NAAMSVERANDERING IN DE BIJBEL

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 001 - NAAMSVERANDERING IN DE BIJBEL

 

Namen voor Jezus - De Significatie

Wat zegt een naam nu eigenlijk? Hebben de titels en namen voor Jezus enige significatie? In de tijd dat de Bijbel werd geschreven, kozen de Israëlieten vaak namen voor hun baby's die gebaseerd waren op de eigenschappen of het uiterlijk van het kind, bijvoorbeeld Esau (harig) en Korah (kaal). Sommige baby's werd een naam gegeven die gebaseerd was op een incident tijdens hun geboorte of op een hoop of gebed van de ouder, zoals in het geval van Zacharia (God heeft onthouden). Soms kregen baby's de naam van een alledaags object, zoals Tamar (palmboom) en Tabita (gazelle). Ouders noemden hun kinderen ook vaak naar het tijdstip waarop zij werden geboren, zoals Shaharaim (ochtendgloren) en Hodesh (nieuwe maan). De toestand van de moeder was ook regelmatig een inspiratie voor een naam: Lea (uitgeput) en Mahli (ziek).

Aan Jezus werd op een profetische manier een naam gegeven. Matteüs 1:20-23 zegt, "Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’."

Namen voor Jezus - De Lijst

Waarom zijn er zo veel verschillende namen voor Jezus? De namen dienen als een beschrijving van wie Jezus is en hoe Hij in het leven van individuele mensen te werk gaat. Enkele schriftgeleerden hebben in de Bijbel meer dan 700 titels en verschillende benamingen voor Jezus gevonden. Laten we er eens een paar bestuderen.

God - Jezus wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel God genoemd. Met Zijn zondeloze leven, mirakels en herrijzenis uit de dood, staat Zijn bewering dat Hij God is stevig overeind (Johannes 20:28).

Heer - In het Nieuwe Testament wordt deze term gebruikt als een aanspreekvorm voor een eminent persoon. De discipelen gebruikten deze term om Jezus als hun leraar en meester aan te spreken (Matteüs 22:43-44).

Woord - Deze titel werd door de apostel Johannes gebruikt om de missie van Jezus te beschrijven. De titel verkondigt de goddelijkheid van Jezus en het feit dat Hij een eeuwige en absolute godheid is (Johannes 1:1, 14).

Messias - De lang verwachte "gezalfde" die Israël zou bevrijden. Jezus kwam om de mensheid van zonde en dood te bevrijden (Johannes 4:25-26).

Alfa en Omega - Deze twee karakters zijn de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet. Deze beschrijvende titel geeft uitdrukking aan de eeuwige aard van God - het begin en het einde (Openbaring 1:8; 22:13).

Verlosser - Jezus is de persoon die de mensheid verlost van een eeuwigheid in de hel.

Heiland of Redder - "Iemand die iemand anders uit problemen, gevaar, of gevangenschap redt, gewoonlijk door een losprijs te betalen." In het Nieuwe Testament wordt Jezus als de ultieme Heiland gezien die Zijn leven als een losprijs gaf (Marcus 10:45, Titus 2:14).

Licht van de Wereld - Jezus is de persoon die ons ware kennis over God geeft. Zij die dit licht afwijzen roepen een veroordeling over zichzelf af (Johannes 8:12; 3:19-21).

Lam van God - Deze titel refereert aan het offersysteem in het Oude Testament waarin God het bloed van dieren accepteerde als genoegdoening voor zonden (Johannes 1:29, 36). Het bloed van Jezus betaalde voor zonden!

Heerser van de Schepping - Christus bestond vóór de Schepping van de wereld en Hij heeft hier soevereine macht over (Openbaring 3:14).

Bemiddelaar - Omdat Jezus volledig God is kan Hij God tegenover de mens vertegenwoordigen. Omdat Hij volledig mens is, kan Jezus de mens tegenover God vertegenwoordigen. Verzoening is hierdoor mogelijk gemaakt (1 Timoteüs 2:5).

Brood van het Leven - Jezus is de enige echte leverancier van ware spirituele voeding (Johannes 6:35).

Weg, Waarheid, en Leven - Jezus is de enige weg naar de hemel, de enige bron van waarheid en de fundering voor al het leven (Johannes 14:6)!

  Lees ook eens het document: Namen van Jezus in de Bijbel

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is