Mentaliteit en gevolg - Genesis 4

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 418 - Mentaliteit en gevolg - Genesis 4

Here, leer ons bidden

Ik breng nu even Genesis 4 : 17-26 in herinnering. Dit bijbelgedeelte volgt onmiddellijk op de afschuwelijke moord, die Kaïn gepleegd heeft op zijn broer Abel. "En waarom vermoordde hij hem?"

Die vraag stelt de apostel Johannes eeuwen later. Het antwoord geeft (Joh. 3 : 12) hij zelf: "Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig". In de brief aan de Hebreeën lezen we: "Door het geloof heeft Abel (Hebr. II: 4) God een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoór werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven." De moordenaar Kaïn verdiende nu zelf ook gedood te worden.

Die doodstraf kon God laten uitvoeren door de gezagsdrager Adam. God kon ook Zelf die straf voltrekken. Maar de HERE doet geen van beiden: Hij straft Kaïn wel, maar de uiteindelijke voltrekking van de doodstraf wordt uitgesteld.

In de verzen 17 en 18 van Gen. 4 krijgen we in vogelvlucht informatie over Kaïns verdere levensgang. Er komt nieuw leven in de tent van Kaïn: ogenschijnlijk schijnt de straf mee te vallen! Geen dood, maar leven! Maar het is en wordt en blijft een leven in afvalligheid, losgemaakt van God, en ook tegenover God. Het is het leven van de opstand en revolutie tegen God. Geen bekering, maar volharding.

Dat is ook duidelijk te zien in de volgende verzen: die tonen ons de (vs. 19-24) ontwikkeling in het geslacht Kaïn. Er is sprake van een "stad". De Bijbel heeft niets tegen steden, maar "de stad" wordt wel in de Bijbel meer dan eens gesignaleerd als een "bolwerk tegen God". Dat is wel heel duidelijk af te lezen uit de torenbouw van Babel. Daar (Gen. 11 : 1-9) wordt openlijk gezegd, dwars tegen Gods uitdrukkelijk bevel in om de hele aarde te bevolken: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid Gen. (11: 4) worden.

Dezelfde mentaliteit komen we tegen in de grote stad Babylon die beschreven wordt in het boek Openbaring. We zullen die "stad" van Kaïn, waaraan hij de naam van zijn zoon Henoch verbindt, dan ook (Openb. 16: 19) moeten zien als vrucht van het optreden van de mens die in eigen (17 : 5, 18) en kracht zich sterk maakt in deze wereld. De vloek van God is immers (18 : 2, 21) over de aardbodem gekomen? De mens worstelt daartegen in: opstand tegen God, rebellie, provocatie. In de geest van Psalm 2: 1-3.

We lezen verder in dit gedeelte van Lamech, die zich twee vrouwen nam. Alweer duidelijk in strijd met Gods bedoeling: Adam kreeg van de HERE één vrouw, als een hulp die bij hem past.

En dan de uitdagende taal, die Lamech uit slaat! Tegelijkertijd lezen we van een begin van een zekere cultuur in dat geslacht van Kaïn: Jabal wordt "de vader van hen, die in tenten en bij de kudde wonen", " Jubal "is de vader geworden van allen, die citer en fluit bespelen", en Tubal-Kaïn wordt de vader van "de smeden, allen, die koper en ijzer bewerken". Ze doén wat om op de aarde waar Gods vloekwoord werkt te kunnen leven en zich te kunnen uitleven. Er gebeurt dus wel het een en ander in dat geslacht! Maar wel: anti-goddelijk en anti-christelijk.

Daar lijnrecht tegenover staat de ontwikkeling in de tent van Adam en Eva. Er wordt een zoon geboren, die de naam Seth krijgt. Dat betekent zoveel als "plaatsvervanger", "God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel". Dit geschenk wordt zonder meer aan God toegeschreven, en daár hebben we al een van de markante verschillen met de mentaliteit in het geslacht van Kaïn.

Leg deze gelovige erkenning van Eva maar naast de overmoedige uitspraken van (Gen. 4 : 23, 24) Lamech. Ook Seth groeit op en ontvangt een zoon, "en hij noemde hem Enos". Enos betekent: "broosheid, vergankelijkheid". In die naam moet je horen meeklinken zoiets als "het broze, vergankelijke, zwakke en sterfelijke". Geen naam van een krachtpatser, maar de heerlijkheid van zijn geslacht komt naar voren in die slotzin: "Toen begon men de naam des HEREN aan te roepen".

Dat wijst op het begin van een publieke eredienst. Dat zal gepaard zijn gegaan met het brengen van een offer aan de HERE, mogelijk met eerste lofzangen, in ieder geval met gebed en dankzegging. We mogen ook zeggen: het begin van de vergadering van Gods kerk, het begin ook van de kerkgeschiedenis. Hier zoekt men uitkomst bij God nu het werken op deze aarde met zweet en pijn gepaard gaat. Uit dat geslacht, van Seth en Enos, wordt eeuwen later de Christus geboren. In de stamboom, die Lucas uitvoerig beschrijft, staat te lezen over Jezus Christus: de (Luc. 3 : 38) zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God"

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is