De Schepping - Zesde dag vervolg

Lees de Bijbel       De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De Zesde Scheppingsdag vervolg

God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hen. Manlijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Vooraf even dit:

Het boek Genesis kent twee scheppingsverhalen. Het eerste staat in Genesis 1 en verhaalt van de schepping van hemel en aarde en alles wat er op is. In Genesis 2 wordt als het ware ingezoomd op de schepping van Adam.

God maakte Adam uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Vervolgens plaatste Hij Adam in een heerlijke omgeving: de Hof van Eden, oftewel het Paradijs. Adam leefde van alles wat deze prachtige tuin voortbracht, maar mocht van God niet eten van de boom van dekennis van goed en kwaad. Als hij daarvan zou eten, zou hij sterven.

Omdat God het niet goed acht dat Adam alleen blijft, geeft Hij hem een medemens, de eerste vrouw. God laat Adam slapen en neemt een rib van hem weg en vormt daaruit een vrouw. God brengt de vrouw tot Adam. Adam herkent haar als 'been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees' en noemt haar 'Manninne' (Hebreeuws 'iesja', de vrouwelijke vorm van'iesj', 'man'). Later noemt hij haar Eva, dat wil zeggen 'leven', omdatzij de moeder van alle levenden is.

In Genesis 3 wordt de slang omschreven als het sluwste van alle in het wild levende dieren. Deze verleidt Eva om van de vruchten van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. Zij haalt ook Adam over daarvan te eten (volgens de overlevering een appel, al wordt dat nergens vermeld). Dit leidt tot de zondeval, en worden zij door God uithet paradijs verdreven. Zij kunnen niet meer terugkeren, want de toegang wordt door cherubs en een heen en weer flitsend, vlammend zwaard, bewaakt.

Het verschil tussen de twee scheppingsverhalen heeft in sommige joodse kringen geleid tot de traditie dat Adam voor Eva een andere vrouw heeft gehad, genaamd Lilith.

Let op :Het gaat er in deze verhalen niet om hoe het precies gegaan is, hoe veel dagen of jaren of wat dan ook,ook de volgorde is uiteindelijk niet belangrijk omdat het in de verhalen symbool staat voor iets diepers. Het gaat er uiteindelijk omdat God de aarde geschapen heeft


De zesde dag: God schept de mensen
God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.'
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.'
Ook zei God: 'Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.
Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.'
En zo gebeurde het.
God keek naar alles wat hij hadgemaakt en zag dat het zeer goed was.
Het werd avond en het werd morgen.
De zesde dag.
== Genesis - hoofdstuk1 - vers 26 en 31 ==
God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.'
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.'
Ook zei God: 'Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.
Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.'
En zo gebeurde het.
God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.
Het werd avond en het werd morgen.

De zesde dag.
God maakte de mens naar Zijn beeld.

Maar hoe ziet God er dan uit?
God zelf wordt niet voorgesteld in de Bijbel.
We leren Hem kennen door het lezen van het scheppingsverhaal.
En natuurlijk in de rest van de Bijbel, door Zijn namen, Zijn spreken en daden.
Dit is wat er in het eerste hoofdstuk over God gezegd wordt.
God kan...
# Scheppen
# Zweven(Geest)
# Spreken
# Zien
# Beoordelen(Goed/Zeer goed)
# Scheiden(Licht/Duister)
# Benoemen(Dag/Nacht)
# Maken/ Plaatsen (Zon, maan en sterren)
# Zegenen
# Rusten
# Heiligverklaren

Je kunt duidelijk zien dat God het meeste van deze eigenschappen en vaardigheden ook aan ons mensen als Zijn beeld heeft gegeven.
Tussende regels door
Wat niet direct genoemd wordt maar wel meekomt in het verhaal, zeg maar tussen de regels door zijn ook nog de volgende aspecten:

# Zijn / Bestaan
# Leven
# Uitbundig creatief zijn
# Bedenken / Uitvinden
# Te weeg brengen / Opdrachtengeven
# Structuur aanbrengen / Plannen(verschillende dagen)
# Vooruitdenken / in stand houden(vruchtbaarheid, zaden)
# Voorzien van (licht voorplanten en dieren)
# Overleggen
# Gevoel

Hij is de Intelligente Ontwerper, maar ook meer dan intelligent alleen.
Hij heeft en maakt emotie, energie, kracht, wijsheid, leven.
Herkenbaar
Ook nu weer is het meeste herkenbaar voor ons als mensen. Uit wat we zelf doen en wat we andere mensen om ons heen zien doen. Daarin staan we inderdaad veel dichterbij Gods zijn dan een steen of een luchtbel. Hoe verder God met Zijn schepping komt, des te meer van Zichzelf kan Hij erin kwijt. Alles komt uit Hem voort en wordt door Hem gedragen.
Mensvormig
Natuurlijk is het zo dat het scheppingsverhaal zo verteld is dat wij het ook nog een beetje kunnen begrijpen, dus wellicht wat mensvormig. Maar toch is er veel van wat wij mensvormig vinden aan God eigenlijk andersom is. Wij zijn God-vormig gemaakt door Hem, naar Zijn beeld.
Spreken
Zo is spreken dus bijvoorbeeld een typische eigenschap van God, maar dat heeft Hij ook aan ons gegeven. Om daarmee contact met Hem en met elkaar te hebben. Hem te loven en goede woorden over en tegen elkaar te zeggen. We zien wel dat Zijn spreken veel krachtiger is dan van ons. Dus er is blijkbaar wel graditie in wat Hij doet en kan en het onze.

Groot is de HEER, de Schepper van hemel en aarde !

dag 1 dag 2 dag 3a dag 3b dag 4 dag 5 dag 6a dag 6b dag 7

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG