Katholiek ABC

Q


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

QUADRAGESIMA
Latijn: veertigste: de eerste zondag van de vasten als de veertigste dag vóór Pasen.
QUATERTEMPERDAGEN
Latijn: quator tempora, de vier jaargetijden: tot in het recente verleden viermaal per jaar op woensdag, vrijdag en zaterdag voorgeschreven vasten- en onthoudingsdagen aan het begin van elk jaargetijde om Gods zegen over de oogst en de nieuw te wijden priesters af te smeken; zij vielen in de eerste week van de vasten, de week van Pinksteren, de week na het feest van kruisverheffing en in de derde week van de Advent.
QUILT
Engels: doorstikte doek, soms gebruikt als dekkleed over doodskist.
QUINQUAGESIMA
Latijn: vijftigste: de zondag vóór Aswoensdag, als de vijftigste dag vóór Pasen.

terug naar ABC