Katholiek ABC

J


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

JAARDIENST
Gedenkdienst voor overledene(n), ook jaarmis of jaargetijde geheten.
JAKOBSKRUIS
Kruis in de vorm van een dolk of zwaard, oorspronkelijk uit de tijd der ridders, thans vaak gebruikt in militaire context, bijvoorbeeld op oorlogsgraven.
JAKOBSLADDER
De ladder uit de droom van aartsvader Jakob (Genesis 28,12) die tot aan de hemel reikte.
JAKOBSSCHELP
Schelp die pelgrims van Santiago di Compostella, de bedevaartsplaats van de apostel Sint Jakob, meenemen.
Zie: bedevaart.
JAKOBSSTAF
Staf van de pelgrims naar Santiago di Compostella.
JANSENISME
Strenge stroming in de kerk onder anderen van de Belgische bisschop Kees Jansen (1585-1638), van wie sommige stellingen door Rome zijn veroordeeld, o.a. dat Jezus niet voor alle mensen zou zijn gestorven.
JANSENISTENKRUIS
Kruis waarvan het corpus de armen omhoog heft om zich als het ware van de aarde af te wenden, als uitdrukking van de leer dat Jezus niet voor alle mensen gestorven is.
JOZEFHUWELIJK
huwelijk waarbinnen de partners vrijwillig afzien van geslachtsgemeenschap, naar het voorbeeld van Maria en Jozef.
JUBELJAAR
Zie: heilig jaar.
JURISDICTIE
Toestemming om de sacramenten te bedienen, verleend door bisschop of abt.
JUVENAAT
Kloosterschool, opleidingsinternaat op niveau van middelbare school voor jongens die kloosterling willen worden.
Zie ook: congregatie, orde.

terug naar ABC