Een land zonder zonde - Hebreeën 4

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 414 - Een land zonder zonde - Hebreeën 4

Hebreeën is in het Grieks geschreven

In Hebr. 4 wordt twee keer over een Jezus gesproken, n.l. in vers 8 en in vers 14. De Nederlandse vertaling van de bijbel heeft de eerste keer voor die naam de Hebreeuwse vorm Jozua gebruikt. De tweede keer heeft ze de Griekse vorm Jezus laten staan. De brief aan de Hebreeën is in het Grieks geschreven. Beide keren staat daar dus dezelfde Griekse naam: Jezus.

Toch heeft de Nederlandse vertaling de eerste keer de vorm Jozua gekozen. Dat is om goed duidelijk te maken, dat de eerste keer een oudtestamentische "Jezus" werd bedoeld en de tweede keer "Jezus", zoals het Nieuwe Testament over Hem spreekt.

Eerst gaat het over Jozua, die de opvolger van Mozes was, Jozua de zoon van Nun (vs. 8). We lezen dat deze Jozua het volk van God niet (Num. 13 : 16) in de rust heeft gebracht. Hij bracht het wel in het land Kanaan. Maar daar werd de rust toch niet gevonden. Wat een zonden werden daar bedreven, wat een vijandschap heerste er, wat een strijd moest er worden gevoerd. Toen Israël in het land woonde kreeg het geen rust. Met het wonen in het land dat de HERE aan Abraham beloof- de, was toch blijkbaar Gods belofte nog niet volledig vervuld. Later werd het volk zelfs uit het land weggevoerd in ballingschap. En nog later zijn ze in het land Kanaan zelf onder Romeinse heerschappij ge- bracht.

Het is duidelijk: Kanaan was niet het land van de "rust". Er moest iets anders komen: een andere rust. Een land zonder zonde, zonder vijandschap en zonder strijd: "de nieuwe hemel en de nieuwe aarde."

IPetrus zegt daarover: er zal komen "een onvergankelijke, onbevlekte, 1 Petr. 1 : 3-9 onverwelkelijke erfenis". Die erfenis ligt op de gelovigen te wachten. Daarnaar moeten wij uitzien. Toen Jozua het volk Kanaan mocht binnenleiden, bleven duizenden achter. Ze zijn in de woestijn gestorven. Dat was de straf van God om hun ongehoorzaamheid. Ze hadden (Num. 14 : 20-23) God niet vertrouwd en het verbond dat God met hen gesloten (Joz. 5 : 6) had niet gehouden. (Ex. 19 : 5,6) Waarom haalt de schrijver van de Hebreeënbrief deze geschiedenis aan? Hierom: God belooft aan allen die geloven ook een rust: een sabbatsrust (vs. 9). Dat gaat al terug op de schepping. Toen rustte God zelf op de zevende dag van al het werk dat Hij tot stand had ge- bracht. Daarom mocht ook de geschapen mens van die rust genieten: op de zevende dag mocht ook hij rusten van al zijn werk -dat was (Gen. 2 : 2, 3) als een voorproef van de echte rust. Maar door zijn zonde heeft de (Ex. 20 : 8-11) mens die ware rust verspeeld.

God wil echter opnieuween sabbatsrust geven aan zijn volk. Daarvan zou de rust van de Israëlieten in Kanaan een afbeelding zijn. Door . hun ongehoorzaamheid kwamen veel Israëlieten het land niet binnen. En toen ze er woonden kregen ze door hun zonden toch niet de beloofde rust.

Zo kan het ook gaan met de rust die ons in het Nieuwe Testament is beloofd. Vers 11 zegt dat wij dit voorbeeld van ongehoorzaamheid niet moeten volgen. We moeten er juist ernst mee maken tot de beloofde rust in te gaan. Want Gods Woord legt het diepste van ons bloot, het is een woord ook van oordeel en van gericht: er valt niet mee te spotten! (vers 12, 13) God kent ons door en door, niets is voor Hem verborgen.

Moet je dan bang zijn? Nee, maar we moeten de beloften van God geloven en er naar streven gehoorzaam te doen wat God wil. Dan hoeven we niet bang te zijn . want er is die andere Jozua: Jezus, de Zoon van God (vs. 14). Hij kent onze moeiten en zwakten. Hij weet hoe vaak we zondigen en struikelen. Maar Hij is de helper. Hij betaalde voor de zonden; daarom kon Hij aan het kruis uitroepen: "Het is volbracht".

Om Hem is de heilige God barmhartig. De geduchte troon van God is (Joh. 19 : 30) nu de troon van de genade (vs. 16). Daar is vergeving voor elke schuld! Ook als we erg gezondigd hebben, zelfs als we haast niet meer aan vergeving durven denken, als we in Jezus Naam tot God in de hemel om vergeving bidden, mogen we dat met vrijmoedigheid doen. Dan kunnen we.er zeker van zijn dat God barmhartig is.

Zijn hulp ligt al klaar, want: "Jezus" betekent: De Here redt!

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is