HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                          

Het levende woord van God

Aflevering  10 - Feesten in de bijbel

   

De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 701 - Het levende woord van God
Aflevering  10

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Terug naar de Inleiding van deze serie

Lees de Bijbel 

"Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid.

Feesten in de bijbel

In de Bijbel is het beslist geen saaie boel. Er wordt volop feestgevierd. Geloven is iets waar je blij van wordt. God kennen, dat maakt het hele leven tot een feest. God geeft zijn mensen regelmatig de opdracht feest te vieren. Het Paasfeest, het Loofhuttenfeest. Maar (...) wat zijn dat nu eigenlijk voor feesten?

Drie grote feesten

Drie feesten springen er in de Bijbel uit: Pasen, Pinksteren en Loofhutten. Drie keer per jaar gaan de Joden naar Jeruzalem om daar "voor de Here" te komen. Alle drie die feesten hebben te maken met de oogst en met brood. Pasen, gevolgd door het zeven dagen durende feest van de ongezuurde broden (maart/april). Pinksteren (mei): de eerste opbrengst van de oogst wordt aan God aangeboden. Loofhutten (oktober): de oogst is voorbij; God wordt gedankt.

Je vindt ze alle drie bij elkaar in Leviticus 23 en in Deuteronomium 16:1-17.

Het eerste grote feest: Pasen

Het allereerste Paasfeest wordt gevierd als de Israëlieten uit het land Egypte worden bevrijd. In Egypte zijn ze zwaar onderdrukt. Ze moesten als slaven werken voor de Egyptenaren. Dat heeft lang geduurd, maar uiteindelijk bevrijdt God hen. Koning Farao van Egypte moet na tien zware plagen het volk wel laten gaan. De tiende plaag is dat de oudste zoon uit elk gezin, zowel bij mensen als dieren, doodgaat. Bij gezinnen in Israël gebeurt dat niet, want zij hebben aan de beide deurposten en de bovendorpel bloed gestreken van een lammetje (Ex. 12:1-13 ).

Haastig moet het volk Israël vertrekken. Ze hebben geen tijd om het brood te laten rijzen. Ze moeten ongezuurde broden eten, met bittere kruiden. Zo worden ze bevrijd. Je zou Pasen de Joodse "Bevrijdingsdag" kunnen noemen.

Elke keer dat de Joden daarna het Paasfeest vieren, moeten ze daaraan terugdenken. Ze eten weer ongezuurde broden met bittere kruiden.

Vandaag wordt dat bij de Joden nog steeds gevierd. De jongste aanwezige vraagt: "Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?" Dan wordt dat verhaal van die wonderlijke bevrijding opnieuw verteld.

Bijzondere vieringen van het Paasfeest: Jozua, Josia, Ezra

Het eerste Paasfeest in het Beloofde Land is natuurlijk een geweldig spektakel! De bevrijding is dan compleet! Wat moet dat een feest geweest zijn (Joz. 5:10-12 )!

Pasen (of: Pascha) wordt elk jaar trouw gevierd. Men gaat trouw naar het heiligdom. Daar wordt geofferd en feestgevierd. Maar na verloop van tijd komt daar toch de klad in. We lezen soms in de Bijbel dat het Paasfeest aan een soort vernieuwing toe is. Dan wordt het Paasfeest weer in ere hersteld. Dat zijn bijzondere Paasfeesten!

Zo lezen we dat in de tijd van koning Josia het Paasfeest in ere werd hersteld. In 2 Koningen 23:21-23 geeft hij daartoe de opdracht. Dan wordt namelijk een oud wetboek herontdekt. Josia roept uit: "Mensen, we hebben het Paasfeest eeuwenlang verwaarloosd; we moeten het nodig weer echt gaan vieren!"

Een ander voorbeeld vind je in Ezra 6:19-22 . Het volk is weggevoerd geweest. Nu zijn ze eindelijk weer terug in Israël. Opnieuw bevrijd. Dat is een goede reden om het Paasfeest opnieuw te vieren. Ook dat moet een bijzonder Paasfeest zijn geweest!

Jezus en het Paasfeest

Jezus heeft ook Paasfeest gevierd. Met zijn leerlingen. Hij zegt erbij: "Ik heb er geweldig naar verlangd dit Paasmaal met jullie te eten. Nog even en dan breekt voor Mij een tijd van groot lijden aan. Ik zeg jullie dat Ik het Paasmaal beslist niet meer zal eten tot het Koninkrijk van God volle werkelijkheid is geworden" (Luc. 22:15,16 "Het Boek"). Juist bij Jezus zie je dat het Paasfeest een feest is van bevrijding: de dood is overwonnen! En dat gaat ook niet zonder het bloed van het Lam, Jezus Christus Zelf.

Het tweede grote feest: Pinksteren

Het woord "Pinksteren" komt van het Griekse woord "pentèkostè", dat "50" betekent. Pinksteren komt 50 dagen na Pasen. Het wordt ook wel het "feest der weken" genoemd, omdat je zeven weken moet tellen vanaf Pasen (zie Deut. 16:9,10 ).

Dan wordt de eerste opbrengst van de oogst aan de Here gegeven. Een blij feest!

Bij ons is het er door de glasbouw en de voortdurende import van verse groente en fruit een beetje af, maar je komt het ook tegen. Bv. als in de lente er weer verse aardbeien zijn. Daar geniet je dan van. Of als er "nieuwe" aardappelen zijn. Dan zeggen de mensen tegen elkaar: "lekker, nieuwe aardappelen". En er is een seizoen voor boerenkool. Maar voor mensen zonder diepvries en broeikas was het helemaal een feest: de nieuwe oogst! Heerlijk! Dank U wel, God!

Pinksteren: God bij de mensen

Net als Pasen was ook Pinksteren "méér dan een oogstfeest". Ongeveer 50 dagen na het allereerste Paasfeest verschijnt God aan zijn volk. Dat kun je lezen in Exodus 19. God laat Zich zien aan zijn volk en Hij laat zijn woorden horen. Dat is een heel indrukwekkende gebeurtenis, daar bij de berg Sinai in de woestijn. Het volk moet zich heiligen. Het moet onderaan de berg blijven, achter een hek. Dan laat daar boven op die hoge berg de Here Zich zien, nou ja (...) verstopt achter wolken, vuur, donder, bliksem en bazuingeschal. Daar verbindt Hij Zich aan zijn volk Israël. Op Pinksteren denken de Israëlieten aan díe gebeurtenis terug.

Als je dat tot je door laat dringen: "God komt bij de mensen", dan zie je vanzelf de overeenkomst met het Pinksteren uit Handelingen 2 . Dan zie je trouwens ook direct het enorme verschil! Zo groot als bij de berg Sinai de afstand is, zo dichtbij komt God op het Pinksterfeest van het Nieuwe Testament. Bij Jezus kon je al zeggen: "God met ons" (Matt. 1:23 ). Bij Pinksteren is het zelfs "God in ons".

En dan te bedenken dat dit nog maar het begin is van de oogst! "Deze Geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven als Hij ons, Zijn eigen volk, zal verlossen" (Ef. 1:14a "Het Boek").

Het derde grote feest: Loofhuttenfeest

Het Loofhuttenfeest is eigenlijk het feest van de inzameling. De hele oogst is nu binnen. Het is het grootste, uitbundigste en vrolijkste feest. Het duurt zeven dagen. De mensen kamperen in loofhutten, gemaakt van palmtakken en loofboomtwijgen. Die hutten zijn een symbool van het leven dat vergankelijk is. Het herinnert de mensen aan hun barre woestijntocht. Onder de open hemel heeft God ze geleid. Hij zal ze ook vandaag leiden.

In de tijd van de tempel wordt er elke dag van het feest om het altaar heen gelopen met vruchten en palmtakken. Daarna wordt er water uit de bron geschept en tegen het altaar uitgegoten.

Op de zevende, de grote dag van het feest, is de feestvreugde het hoogst. Dan wordt er zeven keer om het altaar gelopen. Onder luid gejuich van een uitgelaten menigte wordt dan opnieuw water tegen het altaar gegoten. Alsof ze daarmee willen zeggen: "Hier moet je zijn! Hier, bij de tempel, waar God de zonden verzoent, hier is de bron van het levende water! Laat je leven vernieuwen door God!" Tegen die achtergrond moet je eens in Johannes 7:37,38 lezen wat Jezus op de grote dag van het Loofhuttenfeest durft te zeggen!

Naast deze grote feesten zijn er nog enkele kleinere feesten te noemen

Purimfeest

Je kent misschien het boekje Ester wel. Daarin lees je hoe Haman probeert de Joden uit te roeien. Maar God houdt zijn plan tegen. Doordat Ester koningin wordt, kan zij een massamoord onder de Joden voorkomen. "Pur" betekent "lot". Haman had het lot geworpen om een datum te prikken voor de Jodenmoord. Vandaar de naam "Purimfeest". Op dit feest, dat gevierd wordt in februari/maart, stuur je elkaar cadeaus. Dan wordt ook het boek Ester voorgelezen.

Tempelvernieuwingsfeest (Chanoeka)

Dit feest wordt genoemd in Johannes 10:22 . In 164 v.Chr. wordt door Judas de Makkabeeër de tempel heroverd op de goddeloze koning Antiochus IV Epifanes. Hij had in de tempel zwijnen geofferd. Dat deed hij expres om de Joden te kwetsen, want zwijnen waren onreine dieren. Als de Joden dit feest (8 dagen lang, in december) vieren, steken ze een 9-armige kandelaar aan. Elke dag wordt er één kaarsje meer aangestoken.

Sabbat

Is de sabbat ook een feest? Iets dat elke week terugkomt, dat is toch geen feest meer? Jazeker wel. De wekelijkse sabbat wordt in Leviticus 23:3 eigenlijk als het éérste van de feesten genoemd. Elke week mag je, moet je een dag rust nemen. Je mag niet opnieuw slaaf worden. Op die dag is er een heilige samenkomst. Die dag is voor de Here. In onze jachtige samenleving ontdekken we weer de waarde daarvan: rust nemen op zijn tijd. Vul die dag dan ook niet alleen in voor je eigen plezier. Laat het vooral ook een dag zijn voor God. Neem rust op zijn tijd.

Genoeg reden voor feest!

Je ziet het, in de Bijbel wordt volop feestgevierd. Het is ook goed voor ons om regelmatig stil te staan bij de dingen die de Here God heeft gedaan. Je vindt in het Nieuwe Testament geen gebod om Kerst, Pasen en Pinksteren te vieren. Toch is het een goede zaak. Het is jammer dat Kerst in onze tijd veel meer aandacht heeft dan Pasen, en Pinksteren nog veel minder. Dat zou juist andersom moeten zijn. Bovendien wordt het echte Kerst-Evangelie vaak overschreeuwd door dingen die niks met Jezus te maken hebben.

Maar als je eraan denkt wat God heeft gedaan en wat Hij nog steeds doet, en Hem daarvoor dankt, dan ben je bezig met iets dat al eeuwen gedaan wordt. Denk er wel aan: een feest is er niet alleen voor om te (ge)denken en te danken, maar een feest is er vooral om het te vieren! Houd de blik daarbij maar steeds gericht op Jezus. Dan mag je heel je leven vieren als een feest!

"Want ook ons Paaslam is geslacht: Christus. Laten we daarom feestvieren (...)" (1 Kor. 5:7b, 8)


DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

Bekijk ook eens de serie : De Bijbel is boeiend

 

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE 


Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide


       


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Psalmen en bijbelliederen

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible

Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible

Bible-art - paintings and artworks of Bible events

Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....

Bible-architecture - houses, palaces, fortresses

Women in the Bible -
 great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG


Onderzoek alle dingen en behoud het goede

WEGWIJZER NAAR MOOIE BIJBELGEDEELTES

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)