Katholiek ABC

Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ZALIGE
Overledene die in een kerkelijk proces zalig is verklaard, in beperkte mate vereerd mag worden en in aanmerking kan komen voor een proces tot heiligverklaring.
ZALIGER
Afkorting van 'ter zaliger gedachtenis', gezegd van een in de Heer overleden persoon.
ZALIGHEDEN
Zie: zaligsprekingen.
ZALIGMAKER
Eretitel van Jezus als verlosser der wereld.
ZALIGSPREKINGEN
De acht zegeningen die Jezus in de bergrede (Mattheus 5, 3-11) heeft uitgesproken over
(1) de armen van geest;
(2) de zachtmoedigen;
(3) de treurenden;
(4) de hongerenden en dorstenden naar rechtvaardigheid;
(5) de barmhartigen;
(6) de zuiveren van harte;
(7) hen die vervolging lijden omwille van de rechtvaardigheid.
ZEDELIJKE DEUGDEN
Zie: hoofddeugden.
ZEGEPRALENDE KERK
Zie: gemeenschap der heiligen.
ZIEKENCOMMUNIE
Zie: communie.
ZIEKENZALVING
Zie: bedienen, chrisma, heilig oliesel.
ZOETE NAAM
De naam Jezus.
ZONDAGSRUST
Zie: vijf geboden der heilige kerk.
ZONDEN TEGEN DE HEILIGE GEEST
Zonden die de bekering bemoeilijken, namelijk: aan Gods genade wanhopen; op Gods barmhartigheid te gemakkelijk vertrouwen; een geloofswaarheid bestrijden; de medemens Gods liefde benijden; doorgaan met het bedrijven van kwaad; berouw en boetvaardigheid verachten.
ZWEETDOEK
De doek waarmee volgens de legende Veronica Jezus' gelaat afdroogde tijdens de kruistocht en waarop Zijn afbeelding achterbleef (de vijfde statie van de kruisweg).

terug naar ABC