Katholiek ABC

F


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FELIX CULPA
Latijn: gelukkige schuld. Bij de wijding van de paaskaars tijdens de Paasnachtviering wordt de exultet - of de Nederlandse vertaling ervan - gezongen; daarin wordt de schuld van de mensheid 'gelukkig' genoemd omdat die (schuld) Jezus als verlosser heeft gekregen.
FISCAAL
Hoofd van de bisschoppelijke kerkelijke rechtbank.
Zie ook: officiaal.
FRATER
(1) evenals broeder: niet-gewijd religieus die in een orde of congregatie de geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid heeft afgelegd;
(2) priesterstudent die lid is van een religieuze orde of congregatie.
FRATERNITEIT
(1) verbroedering;
(2) mannelijke kloostergemeenschap.
FUNDAMENTALISME
Overdreven orthodoxie, een vaak anti-intellectuele tendens in de interpretatie van de kerkelijke leer.

terug naar ABC