Katholiek ABC


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z

Dit 'katholiek ABC' geeft een korte verklaring van veel voorkomende, meestal specifiek katholieke termen. Eigennamen, ook van heiligen, zijn niet opgenomen, evenmin als te technische of esoterische kerkelijke termen, namen van bijbelboeken, titels van encyclieken of gezangen, afkortingen en namen van instellingen. Van algemeen gebruikelijke woorden die ook een specifiek katholieke betekenis hebben (bijvoorbeeld 'zuster') wordt alleen die betekenis vermeld.

Dit 'katholiek ABC' is nog in opbouw. Suggesties en opmerkingen kunt U sturen naar info@kdc.ru.nl.

De lijst werd samengesteld door Bernard T. Tervoort (†).