Woorden uit de Bijbel om eens goed over na te denken

Alleen dat ene woord kan genoeg zijn om bij jou in je hoofd een heleboel gedachten op te roepen

Koninkrijk van God
Kurios - Heere
Aannemen + Ontvangen
Anathema
Arend of Adelaar
Ark van Noach
(voor) Beeld
Beker
Bekommerd zijn, Bekommernis
Beproefdheid (Bevinding)
'Binnen' en 'Buiten'
Blijdschap
Blind(e)
(op)Bouwen (stichten)
Bruid(egom) en Bruiloft
Dag des Heren
Dienen
Dierbaar (Kostbaar)
Dorst(en), Dorstig
Droefheid
Duif
Eenvoud(ig)
Eenzaam(heid)
Eersteling + Onderpand
El Sjaddaj
Engelen
Erfdeel en Erfgenaam
Ergernis en (zich) Ergeren
Gelijkenis (Parabel)
Geloven
Wel)Gelukzalig
Genieten, Genieting, Genot
Getuigen
Geweten
Goede moed hebben
Goedertieren, goedgunstig
Grondlegging der wereld (van en voor)
Gerechtigheid en Barmhartigheid
Heerlijkheid
Hond
Hoop
Jeruzalem
Jood
Kameel
Kennen/Kennis
Kloppen
Knielen
Kribbe
Kruis
Kussen (Kus)
Lamp
Lankmoedig(heid)
Lam van God
Lelie
Leren (onderwijzen) Leraar, Leer
Lichaam
Liefde, Liefhebben, Geliefde
Lijdzaamheid
Verloochenen lochenen
Lofzingen, Lofzang
Manna - Hemels brood
Medelijden hebben, Ontzien
Mirre, Aloë, Kassie, Wierook
Mus en Zwaluw
Navolging
Nieren
Olie, Zalfolie Zalven Zalving
Ontslapen
Onwetendheid
Omhelzen
Oogst en Oogsten
Overdenken, Overdenking
Overreden en Overtuigen
Palm
Paradijs
Parel
Pottenbakker
Put + Putten
Raaf
Rechterhand (kant)
Regenboog
Riet (gekrookt)
Roem(en), zich Beroemen
Schild
Slang
Sneeuw
Scheppen
Spelonk
(morgen)Ster
Toevlucht
Toren
De Twaalven, de Elven
Verbond
Verlossing
Verzoening
Vijgenboom
Volheid
Volmaakt (toegerust)
Vreemdeling
Vrede
Vreze des Heeren + Godzaligheid
Vrijheid (wet der)
Vrijmoedigheid
Vrijstad
Vrijwillig, Gewillig
Waarheid
Waken, Wakker zijn
Wedergeboorte
Weduwe, Weduwschap
Welgelukzalig
Wereld
Wijngaard
Wolf
Worm en Mol
Zachtmoedig, Deemoedig, Armoedig
Zegel, Verzegelen
Ziel
Zoeken
Zonde
Zoon des Mensen
Zout
Zuurdeeg
Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG