OVER VERTROUWEN GESPROKEN

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 805 - OVER VERTROUWEN GESPROKEN

Here, leer ons vertrouwen

Het vertrouwen in de goddelijke wereld is niet in een dag opgebouwdVele levens zijn we onderweg en in elke leven groeit het vertrouwen in de goddelijke wereld. Het is niet iets wat je denkmatig aan kan sturen het is in je of het is niet in je. Het is een gevoel wat je bij je draagt.

Dat gevoel is in feite in ieder mens op dit moment. Maar door onze zinnen te zetten op aardse activiteiten en ons af te sluiten voor het geestelijke drukken we het godsvertrouwen zelf weg. Nimmer is de vonk van het godsvertrouwen zo groot in de mensen als in onze huidige tijd. Vele oude zielen bevolken de aarde om de aarde een duw te geven in de goede richting.

Juist nu we leven in een overgangstijd is het nodig dat het godsvertrouwen wordt gewekt bij vele mensen. Bij veel mensen is de spanning van het godsvertrouwen zeer hoog. Onze maatschappelijke conditionering onderdrukt deze spanning en het Gods vertrouwen komt vervormd naar boven. Men sluit zich aan bij kerken en sektes om gehoor te geven aan het gevoel van godsvertrouwen.

Gij zijt die mijn kern hebt gevormd,
die mij weefde in de schoot mijner moeder,
en ik loof U in het besef dat ik ben eerbiedwekkend van maaksel,
een wonder is wat Gij schiep.
Mijn wezen kent Gij volkomen.
Mijn oorsprong was U niet verholen
toen ik in het verborgene gevormd werd,
als in diepten der aarde ontworpen.
Uw oog zag mij, vormeloos nog:
in uw boek waren alle geschreven
de dagen dezer formering,
toen er nog niet een daarvan was.
(Ps.139:13-16)


Ware Godsbeleving kan enkel in volledige vrijheid tot uiting komen. Het is een persoonlijke beleving van godsvertrouwen. Eeuwen hebben we als een schaap achter de Godsbeleving van kerken gelopen maar gelukkig zien we dat dat afbrokkelt.
 
Het godsbeeld wat bij de meeste mensen leeft is het beeld wat de kerken ervan geschapen hebben. De HEER, GOD, ALLAH enz op een machtige troon, die oordeelt en verbant en straft, nee gelukkig is dat een door mensen gecreëerde God. GOD is liefde en liefde is GOD, we denken niet in personen maar in een energie die alles omvat.
 
Als je aan iemand vraagt: hoe zie je God? dan zal hij je een beschrijving geven, maar als je vraagt: heb je hem dan gezien omdat je het weet, dan komt er geen antwoord. Als ons godsbeeld is vertroebeld dan is het moeilijk om werkelijk godsvertrouwen te hebben. Kerken hebben zeker niet meegeholpen om ons een zuiver Godsbeeld te geven.
 
Godsvertrouwen betekent veel meer dan men denkt, vertrouwen we erop dat liefde ons geestelijk verder kan brengen, vertrouwen we erop dat ons innerlijk gevoel juist is en handelen we dienovereenkomstig. Vertrouwen we erop dat het leven ons zal brengen wat goed voor ons is. Vertrouwen we erop dat het leven ons verder zal brengen op onze geestelijke ladder.
 
Het Godsvertrouwen kan heel groot zijn, een overdreven godsvertrouwen kan onze vleugels verlammen. Het is zeker niet zo dat de geestelijke wereld alles voor ons regelt, wij zijn het die steeds dingen zullen ondernemen om verder te komen. Klakkeloos afwachten in een groot Godsvertrouwen doet de mens ontvluchten aan zijn verantwoordelijkheid.

Waar zou uw geest ik ontkomen?
waar zou ik uw aanschijn ontgaan?
Klom ik op tot de hemel - Gij waart er,
lag ik neer bij de doden - daar staat Gij,
sloeg ik dageraadsvleugelen uit,
streek ik neer aan de uiterste zeekust,
ook daar zou uw hand mij geleiden,
hield mij uw rechterhand vast.
Sprak ik: ‘mij mag het duister omsluiten, het licht worde nacht om mij heen’ -
voor u heerst in het duister geen duister: lichtend is de nacht als de dag, de duisternis is gelijk licht.
(Ps.139:7-12)

 
Geen zelfvertrouwen, maar Godsvertrouwen [Lees eens 2 Korinte 1:1-11]
 
2 Korintiërs 1:9
Paulus kende naast het lijden ook de troost. Paulus heeft zelfs in levensgevaar verkeerd. God heeft hem echter verlost, evenals Timoteüs. Het is wel opvallend dat Paulus ondanks dit gevaar en de angst God looft. Veel mensen zullen daar in momenten van gevaar, angst, wanhoop en verdriet niet toe komen. Wat was Paulus’ geheim? Hij bracht zijn angsten en twijfels tot zwijgen door God te loven en te prijzen. Hij wist dat God altijd groter is dan het gevaar waarin hij verkeerde. Hij legde zijn leven in Gods hand en zag Gods hand in de dingen die er in zijn leven gebeurden. Toen het gevaar was geweken, zag hij daarin de verlossing van God (vs. 10). Waarom laat God dergelijk gevaar toe in een mensenleven? Paulus zegt: ‘opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt.’ Wat dood is in u en mij, kan God weer levend maken. Gelooft u dat?

Godsvertrouwen is het allerbelangrijkste wat er is om te leren. Het is de enige remedie tegen wanhoop en uitzichtloosheid. Het wordt door God zelf ons geschonken en is het zekerste teken, met geloof, hoop en Liefde, dat de Geest in ons woont. Daarom kun je het ook niet zelf maken of kopen bij een winkel, het kan alleen verkregen worden door met God te willen leven.

Zet jezelf eens voor de spiegel: Heb ik geloof en vertrouwen in God en liefde tot Hem?

 - Geloof ik in God, ben ik bereid moedig voor mijn geloof uit te komen en er zelfs spot en minachting voor te doorstaan?
 - Of ben ik eerder beschaamd voor mijn geloof en zwijg ik er maar liefst over?
 - Ben ik bereid te geloven in de door God geopenbaarde waarheden, die de Kerk me voor houdt te geloven?
 - Heb ik vertrouwen in Gods voorzienigheid of laat ik bij de minste tegenslag de moed zakken en maak ik Hem verwijten?
 - Heb ik me overgegeven aan wanhoop door niet meer te geloven in Gods liefde en barmhartigheid.
 - Ben ik bereid naar God toe te groeien en Hem te beminnen of leef ik onverschillig en oppervlakkig alsof God er niet was?
 - Zijn er perioden in mijn leven geweest dat ik zonder geloof in God leefde?
 - Wanneer lijden me treft, ben ik dan opstandig? Ben ik bereid mijn lijden te dragen, te offeren, in vereniging met het lijden van Christus?
 Neem ik met Jezus het kruis op om Hem te volgen?
 - Heb ik ooit God gehaat?
 - Ben ik dankbaar jegens God voor verkregen gunsten en heb ik oog voor Gods dagelijkse weldaden in mijn leven, voor de kleine dingen van elke dag die Hij mij geeft?
 Of ben ik ondankbaar en zie ik enkel dat wat niet goed gaat?

Een geloofsbelijdenis

Ik vertrouw op God, de God,
 Die de enige Vader van ons allen is.
 Die in het leven roept wat niet bestaat,
 die de verdrukten opricht
 en de ballingen thuisbrengt,
 Die ons tot familie maakt.

 Ik vertrouw op Jezus ,die gekomen is,
 om te zoeken wat verloren was.
 Die heeft geluisterd en gesproken
 En ons geleerd heeft, te spreken en te luisteren.
 Die ons kent als een herder zijn schapen.
 Die ons leidt door ons zijn stem te doen horen
 en ons te beschermen.

 Ik vertrouw op de Geest.
 Zij verlicht ons hart en doet ons gelaat stralen.
 Zij spreekt alle talen,
 ook die zonder woorden.
 Zij overwint zelfs het laatste woord van de dood.
 Daar vertrouw ik op.
Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is