Katholiek ABC

L


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LAATSTE AVONDMAAL
Maaltijd van Jezus met de apostelen op de donderdag vóór Zijn lijden, herdacht op Witte Donderdag. Tijdens deze maaltijd stelde Jezus de sacramenten van de eucharistie en het priesterschap in.
Zie ook: graal, Hof van Olijven.
LAATSTE EVANGELIE
Het voorlezen van de proloog van het Sint-Jansevangelie (1, 1-14) waarmee sinds de 13de eeuw tot voor kort de mis besloten werd.
LACRIMAE CHRISTI
Latijn: tranen van Christus: donkerrode Italiaanse wijn, oorspronkelijk uit de streek rond de Vesuvius.
LAETARE
Zie: halfvasten.
LAGERE WIJDINGEN
Zie: kleine wijdingen, hogere wijdingen.
LAM GODS
Symbolische naam voor Jezus; liggend voorgesteld verbeeldt het lam Jezus als zoenoffer, staand als overwinnaar van de dood (soms met zegevaan).
LAUDA SION
Latijn: Prijs Sion: beginwoorden van de lofzang op Sacramentsdag, naar de tekst van Thomas van Aquino.
LAUDEN
Zie: getijden.
LAUS DEO
Latijn: Ere aan God: gebruikt als aanhef of besluit van kerkelijk schrijven.
LECTOR
Latijn: voorlezer.
Zie: kleine wijdingen.
LEERGEZAG
Door de kerk aan God ontleend gezag om de ware leer te verkondigen en te bewaren.
LEERHUIS
Theologische of godsdienstige discussiegroep.
LEGERBISSCHOP
Tot bisschop gewijd hoofd van de aalmoezeniers van de krijgsmacht.
Zie ook: aalmoezenier.
LIBERA NOS DOMINE
Latijn: Bevrijd ons Heer: herhaalde aanroeping, bijvoorbeeld in de Litanie van Alle Heiligen.
LICHTMIS
Feest op 2 februari ter herdenking van het zuiveringsoffer dat Maria na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet moest brengen (Leviticus 12, 2-4): de naam lichtmis komt van de kaarsenwijding en de lichtprocessie vóór de mis.
LIJDENDE KERK
Zie: gemeenschap der heiligen.
LIJDENSWEEK
Zie: goede week.
LIMINA
In Ad Limina, Latijn: Naar de drempels: naam van het bezoek van de bisschoppen dat om de vijf jaar in Rome dient te worden gebracht om aan de paus verantwoording van het beleid af te leggen.
LITANIE
Liturgisch beurtgebed bestaande uit een reeks korte aanroepingen en antwoorden, besloten met een gebed; de oudste en meest bekende is de litanie van Alle Heiligen.
LITURGIE
Het geheel van de kerkelijke eredienst.
Zie ook: exultet, ritus.
LITURGISCHE GEWADEN
Zie: albe, dalmatiek, kazuifel, koorkap, manipel, tuniek.
LITURGISCHE KLEUREN
Zijn groen voor gewone (zon)dagen en als kleur van de hoop, wit voor de feesten van Christus, Maria en heilige niet-martelaren, rood voor Pinksteren en martelaren, paars voor boetedagen (Advent, vastentijd b.v.), zwart voor rouw en de Goede week, en roze voor de derde zondag van de advent en vierde zondag van de vasten.
LOF
Namiddag- of avonddienst zonder eucharistieviering, wel met gebed en gezang ter ere van het tentoongestelde heilige sacrament.
Zie ook: heilig sacrament, eucharistie, koorkap.

terug naar ABC