Nagedacht over vrijheid

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 609 - Nagedacht over vrijheid

 

“Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult gij waarlijk vrij zijn.”
(Joh. 8:36)

De tien geboden

Regels en wetten zijn onmisbaar in het leven van mensen. Ook Jahwe (zoals God genoemd wordt in het Oude Testament) gaf aan Mozes de tien geboden. Tien regels die mensen moeten helpen om uit te maken hoe ze als gelovigen kunnen leven. Toch mogen deze regels het echte leven niet beletten. Ook Christus was daar gevoelig voor. De wetten die de joden verboden om mensen te genezen op sabbat, heeft Hij meerdere malen overtreden. Mensen die door de joodse wet werden veroordeeld als onrein werden door Hem weer in de gemeenschap opgenomen. Kinderen die nog geen recht hadden om te spreken, werden door Hem in het midden geplaatst. Jezus was er namlijk van overtuigd dat de Liefde van God belangrijker is dan de wet.

God wil dat we vrij worden

God ziet ons graag, zoals we zijn. Die Liefde is er altijd, ook al willen we met die Liefde niets te maken hebben. Die Liefde wil ons vrij maken, ons kracht en leven geven. Ze wil ons helpen om in liefde te leven. Dit betekent niet dat we er zomaar op los moeten leven, integendeel. God wil dat we altijd het essentiële voor ogen houden (Zijn Liefde), om zo de andere dingen in ons leven als relatief te zien. Laten we maar proberen het leven van onszelf en van anderen als een geschenk te ervaren... dan staan we met een heel ander perspectief tegenover ons leven en onze problemen.

Een nieuwe jas kopen?

"Moet ik nu een nieuwe broek kopen omdat de mijne niet meer in de mode is?" God wil niet dat we ons uitsloven om te voldoen aan een model dat de reclame of de maatschappij ons voorhoudt... alsof we anders niet zouden meetellen. Hij wil niet dat we andere goden zoals die van roem, geld of macht nalopen. Uiteindelijk zullen die ons niet gelukkig maken. Onze identiteit hangt niet af van wat anderen over ons denken, van onze prestaties of successen, maar van wat God over ons denkt. Wie vanuit deze waarheid kan leven, zal dikwijls ook een diepe rust en vrede uitstralen.
 
Christelijke Vrijheid

“Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult gij waarlijk vrij zijn.”
(Joh. 8:36)

Doel van deze studie was en is: Antwoord krijgen op de vraag: Wat is vrijheid?

We leven in een vrij land. Dat hoor je vaak en dat is gelukkig ook zo. Iedereen mag zijn eigen mening hebben, maar zijn we niet af en toe wat te vrij? Onze cultuur heeft ook wel wat van "alles moet kunnen". Is dat wel echte vrijheid? De bijbel spreekt ook over vrijheid. Christus heeft ons vrijgemaakt door zijn sterven aan het kruis. Over die vrijheid gaat dit gesprekspapier.

Leess ook eens: Gal.5:13

Bij het woord vrijheid stuiten we op een kernwoord van de brief van Paulus aan de Galaten. Paulus schrijft deze brief naar aanleiding van een dreigend gevaar: Dwaalleraars zijn binnengekomen in de gemeenten van Galatië. Volgens hen ben je er niet zomaar met het geloof in Christus. Je moet ook de wet houden en je laten besnijden, alleen zo word je behouden. Daar gaat Paulus fel tegenin. In Gal.3:1-5:12 schrijft hij over de vrijheid van het evangelie, tegenover het buigen onder het juk van de wet. Een wetsprediking werpt de gelovigen op zichzelf terug.

Daartegenover houdt Paulus hartstochtelijk vast aan de vrijheid in Christus. In 5:1 schrijft hij: "Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn heeft Christus ons vrijgemaakt" en in 5:13: "Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn". Door het bezit van die vrijheid hoeven we de eigen verantwoordelijkheid tegenover God door niets en niemand te laten beperken: Ieder in de gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid tegenover God.

Toch bestaat er ook een ander gevaar, waartegen Paulus waarschuwt: Vrijheid kun je ook misbruiken. In 5:13 schrijft hij: "Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde".

Het woord, dat met aanleiding vertaald is, heeft in het grieks drie betekenissen. Het betekent allereerst het "uitgangspunt"voor een bepaalde onderneming of operatie. Zo kan het de basis aangeven van waaruit een militaire operatie ondernomen wordt of het uitgangspunt voor een expeditie. In de tweede plaats geeft het meer in het algemeen een "aanleiding", "mogelijkheid" of "gelegenheid" voor iets aan. In de derde plaats kan het ook - meer actief - een "prikkel" of "stimulans" tot iets betekenen.

Vlees heeft bij Paulus de betekenis van de mens zonder de Geest van God. In 5:16-25 staan vlees en Geest ook tegenover elkaar. Vlees is de mens in zijn zondige afkeer van God, vlees is de mens in zijn gebondenheid aan zichzelf, in zijn zelfzucht.

Je kunt de vrijheid misbruiken door er een uitgangspunt/ een operatiebasis/ een prikkel voor je egoïstische neigingen van te maken. Dan maak je misbruik van die vrijheid (het is maar de vraag of je dan echt vrij bent). Paulus stelt daartegenover de inhoud van de vrijheid: "Dient elkaar door de liefde". Het woord dat Paulus gebruikt betekent letterlijk: "als slaaf dienen".

Christus heeft ons vrijgemaakt door zijn slavendienst. Hij is in alle vrijheid voor ons naar het kruis gegaan. De vrijheid, die Hij daarmee voor ons verworven heeft is niet in de eerste plaats een vrijheid ván iets (hoewel het dat natuurlijk ook wel is), maar tót iets, namelijk tot dienst aan elkaar. Alleen vanuit de vrijheid in Christus is er ook echte liefde voor elkaar mogelijk.

Lees ook eens: Gal.5:16-25

Gebed: om te danken: voor de vrijheid, die we in Christus hebben. voor het feit, dat wij mogen leven uit de belofte en het niet van de werken van de wet hoeven te verwachten.

Om te bidden: dat we onze vrijheid niet misbruiken, maar ons tegenover God verantwoordelijk weten. dat we elkaar zullen dienen door de liefde

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is