Waarom al die vreemde namen ?

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 504 - Waarom al die vreemde namen ?

Here, leer ons bidden

In vorige studies hebben we het gehad over de Drieeenheid. En noemden daarbij ook art. 8 en 9 van de Nederlandse Geloofsbelljdenis. Het zal je opvallen, dat aan het slot van artikel 9 nogal wat vreemde namen voorkomen: Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Paulus van Samosata, Arius. Waarom eigenlijk al die namen aangehaald? Wel, in heel de geschiedenis van de kerk zijn er telkens aanvallen gedaan op het ware geloof. De kerkgeschiedenis spreekt altijd van strijd. Ook als het gaat over het geloof in Gods Drieëenheid. Het is zinvol hier weet van te hebben.

Bestrijders van deze belijdenis die in artikel 9 genoemd. worden zijn allen mensen uit de geschiedems van de oude christelijke kerk

Marcion was in het jaar 144 in Rome.

Mani werd in 216 in Babylonië geboren.

Sabellius werkt ook in Rome, ongeveer in 220.

Paulus van Samosata was bisschop van Antiochië, hij werd in 268 afgezet.

Arius kreeg omstreeks 318 zijn grote bekendheid in een kerkstrijd, die om hem ontstond.

Wat hebben wij vandaag te maken met mensen die zo lang geleden leefden, met al die vreemde namen?

Die namen zeggen ons toch niets meer? Horen ze eigenlijk wel thuis in een geloofsbelijdenis van de kerk? Ja, want de Nederlandse Geloofsbelijdenis is vandaag, zoveel jaar na Christus, nog voluit levend en actueel. Die oude namen worden niet voor niets genoemd. We zullen dat duidelijk maken door van enkelen van hen iets te zeggen.

Over Marcion spraken we al. Hij maakte het wel erg bont. Hij geloofde niets van de Drieëenheid van God. Hij leerde, dat er twee goden zijn die tegenover elkaar staan: de minderwaardige god van het Oude Testament én de goede god van het Nieuwe Testament.

Weet je, hoe actueel de leer van Marcion is en dat deze leer telkens terugkeert? 

Eén voorbeeld: in de tijd van het nationaal-socialisme onder Hitler waren er "duitse christenen", die naar deze leer handelden: de minderwaardige god van het Oude Testament was de "Jodengod"; de andere god was die god die HitIer de "voorzienigheid" noemde. Praxeas en Sabellius leerden, kort en onvolledig gezegd, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet drie Personen zijn, maar één en dezelfde Persoon. Die éne Persoon treedt telkens op, op een andere manier (modus). Vandaar dat men wel spreekt van het "modalisme".

Ook onder mensen is het immers zo, dat één en dezelfde persoon nu eens optreedt als vader, dan als timmerman en ook wel eens, bijvoorbeeld zondags als organist. Zo zei men: God treeft nu eens op als Vader, (b.v. in de schepping) dan als Zoon (die mens werd, barmhartig was, enz.) en dan weer als Geest (b.v. als Hij leven schenkt).

Weet je hoe actueel deze leer is? , Mensen die in onze tijd de bijbel critiseren verklaren de Drieëenheid ook op deze manier: de drie namen wijzen niet op drie van elkaar onderscheiden Personen, die één en aan elkaar gelijk zijn, maar op verschillende manieren van optreden van één persoon.

Arius leerde, dat Jezus het eerste schepsel was en dus niet de eeuwige Zoon van de eeuwige Vader. Ook de Heilige Geest is volgens hem niet echt en eeuwig God: Hij is weer door de Zoon geschapen en in rang beneden de Zoon. Dat de ene en waarachtige God, zoals de bij- bel duidelijk leert, drie Personen is, wilde Arius niet aanvaarden.

En weet je, hoe actueel de leer van Arius is? Velen zijn in de loop der geschiedenis in zijn voetsporen gegaan. In onze tijd zijn dat onder anderen de Jehova's getuigen. Arius is één van de voorlopers van hun stichter, Charles Taze Russel geweest. De Jehova's getuigen leren dat Christus, vóór zijn geboorte, één van de hoogste geestelijke wezens, de aartsengel Michaël was en toen hij geboren was: alleen mens, volmaakt mens. Ook de Heilige Geest is volgens hen, niet een Persoon, maar een uitstralende kracht van God.

En nu de belijdenis:

We mogen dankbaar zijn dat al in 325-381 (Nicea) en 333 (Athanasius) deze geloofsbelijdenissen zijn opgesteld tegenover deze verschrikkelijke dwalingen. Als de Here Jezus Christus niet echt en eeuwig God was, zou God zijn Eniggeboren Zoon niet gegeven hebben. Hij (Joh. 3 : 16) had dan immers geen Eniggeboren Zoon. Waar bleef dan Gods liefde? Die onbegrijpelijke liefde, die zo groot is, dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft voor een ieder die gelooft. Die liefde zou er (Heidelberger Cathechismus) niet meer zijn in deze wereld. Er zou geen redding zijn, want een (Zondag 5) schepsel, hoe machtig ook, kan ons niet redden. (vr. enantw. 14) Terecht begint de geloofsbelijdenis van Athanasius met de volgende uitspraken:

"Al wie behouden wil worden, moet voor alles het algemeen geloof vasthouden; als iemand het niet volledig en ongeschonden bewaart, zal hij ongetwijfeld voor eeuwig verloren gaan”.

Het algemeen geloof is nu dit, dat wij de ene God in de Drieheid en de Drieheid in de Eenheid vereren .

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids  -  Come, Now Is The Time To Worship

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO

 Meld aub een 'dode link'onder vermelding van de pagina waarop

Please report a ' dead link' onder mention of the page on which

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Kijk ook eens op: * Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!

* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    Assistente

Successfull checked XHTML 1.0 !

Successfull checked CSS version 3!

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is