Recreatie mijmeringen - Dag 18 

Hieronder vindt je alle pagina’s van de ontspannende Recreatie studies

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20   terug

   

Wij hebben niet de tijd. De tijd heeft ons ! 

De tijd vliegt voorbij !

CITATEN - zo maar wat uitspraken

DEEPAK CHOPRA: Mijn lichaam is een beleving die ik heb in tijd en ruimte. Het heeft een plaats in de ruimte  en het bestaat in de tijd. Het heeft een begin, een midden en een eind.
STANISLAW JERZY LEC: Ga met uw tijd mee maar kom van tijd tot tijd terug.
W.F.HERMANS: Tijd vormt de basis van elke relatie.
WITTGENSTEIN: Wie zijn tijd alleen maar vooruit is, wordt eens door haar ingehaald.
SERTILLANGES: Geen tijd voor bezinning hebben is geen tijd hebben om te kijken waar we heen gaan omdat we het te druk hebben met er te komen.
SHAKESPEARE: De tijd van leven is kort: die korte tijd laag bij de gronds doorbrengen zou te lang zijn.
SCHIPPERS: Het leven is enkel een kwestie van tijd.
PIERRE REVERDY: Ik heb zoveel tijd nodig om niets te doen, dat er niet genoeg meer overblijft om te werken.
RABELAIS: Alles komt op tijd voor hem die wachten kan.
ERIC DE PREESTER: De tijd heelt alle wonden, maar de littekens blijven.
PIRSIG: Als je de hele tijd blijft vragen wat alles is, krijg je nooit de tijd om het te weten.
LEON LUBSE: Tijd? Tijd is geld. Geld willen ze niet uitgeven. Dus is er geen tijd.
LICHTENBERG: Mensen die nooit de tijd hebben doen het minst.
LUDWIG FULDA: Als tijd geld is, dan leeft iedereen boven zijn stand.
THOMAS S.ELLIOT: Slechts door de tijd wordt de tijd overwonnen.
V.CHERBULIR: Er is een tijd waarin het leven ons draagt; er is ook een tijd waarin wij op onze beurt het leven dragen.
JOHNNY CASH: Als je geen tijd meer hebt voor jezelf en nooit meer uit vissen kunt gaan, dan heb je succes.
JEAN DE BOISSON: Er wordt meer tijd verknoeid met werken dan met nietsdoen.
BELCAMPO: Het enige dat wij absoluut zeker weten is dat wij hier op aarde een tijd moeten doorbrengen. Welnu die tijd moeten wij zo goed mogelijk zien te bedsteden.
FRANCIS BACON: De juiste tijd kiezen is tijd besparen.
MARCUS AURELIUS: Tijd is een rivier, een niet te stuiten stroming van al het geschapene. Het ene is niet eerder zichtbaar dan op het moment dat het snel voorbij wordt gesleurd en het andere komt eraan drijven om op zijn beurt weer te worden weggeveegd.
W.AUDEN: Laat de tijd je niet voor de gek houden: je kunt haar nooit de baas worden.
ATTILIO ANTONIO: Vlug vliegt de tijd, maar nog vlugger vliegt de dood - voor de tijd bestond de dood en na de tijd zal de dood nog bestaan.
ANONIEM: Tijd doden is doodzonde, tijd beleven is belevenis.
ANONIEM: Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan.
ANONIEM: Tijd is een raar iets: niemand hééft het, maar iedereen kan het maken.
ANONIEM: Overal zijn klokken, maar nergens is tijd.
ANONIEM: Ook zij die nooit tijd hadden zijn dood.
JOODS SPREEKWOORD: Wie geen slechte tijden kan verdragen, zal geen goede tijden beleven.
ANONIEM: Wie vindt dat hij geen tijd heeft voor lichaamsbeweging, zal vroeg of laat tijd moeten hebben voor ziekte.
ANONIEM: Door de tijd genomen wordt er maar weinig tijd genomen.
ANONIEM: De tijd is een middel waarmee de natuur voorkomt dat alles tegelijk gebeurt.
DANIËL: De tijd zet helden op een voetstuk, maar onttroont beroemdheden.
ANONIEM: Als je nou niet de tijd hebt om dingen in 1 keer goed te doen.... waar haal je dan de tijd vandaan om het te herstellen.
GODFRIED BOMANS: Ook deze tijd zal ooit de goede oude tijd worden.
CEES BUDDINGH: De goede oude tijd is de tijd dat het onze voorouders zo slecht ging.
RASPAIL: De tijd gaat voorbij zeggen we, maar we vergissen ons. De tijd blijft en wij zijn het, die voorbij gaan.
ECKHART: Tijd is wat het licht er van weerhoudt ons te bereiken.
ANONIEM: Er bestaat een natuurlijke neiging om de tijd door te brengen met mensen die net zo denken als wijzelf.
KATHA UPANISHAD: Nooit was de geest geboren; nooit zal hij ophouden te zijn; nooit was er een tijd dat zij niet was. Begin en einde zijn een droom; onsterfelijk zonder begin, onveranderlijk, bestaat de altijd. Dood kan haar niet raken, dood raakt slechts haar huis.
BOEHME: Wie het leven anders neemt dan de eeuwigheid is een dwaas. Waar is de grens tussen tijd en eeuwigheid? Alleen dwazen zien haar. Daarom moet men leven als was er begin noch einde, met alleen dat ene belangrijke voor ogen: te zaaien omwille van de oogst.
RALPH WALDO EMERSON: Mensen klagen vaak over een gebrek aan tijd, terwijl het in feite gaat over een gebrek aan een doel. Wat voor ons ligt of wat achter ons ligt verdwijnt in het niets vergeleken met wat in ons ligt.
F.JAVEK: De tijd is verkeren in het niet beseffen van het tijdloze.
F.JAVEK: De tijd laat alles los wat tot de tijd behoort. Alles wat tot de tijd behoort is onwerkelijk. Ook de tijd zelf is onwerkelijk en gaat voorbij.
F.JAVEK: Het 'NU' is tijdloze tijd.
F.JAVEK: De menselijke geboorte is een voltrekking vanuit het eeuwige in de tijd. De weder-geboorte van de mens is een voltrekking vanuit de tijd in het eeuwige. Wordt de tijd door het tijdloze aangedaan, dan behoort zelfs de tijd tot het verleden.
LOHBERGER: Tijd is ééndimensionale eeuwigheid.
H.G.WELLS: De tijd, als een immer vliedende stroom, draagt al haar zonen voort, zij geraken in vergetelheid gelijk een droom sterft zodra de ochtend gloort.
ANONIEM: Twintig miljard jaar geleden was er niets. Niets is; niet iets. Er was geen licht en geen donker. Er was geen materie, geen energie, geen temperatuur. Er bestond geen ruimte. Er bestond geen tijd. Er bestond niets.
Behalve: Er bestond een wil. Het was niet zo, dat deze wil een bepaalde ruimte in beslag nam, want in het niets is geen ruimte. Evenmin was het zo, dat deze wil gedurende een bepaalde tijd bestond, want in het niets is geen tijd. Tussen de vijftien en de twintig miljard jaar geleden barstte deze wil uit als een kracht, als energie. Daar waar zij ging ontstond ruimte; daar waar zij brandde ontstond licht; daar waar zij licht gaf ontstond tijd. Uit het niets maakte zij het iets. Daar waar het iets zich samenbalde ontstond materie; uit de materie ontstonden de miljoenen sterrenstelsels die sindsdien voortgejaagd worden op de kracht van de oeruitbarsting, verder van de oerkern af - en die, al verder gaande, de wereld maken, het heelal. Buiten de grenzen van hun voortgang bestaat nog steeds; niet iets - niets.
ANONIEM: Tijd is geleidelijke dood.
CHUANG-TSE: Voordat hemel en aarde waren, was Tao. Het heeft bestaan zonder verandering in alle tijd. Spirituele wezens ontleenden hun spiritualiteit daaraan, terwijl het Universum werd tot wat wij nu kunnen zien. Voor Tao is het zenit niet hoog en het hoogste punt niet laag; geen enkel punt in de tijd is lang geleden, noch is het oud geworden door het verglijden van de tijden.
THOM YORKE: Ik leef niet, ik dood slechts de tijd.

Lezen - Kijken - Luisteren


DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO

Lees de Bijbel ook thuis

   
Heer, wees mijn Gids

                             

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

   


       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG