HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Bijbel : Ga de uitdaging aan . . .

  


        Eeuwenlang is de Bijbel gelezen en overgeleverd van de ene op de andere generatie.Voor sommigen is de Bijbel een historische schat. Voor anderen een handboek vol levenswijsheid. Deze site wil daarbij een handreiking doen.


Laat je leiden door de Heilige Geest. We ontvangen troost, herstel, kracht, hulp en zelfs onze geloofszekerheid. We mogen weten dat we kinderen van God zijn op een manier die meer is dan alleen verstandelijk, logisch beredeneerd. In Romeinen 8:16 zegt Paulus het zo: “De Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.”  Maar Hij is er niet alleen voor onszelf. Hij stimuleert ons en helpt ons en daagt ons uit in onze dienst aan God en aan anderen.  Nogmaals: aat je leiden door de Heilige Geest.

Hierin zit een uitdaging voor ons allemaal

Hij is ook degene die ons betrekt in Gods plannen, degene die taken voor ons heeft en degene die ons in staat stelt om dingen te doen die we normaal niet kunnen. Hij geeft een dimensie aan ons werk die boven het natuurlijke uitgaat. We zien daar bijvoorbeeld iets van bij zendelingen die een roeping voor een land hebben en daarin een vastbeslotenheid hebben die meer is dan alleen natuurlijk: ze zijn bijna niet weg te houden. We zien het bij mensen die een speciale gave hebben om te spreken; als ze dat doen is het meer dan lesgeven, er gebéúrt iets bij hun gehoor. Dat kan een bovennatuurlijke dimensie hebben van de Heilige Geest.

De Heilige Geest leidt ons

Maar ook in het klein: je gaat ergens heen en komt toevallig iemand tegen die je kent, raakt in gesprek en je kunt precies het antwoord geven op een vraag die iemand had. Achteraf zeg je: “Hé, dat zou wel eens leiding geweest kunnen zijn.” Je komt een vage kennis tegen en denkt: ik zou je wel willen zeggen dat God je niet veroordeelt, dat je je niet slecht hoeft te voelen. Je gaat er heen en deze woorden blijken precies raak te zijn. Of je hebt ergens hulp voor nodig, en opeens weet je de oplossing: als ik dit of dat doe dan weet ik zeker dat het goed gaat. Of je geeft geld aan iemand die dat nou nét nodig had. Of je bidt voor je muziek en als je speelt blijken anderen iets van God te hebben ervaren: troost, bemoediging, in een mate die je niet kunt verklaren. In al zulke gevallen herken je iets van de Heilige Geest die ons gebruikt om elkaar te zegenen of om iets goeds tot stand te brengen. Niet in alle gevallen voelen mensen dat ze geleid worden; niet altijd ben je er zeker van of iets je eigen idee is of dat het van God komt, maar achteraf zie je dat het zeker niet allemaal toeval en puur menselijk is.

Bijbelse voorbeelden te over

In de Bijbel zien we heel uitgesproken voorbeelden van taken en opdrachten die de Heilige Geest heeft voor christenen. Zo wist Petrus door de Heilige Geest dat er mensen naar hem op zoek waren en dat hij met hen mee moest gaan naar Cornelius, zonder precies te weten wat hij daar moest gaan doen. Is dat uitdagend of niet? Als we kijken naar het verhaal van Ananias in Handelingen 9 is dat toch ook bijzonder: in een gezicht zien dat je geroepen wordt naar een specifiek adres te gaan, waar iemand zit die jou binnen heeft zien komen, waarna je hem de handen moet opleggen en hij weer ziende zal worden. Bovendien is die man gevaarlijk. Toegegeven: zulke gedetailleerde instructies krijgen maar weinigen van ons hier in het Westen, maar toch… het principe is hetzelfde: je wordt ergens heen geleid om iets te doen, iets te zeggen namens God.

De Bijbel verduidelijkt wat de Geest doet

Als we in de Bijbel kijken naar de werkwoorden die gebruikt worden in verband met de Heilige Geest, dan verduidelijkt dat wat Hij doet. Hij leidt mensen in bepaalde omstandigheden. Hij leidde Jezus in de woestijn, zorgde dat Simeon in de tempel kwam, stuurde Paulus aan op zijn reizen. Hij laat zien wat er gezegd moet worden; mensen spreken door de Heilige Geest, Hij zal ons leren wat we zeggen moeten. Hij brengt ons dingen in herinnering; mensen worden door de Heilige Geest gedreven; we ontvangen kracht; Hij overtuigt mensen; Hij geeft een roep in ons hart, we weten dingen door de Heilige Geest. Je kunt God loven en aanbidden door de Geest. Dat zijn allemaal dingen die niet buiten ons om gaan: we herinneren ons, we moeten iets zeggen, we weten wat we moeten zeggen, er is een drang, een roep, een loflied in ons hart.

Wat betekent dit allemaal?

Het is voor velen van ons moeilijk voor te stellen dat God niet alleen door Zijn woord spreekt, maar dat ook onze gedachten, woorden of ideeën geïnspireerd zouden kunnen zijn door God.  Wíj denken het toch, wíj voelen het toch? Het lijkt zo gewoon, zo aards. Hoeveel ideeën schuiven we om die reden ook niet aan de kant? Omdat ze misschien niet logisch zijn, omdat we er misschien niet eens rekening mee houden dat een gedachte of gevoel van God zou kunnen zijn?
Is dan elke bijzondere ingeving meteen van God? Moet je op elk gevoel afgaan? Nee. Het is  nodig om ingevingen te toetsen en we moeten leren hiermee verstandig om te gaan. Maar als we om de Heilige Geest hebben gevraagd,  kunnen we Hem wel verwachten en kunnen we bijzondere dingen meemaken. En wat is er mooier dan mee te maken dat je gebruikt wordt door God, dat een ander geraakt of gezegend of geholpen wordt door iets wat je doet?

Een geweldige verrassing

In eerste instantie geeft dit besef ons verrassing: “Ik? Word ik gebruikt door God?” Dat lijkt veel te pretentieus. Heel veel ideeën worden om die reden ook opzij geschoven.  Soms zijn we té voorzichtig, te aarzelend om iets te doen met de dingen die God in ons hart legt. Vooral als we bang zijn om fouten te maken houden we meer terug dan nodig is.
Soms zijn we er ook onvoorzichtig mee. Er zijn mensen die te makkelijk zeggen: “God heeft me gezegd…” Ze vergeten dat ook onze eigen gedachten en ingevingen nog in ons hart leven met alle gevolgen daarvan.
Het besef dat God ons gebruiken wil, dat Hij opdrachten voor ons heeft, dingen om te doen, dingen om te zeggen is zowel uitdagend als onzeker. Het lopen van Petrus op de golven was enerzijds geweldig, niemand had zoiets meegemaakt. Anderzijds was het eng. Toen het besef doordrong dat normaliter mensen op het water zinken, kwam de onzekerheid en het wegzakken in de golven. Had hij beter niet uit de boot kunnen stappen? Had hij beter een veilig, rustig leven kunnen blijven leiden? Maar kun je een veilig leventje blijven leiden als je een discipel wilt zijn?

Vervuld raken van trots

Als je merkt dat de Heilige Geest je gebruikt kan het je ook trots maken. Bijvoorbeeld als je denkt dat jíj geweldig bent, dat jíj geweldige ideeën hebt, dat jíj zoveel wijsheid hebt.  De reacties van mensen kunnen dat ook veroorzaken. Als je voor iemand bidt, en het blijkt dat de inhoud van je gebed precies nodig was, wat verwondering geeft, dan kan het je ego strelen,  dan voel je je geweldig. Zoiets kan bijna verslavend zijn, vooral als je vanuit jezelf niet zo zelfverzekerd bent. Het is verstandig om ons altijd weer te realiseren dat we niets hebben dat we niet gekregen hebben. Ere wie ere toekomt.

Moet je daarvoor erg geestelijk zijn?

Het gekke is dat het niet helemaal van onze kwaliteiten afhangt of God ons kan gebruiken. Het is de ervaring van veel christenen dat ook als je een ‘ongeestelijke’ week achter de rug hebt, de Heilige Geest je kan leiden. Ook als je het moeilijk hebt, kunnen anderen bemoedigd worden. Dat is natuurlijk geen aanmoediging voor makkelijk of zondig leven, dat is nooit goed. Maar het gebruikt worden door de Heilige Geest komt niet uit je persoonlijkheid voort, niet uit je humeur, niet uit je geestelijke staat. Er lijkt een stuk autonomie in te zitten; het lijkt mogelijk te zijn dat we gebruikt worden door de Heilige Geest zelfs als onze geestelijke staat niet zo goed is en zelfs als op andere momenten ons gedrag niet zo onberispelijk is. Tot een bepaalde mate werkt Hij ongeacht hoe wij ons voelen en gedragen.

Bemoedigend

De taken die God voor ons heeft passen bij onze persoonlijkheid, maar komen niet voort uit onze persoonlijkheid. Dat is bemoedigend, want het betekent dat wij niet bijzonder hoeven te zijn, alleen vergeven. God kan ons allemaal gebruiken; het hangt niet van onze heiligheid af. Gelukkig maar, want die zou toch bij geen van ons voldoende zijn.

Met kromme stok een rechte slag

Als we dit eenmaal begrijpen, kunnen we ook begrijpen hoe het kan dat God een kromme stok kan gebruiken om rechte slagen te maken. We kennen de verhalen van mensen die geweldige dingen voor God doen, en ondertussen blijkt er grove zonde in hun leven te zijn geweest. De geweldige evangelist die ondertussen bleek drugs te verkopen of geld achterovergedrukt te hebben. Hoe kan het? Is alles dan zonder waarde? Nee, er kan echte zegen ontvangen zijn door mensen wier leven niet klopte. Dat komt omdat de zegen van de Heilige Geest komt, niet van die prediker zelf. Als dit doordringt wordt het ook logischer wat Jezus zegt in Mattheüs 7, waar Hij mensen noemt die in Zijn naam grote dingen gedaan hebben, terwijl ze Hem eigenlijk niet kenden. Ook als de discipelen terugkomen bij Jezus, blij dat zelfs boze geesten hun gehoorzamen, waarschuwt Hij hen om daar niet te veel aandacht aan te geven, maar liever blij te zijn dat hun namen staan opgetekend in de hemelen. Wees er maar niet trots op dat je gebruikt wordt door God, wees blij dat je geliefd wordt.

Liefdevolle waarschuwing

Ook het bekende hoofdstuk over de liefde uit 1 Corinthiërs 13 wordt nu begrijpelijker: streef naar de gaven van de Geest, maar vergeet de liefde niet. Wat een waarschuwing. De Bijbel roept ons op om God lief te hebben en de mensen om ons heen. Dat is de allerbelangrijkste opdracht die Jezus ons gaf. Hoe kunnen we dat beter dan door ons te laten inspireren en helpen door de Heilige Geest?
Als we de verhalen lezen van mannen en vrouwen van God die dat hebben gedaan, dan brengt dat een uitdagend en avontuurlijk leven met zich mee, waaruit veel moois voortkomt. Onze woorden kunnen tot zegen zijn, onze daden kunnen écht iets teweegbrengen. En in een wereld waar zoveel kapot is, is dat geen luxe. Lees en bestudeer daartoe de rijkdom van de Bijbel.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)