Nagedacht over navolging

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 611 - Nagedacht over navolging

Here, leer ons U volgen

Niet na-apen

Christenen worden uitgenodigd om in de voetsporen van Christus te leven. Dit betekent niet dat ze een leven moeten leven die al eeuwen zou vastliggen, maar wel dat ze een persoonlijk antwoord zouden vinden op de oproep die voor elke gelovige uitgaat van het evangelie. Leven als christen is niet proberen om Jezus na te apen (dat zou trouwens toch niet lukken), maar Hem te volgen. We moeten Hem niet kopiëren maar ons aan Hem hechten, ons door Hem laten inspireren bij alles wat we doen, zoals bij een dierbaar iemand.
 
Een weg met een Vriend
 
Christus volgen is geen kwestie van alles over Hem leren, maar op weg gaan met en in het spoor van een Vriend die ons nooit in de steek laat. En wie veel praat met een vriend, en er naar luistert, die zal zelf ook veranderen. Waar de weg heenleidt, weet in zekere zin niemand. Toch belooft God ons dat we na de dood bij Hem het volle, verdere leven zullen vinden wanneer we als christen proberen leven. Jezus navolgen is uiteindelijk zichzelf terugvinden, en daarin zal voor onszelf de grootste vreugde van ons leven duidelijk worden.
 
Niet in 1-2-3
 
We moeten wel beseffen dat we niet op 1-2-3 tot het volle geloof kunnen komen. Geloven is in een relatie met God, met Christus gaan staan en zoals in een menselijke relatie vraagt het tijd en veel ontmoetingen om elkaar te leren kennen en vertrouwen. Het is een levenslang avontuur waar we nooit mee klaar zijn. We moeten onszelf dan ook die tijd gunnen!

Jezus volgen

Geloof.. klinkt erg voor de hand zouden de meeste mensen zeggen en denken, maar hoe kan je iemand volgen als je de persoon niet kent. Wij kunnen Jezus niet op dit moment zien, maar als wij Zijn woord lezen, de bijbel dan mogen wij leren en ontdekken wie hij is Dat God, Jezus heeft gestuurd om ons te redden. Stap 1 in het volgen is beseffen dat Jezus voor jou en mij de ultieme prijs betaalt om ons te redden... het kruis op Golgotha. Waar Jezus zijn leven gaf.. voor ons is het symbool.. het teken wat zijn volgelingen hun leven lang met zich meenemen. Als wij Jezus echt willen volgen.. dan dien je te erkennen, te accepteren.. dat hij al onze fouten en tekortkomingen van ons weg wil nemen, als wij daarom vragen. Je kunt die vergeving.. De liefde van Christus in je leven ervaren als jevoor hem kiest en aanvaard uit genade.

Veel mensen struikelen

Ze gaan naar de kerk en “denken” dat ze Jezus volgen.. maar Jezus volgen is een relatie met hem aangaan... Jezus volgen is een contact door het gebed. Want de bijbel leert ons in 1 Johannes 2 vanaf vers 6 “Wie Zijn woorden (de geboden van liefde van Jezus) ter harte neemt, heeft God oprecht en volmaakt lief. Hieraan kun je zeker weten of je met hem verbonden bent. Als je zegt dat je voor God kiest, dan die je te leven zoals Jezus geleefd heeft. En Jezus had tijdens zijn werk op aarde ruim 2000 jaar geleden, constant contact met Zijn vader.. kende de bijbel.. en leefde het uit in de praktijk, ‘t zijn niet zozeer de woorden die tellen.. maar de daden.

Vertrouwen. Wij worden zo gekwetst op deze aardbol door mensen die ons vertrouwen eerst winnen en ons dan hopeloos in de steek laten. Kan mij goed herinneren dat ik een afspraak had met een kennis van mij, we maakte een afspraak en vervolgens na een uur wachten besloot ik toch maar op eigen weg verder te gaan. Mensen kunnen je teleurstellen. Jezus niet.

Als Jezus zegt dat Hij terugkomt, op dezelfde manier als hij naar de Hemel is gegaan.. dan is dat een zekerheid

Als Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is... en dat alleen via Jezus het eeuwig leven kan krijgen dan is dat een zekerheid. Laten wij eens de discipelen kijken hoe zij reageerden. In het evangelie van Johannes lezen wij in hoofstuk 1 vanaf vers 45 Filliupus ontmoette Natanael en verteld Hem:” Wij hebben een man gevonden over wie wordt gesproken in de wet van Mozes en in de boeken van de profeten. Het is Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth.” Uit Nazareth? Vroeg Natanel. Kan daar iets goeds vandaan komen.? Kom maar kijken antwoordde Filliupus. Toen Jezus Natanel zag komen, zei hij, dat is een echte Israëliet, iemand zonder list en bedrog. Waar ken u mij van vroeg Natanel. Jezus zei: Ik zag jouw bij de vijgenboom zitten voor Filliupus je riep, “Rabbi, leraar”, ei Natanel” U bent de Zoon van God! U bent de koning van Israël, Jezus antwoordde. “Geloof je omdat ik zei: Ik zag je onder de vijgenboom zitten? Jezus nog veel groter dingen zingen. Ja ik verzeker jullie: je zult de hemel open zien gaan en de engelen van God zie opklimmen en afdalen naar de Mensenzoon!”

Natanael twijfelde.... Komt er wel iets goeds uit Nazareth.. kunnen wij wel vertrouwen in Jezus.... Het mooie is dat Jezus ons kent... al onze twijfels onze verdriet.. de zorgen die wij hebben op school of het bijbaantje... Als je al je vertrouwen stelt in God en Hem volgt.. Dat Zal hij ons verzekeren.. je zult Jezus zien als Hij voor ons terugkomt

Loslaten...Als je Hem vertrouwt kun je aan de slag met het loslaten Misschien ken je het liedje wel “This World is not my home”.. Deze wereld is niet ons thuis.. als je Jezus volgt ben je op weg naar een nieuwe bestemming.. een beter plaats... Als een volgeling van Jezus. Is deze wereld met haar tekortkomingen minder aantrekkelijk dan want het leek voordat wij Jezus leerde kennen.

Dan zeg je dat zij allemaal mooie worden.. klinkt heel prachtig allemaal maar niet alles hier is slecht. Ik vind het best fijn om met mijn vrienden om te gaan. Loslaten. Houd in dat je al deze zaken achterlaat de Heer bedroeft en Jezus uiteindelijk schaadt. loslaten betekent niet anderen in de steek laten.

Jezus volgen is je richten op nieuwe bestemming.. 

Waar Jezus ons voorgaat, door alles heen. Als je gelooft wat Hij heeft gedaan voor jou en mij aan het kruis.. als je vertrouwt dat hij al zijn belofte nakomt.. Waarom zouden je dan willen blijven in die oude situatie. Jezus zegt het volgende in. In Lucas 14 vers 26 staat “Wie bij mij komt kan alleen mijn leerling zijn als hij zijn meer liefheeft dan zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zijn zusters en zelfs zichzelf. Wie zijn kruis niet draagt, wie mijn weg niet gaat kan mijn leerling niet zijn.

Ik hoor al mensen zeggen “ moet ik de mensen die ik liefheb in de steek laten om Jezus te volgen. Je hoort deze woorden en denkt... Moet ik afgezonderd leven ergens op de heide, als een soort van sekte en geen contact hebben met anderen... Nee.. dat zegt Jezus niet. Wat Jezus wel van ons vraagt is dat wij Hem liefhebben met geheel ons hart, geheel ons ziel, met geheel onze kracht en verstand en onze naaste als onszelf. Jezus is ons voorbeeld, niet zozeer de mensen om ons heen.. hoe dierbaar ze ook voor ons mogen zijn.

Als je Jezus volgt.. wordt je niet populair in de ogen van de wereld

Jezus en zijn discipelen waren populair toen Jezus wonderen deed, zieken genas, water in wijn veranderde.. Maar zodra Jezus gevangen werd genomen door de schriftgeleerden. Sloeg de mening meteen om.

Mensen die twijfelen, niet vertrouwen, niet loslaten en ongeduldig zijn, en uit eigen kracht trachten het goede te doen.. hebben moeite dat de wereld je uitmaakt voor “gelovige”, “heilige”. En dan niet zozeer uit respect, maar als spot. Als je kiest voor Jezus.. dan heb je te maken tegenstand van satan. die zegt,”Die geboden, die kerk.. het heeft geen zin.

Lucas 9 vers 23 vertelt ons wat het betekent om Jezus te volgen

“Wie mij wil volgen, nederig zijn, elke dag zijn kruis opnemen en mijn weg wil gaan. Want wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of zichzelf schade toebrengt? Als iemand zich schaamt voor mij en mijn boodschap, zal ook de mensenzoon zich schamen voor hem wanneer hij komt in zijn glorie en in de glorie van de Vader en van de heilige engelen. Wat mensen om je heen ook vinden van Jouw vriendschap met Jezus. Wat mensen ook zeggen dat jij naar de kerk gaat. Jezus helpt je door de problemen heen. Hij laat je niet in de steek.. en dat brengt ons op stap 6... volharden doorzetten.”

De bijbel is het boek dat ons verteld dat wij de moed niet op moeten geven “Soms lijkt het alsof mensen die niet voor Jezus kiezen de tijd van hun leven hebben. Maar schijn bedriegt. Mensen stellen al hun vertrouwen op tijdelijke zaken. Z4 Drank, Drugs noem maar op.. brengen een tijdelijke kick.. maar geen levensvreugde. Jezus wil ons waarlijk vrij maken. Hij kan ons waarlijk vrijmaken, soms gebeuren er dingen in je leven die Jezus bedroeft en jezelf en anderen verdriet doen. Iedereen struikelt weleens.. maar een ware volgeling van Christus. Staat weer op. Wij mogen keer op keer terug naar Jezus.

Misschien zijn er dingen gebeurd, waardoor wij ons oog niet op Christus hebben gehouden. Misschien hebben wij getwijfeld of Jezus zijn belofte na zal komen. Misschien hebben wij moeite met het loslaten van wereldse verlangens. Misschien heb je geen geduld om te wachten op wat jezus NU voor ons wil doen en en belanden wij in allerlei problemen. Misschien heb je het gevoel dat je bezwijkt onder aanvallen, pesterijen van vrienden, kennissen, misschien wel de in de kerk. En dreig je alles op te geven. Hef je hoofd omhoog... en bidt “Heer.. ik kan niet zonder U door het leven Ik wil u volgen, ik wil groeien in geloof en u beter leren kennen, die aardse zaken zijn tijdelijk.. ik neem uw kruis op en volg U en U alleen.

Jakobus schrijft over volharden in Jakobus 5 vanaf vers 7

“Blijf geduldig wachten, broeders en zusters, tot de Heer komt, Een boer die uitziet naar de waardevolle opbrengst van zijn land, wacht geduldig de regens van najaar en voorjaar af. Ook U moet geduld afwachten. Houd moed, want de komst is niet ver meer. Maak elkaar geen verwijten, al je niet zelf veroordeeld wil worden. De rechter staat voor de deur! Neem toch een voorbeeld aan de profeten die gesporken hebben op gezag van de Heer. Hoeveel hadden die niet te lijden en wat hebben ze een geduld getoond! Wij prijzen hen gelukkig omdat ze hebben volgehouden. U hebt gehoord hoe Job volhield en U weet hoe de Heer hem tenslotte behandeld heeft. De Here is immers rijk aan barmhartigheid en ontferming.

Als wij vastgeklampt aan Jezus leven, de tijdelijke zaken achter ons laten geduldig wachten en niet opgeven wanneer er tegenstand komt van wie dan ook, zij het vriend of vijand en onze ogen richten op Christus. Dan komen wij bij stap 7. De zegeningen. Jezus volgen betekent niet een eindeloze lijdensweg op deze aardbol en pas een oplossing wanneer hij terugkomt.. Jezus volgen mag, ondanks alle pijn en verdriet om ons heen, leiden tot zegeningen in het leven van alle dag.. soms groot.. soms klein

Toen Jezus wederkeerde naar de hemel, kwamen alle volgelingen bij elkaar om te studeren en te bidden. En om meer te weten te komen van Jezus die de discipelen zoveel geleerd had

Ze volgden Jezus.. overal waar hij ging. Zagen wat hij deed.. maar beseften niet helemaal wat Jezus missie was. Maar toen op die bewuste pinksterdag werd het duidelijk. Men kreeg de Heilige Geest. In Handelingen 2 kunnen wij de resultaat lezen van wat er op die bijzondere dag gebeurde... Petrus hield een toespraak die ons vandaag zeker zou moeten aanspreken. Een toespraak die antwoord geeft... op de vraag wat volgen van Jezus bekent, Handelingen 2 vanaf vers 37 

“Toen (de menigte) dit alles gehoord hadden, waren ze verslagen en ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen : “Broeders, wat moeten we doen?” “Begin een nieuw leven antwoordde Petrus, en laat u dopen, iedereen van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen. Want God heeft zijn belofte gedaan aan u en uw kinderen en aan alle mensen, hoe ver ze ook wonden, aan zo velen ad de Heer onze God, roepen zal. Petrus legde nog een getuigenis af, en hij deed de dringen oproep. “Laat je redden uit deze verdorven werelden. Zij die zijn woorden aanvaardden lieten zich dopen die dag sloten zich ongeveer drieduizend mensen bij hen aan.” 

Lees hier: De Navolging van Christus

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is