Verblijdend is het daarom dat men thans in verschillende kringen de belangstelling voor de Bijbel ziet toenemen. Protestanten en Katholieken trachten de Bijbel in de huisgezinnen te brengen. In de kiosken bijvoorbeeld treft men een aantal pockets over de Bijbel aan. De Bijbel is en blijft dé Bestseller.

Zoekt en gij zult vinden                          
     

In het leven dienen zich met grote regelmaat vragen aan. Evenzo is dat het geval met onderwerpen die het geloof en/of de Bijbel betreffen. Daarom deze keer een handig hulpmiddel

Door één woord of meerdere woorden in te toetsen krijg je een overzicht van documenten uit een preken-database.Ontkennen God's bestaan 
Een bonte verscheidenheid aan mensen heeft moeite met het bestaan van God.  Verdiep je eens in Holyhome Bijbelstudie 012 en trek vervolgens je eigen plan.
Nogmaals hier gezegd: de site wil je niets aanpraten. De keus is te alle tijde  aan jezelf ! Wil je bewijzen? Lees dan eens de volgende studie God Bestaat !

Plaatjes - inspiratie-bron 
IVele tekenaars werden geïnspireerd door de verhalen uit de Bijbel. Meer dan de moeite waard daar eens van gaan te genieten. Lees verder.

Schilderijen - inspiratie-bron 
Vele schilders werden geïnspireerd door de verhalen uit de Bijbel. Meer dan de moeite waard daar eens van gaan te genieten.                     Lees verder.

Wanneer je op zoek bent naar een kerk 
Maak vruchtbaar gebruik van onderstaande link.

Ontkennen God's bestaan 
Een bonte verscheidenheid aan mensen heeft moeite met het bestaan van God.  Verdiep je eens in Holyhome Bijbelstudie 012 en trek vervolgens je eigen plan.
Nogmaals hier gezegd: de site wil je niets aanpraten. De keus is te alle tijde  aan jezelf ! Wil je bewijzen? Lees dan eens de volgende studie God Bestaat !

Religieus erfgoed 
Het pas begonnen jaar 2008 wordt het jaar van het religieus erfgoed.
Reden te over eens te genieten van prachtige kerken Kijk verder..

Colofon Een bericht van HOLYHOME.NL - BRON VAN VREDE en is op de site gezet ten behoeve van alle belangstellenden. die graag  op de hoogte willen blijven. Mail :  stamhuis@holyhome.nl
De meest uitgebreide informatie is - dag en nacht - online te vinden op de website: WWW.HOLYHOME.NL

Disclaimer U mag probleemloos dit bericht openbaar maken of op welke wijze dan ook verspreiden of vermenigvuldigen, dit wordt zeer gewaardeerd. HOLYHOME.NL. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie. Aan de inhoud van deze Nieuwsbrief mét eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

VANAF 2000 ONLINE © WWW.HOLYHOME.NL - SIMON J. STAMHUIS  

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)