HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Welkom in de Schatkamer

Lees de Bijbel     holyhome.nl is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom en zingeving.Smith Bible Atlas, London, 1915
Smith Bible Atlas, London
Enlarge

Egyptian Empire - 1450BC
Egyptian Empire - 1450BC
Enlarge

Babylonian Empire - 560BC
Babylonian Empire - 560BC Enlarge
Persian Empire - 525BC
Persian Empire - 525BC Enlarge
Alexander the Great - 325BC
Alexander the Great - 325BC - Enlarge
Roman Empire - Third Century AD
Roman Empire - Third Cen. AD - Enlarge
Ancient Trade Routes
Ancient Trade Routes
Enlarge

The Dead Sea
The Dead Sea
Enlarge

Palestine - 1250BC
Palestine, Before Israel
Enlarge

Israel, Under King Saul
Israel, Under King Saul
Enlarge

Israel - David & Solomon
Israel - David & Solomon
Enlarge

Palestine - Herod the Great
Palestine - Herod the Great - Enlarge
Palestine, the Time of Christ
Palestine,the Time of Christ
Enlarge

St. Paul's Missionary Trips
St. Paul's Missionary Trips
Enlarge

Europe and the Crusades
Europe and the Crusades Enlarge
The Expansion of Christianity
The Expansion of Christianity - Enlarge


Journey of the Israilites from Egypt to the Promised Land
Sinai Peninsula -journey of the Israelites from Egypt to the Promised Land - Enlarge
Canaan after the Conquest as Divided Amongst the Tribes
Canaan after the Conquest as Divided Amongst the Tribes - Enlarge
Dominion of David & Solomon
The Dominion of David & Solomon Enlarge
Kingdoms of Judah & Israel
Kingdoms of Judah & Israel - Enlarge
Assyria and Adjacent Lands illustrating the Patriarchail Period & the Captives
Assyria and Adjacent Lands Illustrating the Patriarchal Period & the Captives - Enlarge
Palestine in the Time of Christ
Palestine in the Time of Christ - Enlarge
Plan of Ancient Jerusalem
Plan of Ancient Jerusalem - Enlarge
Apostle Paul's Missionary Journeys and Last Voyage
Apostle Paul's Missionary Journeys and Last Voyage - Enlarge
Apostle Paul's Journeys
Apostle Paul's Journeys
Enlarge

Ancient Jerusalem
Ancient Jerusalem
Enlarger

Map of Ancient Jerusalem
Ancient Jerusalem Map - Enlarge
Locations of 12 tribes of Israel
Locations of 12 Tribes of Israel Enlarge


Galilee in the Time of Jesus
Galilee in the time of Jesus - Enlarge
The Middle East Today
The Middle East Today

    DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)