DE WIL VAN GOD [2]

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

BEZINNING OP 'GOD'S WIL' [2][1][3]

Het kennen en doen van de wil van God

Als God een mooi plan heeft voor mijn leven waarom is het dan zo moeilijk om dat te ontdekken?

Vragen die opkomen

Heeft God een volmaakte wil voor alle beslissingen in mijn leven?

Hoe kan ik compleet zeker zijn van Gods wil voor mijn leven?

Wat houdt Gods wil in? Heeft God een plan voor mijn leven?

Hoe kan ik dat plan ontdekken? Hoe kan ik zeker zijn van Gods wil in een bepaalde situatie? Is er een manier om te weten of ik innerlijke indrukken en uiterlijke tekenen goed interpreteer als Gods wil voor mijn leven?

Kan ik directe, bovennatuurlijke leiding verwachten bij mijn beslissingen?

Is er echt een goddelijk ontworpen, gedetailleerd levensplan, speciaal voor mij dat Hij aan mijn hart openbaart door innerlijke indrukken en uiterlijke tekenen?

Roept God mij in de zending? Hoe kan ik dat zeker weten?

Met wie zal ik trouwen? Waar zal ik naar school gaan? Welke school? Waar zal ik gaan wonen? Welk beroep zal ik kiezen? Hoeveel geld zal ik geven? Welke auto zal ik kopen?

Het kennen en het doen van de wil van God       GOD's HEILSPLANWist je dat God met jouw leven een bijzondere bedoeling heeft? Wist je dat God jou wil gebruiken, zoals Hij mensen in de Bijbel gebruikte? Wist je dat God een PLAN heeft voor je leven, net zoals Hij een plan had met Mozes, Elia, Paulus... en JEZUS? Wist je dat het voor een groot deel afhangt van JOUW KEUZES ten aanzien van God, of Hij in staat is dat plan met je leven te vervullen of niet?

Daarom roept God je om radicaal te zijn. Om keuzes te maken, elke dag van je leven. Keuzes die bepalen of je je laat leiden door wat God van je wil. Keuzes om niet langer toe te geven aan invloeden die je van Gods plan weghouden, maar die juist ruimte maken voor God om meer te bewegen met zijn Geest in je leven. Keuzes die het verschil betekenen tussen leven en dood.

God wil zoveel doen in je leven. Hij heeft zoveel gedachten van hoop en vruchtbaarheid over jou. Wat jij wel of niet kan, is daarbij niet belangrijk. Alleen wat God denkt en wil, telt.
Dienstknecht of zoon?

Op de christelijke universiteit was er altijd wel één of twee maal per jaar een spreker in de weekopening die sprak over de wil van God in je leven. Hoe vind ik Gods wil voor mijn leven? Wat ga ik doen met mijn leven? Ik was er altijd van onder de indruk. Ik was al bezig met evangeliseren, ik was behouden, bestudeerde de Bijbel en wist wel wat over de wil van God, maar de formules die zij mij gaven werkten niet. Ik was er eerder door in de war gebracht en als ik er met andere mensen over sprak maakte ik hen ook in de war.

Velen zijn er door de jaren heen achter gekomen dat christenen zich vaak druk maken over dingen waar anderen zich helemaal niet druk over maken. Christenen maken zich zorgen over zonde in hun leven, in de wereld maakt niemand zich zorgen over zonde in hun leven.

De Bijbel leert ons dat Jezus Christus de zonde heeft weggedaan door het offer van Zichzelf, het hele punt in de genade is dat Christus onze zonde heeft weggedaan. Als er zonde opkomt in ons leven dan is dat net als onkruid in de tuin, het hoort daar niet.
Ik houd bijvoorbeeld niet van paardenbloemen, ik haal ze steeds weg, maar mijn buren niet … uw buren geven er niets om, maar u wel, uw wilt uw leven schoon houden, uw wilt zijn wie u bent in Christus en zo leven en daar maken we ons dan zorgen om…

Misschien is zorgen maken niet het juiste woord, we houden ons niet met de juiste dingen bezig. Zo is het ook met de wil van God in ons leven:

Je moet keuzes maken om je leven op Gods spoor te houden

Het is niet moeilijk om eventjes Gods weg te kiezen, als je daarna toch weer langzaam wegzakt in de berm, langs de kant van de weg, om daar weer in de zoveelste frustratie te blijven steken, terwijl je anderen ziet voorbijrennen op Gods weg. Ik ken dat gevoel. Het is heel herkenbaar. Maar God zegt: KOM! Stap eruit... Hou op met klagen over je situatie en KIES voor het LEVEN met God.

David had in de Bijbel ook soms het gevoel dat hij wegzakte in de modder, terwijl hij zo graag op de rechte weg wilde wandelen. Maar hij riep tot zijn God en werd bevrijd (Psalm 40:3)! God trok hem er aan zijn haren uit. Hij was vrij. Niet door zijn eigen kracht, maar omdat hij tot de almachtige GOD uitriep. God redt je, als je tot Hem roept.

Laat je dus door niets tegenhouden. Doe wat God van je vraagt. Vecht ervoor. Want sommige keuzes die God van je vraagt, zijn op leven en dood. Gods leiding is te belangrijk om te laten tegenhouden, door wat dan ook.

Ben ik wel waar God mij hebben wil?

Heb ik de goede kerk gekozen?

Woon ik in het juiste huis?

Heb ik de juiste baan?

Ben ik getrouwd met de juiste partner?

Wees bedacht op onverwachte tegenstand      GEVAAR

Juist omdat Gods plan met je leven zo'n grote impact zal hebben op veel andere mensen, wordt er vanuit het rijk van satan strijd gevoerd om je ervan af te houden. Zonden komen op je af. Vermoeidheid. Tegenslagen. Depressie. Ongeloof. Angst. Twijfel. Verdriet. Drukte. Stress. Enz.

Satan is listiger dan veel mensen vermoeden. Hij is de strateeg die al eeuwen de kans heeft gezien om zijn oorlogstactieken bij te schaven. Hij weet wat de beste manier is, om jou tegen te houden. Soms gebruikt hij daarvoor de meest onverwachte listen. Een tactiek die hij veel vaker hanteert dan we zouden durven beseffen is de volgende: hij zorgt er soms voor dat Gods plan met jouw leven in de eerste plaats belemmerd wordt door mensen van wie jij het niet verwacht: je familie en je vrienden. Soms zelfs andere christenen, die je beschouwt als 'medestrijders' in jouw kamp.

In mijn leven kwam de meest hevige tegenstand, op de meest subtiele manier, uit een hoek die ik echt nooit zou verwachten: het kwam van christenen, naar wie ik opkeek. Dit is soms de gevaarlijkste aanval: de tegenstand uit je eigen 'legerkamp', je eigen christelijke omgeving. Het is daarom van levensbelang dat je leert om echt te luisteren naar wat God tegen JOU PERSOONLIJK zegt.
Je bent verantwoordelijk!
Één van de moeilijkste dingen die mensen moeten leren is hoe God nu werkt en leren dat je God niet van alles de schuld kunt geven. U bent verantwoordelijk! Het is een belangrijk onderwerp, maar jammer genoeg wordt er over het algemeen op een onvolwassen manier aandacht aan besteed .

Als u nog niet gered bent, als u niet weet of uw zonden zijn vergeven en of u eeuwig leven heeft dan is Gods wil heel eenvoudig voor u. Gods wil is dat u in de Heere Jezus Christus gelooft en gered wordt. De Bijbel zegt dat het God heeft behaagd door de dwaasheid van de prediking, zalig te maken die geloven (1 Kor.1:21). Gods wil voor u is dat u het evangelie gelooft en gered wordt.

Dat is eenvoudig, voor de overgrote meerderheid van de mensheid is Gods wil niet stoppen met oorlog voeren, stoppen met haten, maar stoppen en gered worden. Voor de ongeredde wereld is Gods wil: vertrouw op Christus en wordt gered.

Voor Gods kinderen wordt het wat ingewikkelder, maar als een kind van God gaat het er niet om waar u vanmiddag zou moeten zijn om 15 uur, maar waar het om gaat met betrekking tot Gods wil in leven is heel eenvoudig: Ontdek wat God in deze tijd doet en doe dat! Want als u doet wat God doet, weet u wat u dan doet? Gods wil! Is dat niet geweldig? OK, laten we eindigen in gebed, we zijn klaar! Nee? OK, we gaan verder.

Wij gaan te vaak uit van onszelf: Wat moet ik doen, wat wil Hij dat ik doe? Maar waar het echt om gaat is: wat doet God?!

De reden waarom wij het woord van God prediken en het Woord bestuderen en de reden waarom ik u deze dingen leer is: Dat u gaat denken zoals de Schrift u leert te denken, dat u het woord der waarheid recht gaat snijden, dat u weet wie u bent in Christus, dat u weet dat u niet Israël bent, u bent iets nieuws en anders, u bent de gemeente, het lichaam van Christus, uw identiteit is zeker in Hem, u weet wie u bent.

U begrijpt wat God doet en als u begrijpt wie u in Christus bent, dan is het heel eenvoudig:

Efeze 2:10.
Wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen

God heeft het lichaam van Christus gevormd om sommige dingen te doen. God doet iets in deze wereld en wij zijn daar deel van.

Als ik elke dag de wil van God wil doen in mijn leven dan ga ik doen wat God doet, en dan doe ik Zijn wil. Dat is de sleutel.

Het in staat zijn om te begrijpen wat God doet ontstaat alleen vanuit het perspectief van een volwassene. God heeft u en mij het voorrecht gegeven om volwassenen te zijn, geen klein kind, geen baby, maar een volwassene. Dat is de status die God u gegeven heeft om in te leven en te wandelen als een lid van het lichaam van Christus.
De manier waarop u handelt als een volwassene, is vanuit de denkpatronen van geestelijke volwassenheid. Daarom moet u groeien naar volmaaktheid, naar volwassenheid, volmaaktheid in begrip en kennis.

Uw christenleven zal niet werken op basis van onwetendheid. Uit het Woord van God krijgt u verstand en verlichting, daarom spreken we over het recht snijden, het begrijpen, zodat ons verstand wordt opgevoed en dat wij gaan denken zoals God over de dingen denkt. Het maakt geen kleine god van u, maar als kind van God denkt u zoals God wil dat u denkt.

Ik wil in deze les met u spreken over de volwassen status die God ons gegeven heeft en hoe dat werkt in onze levens. Want we moeten begrijpen dat als we in het proces komen van het ontdekken van Gods wil in onze levens, dan moeten we dat doen vanuit de positie dat we begrijpen wie we zijn en hoe het christelijke leven werkt.

Galaten 4:1-6Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles;
Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gesteld.
Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld
Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet
Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden
En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!

Let u hier op vers 6, (in de Engelse King James Bijbel, want bij onze SV staat kinderen) staat hier zonen, (dat wil niet zeggen dat vrouwen uitgesloten zijn). U bent geen kind meer onder voogden en verzorgers, maar u heeft de status van zoon. Realiseert u zich dat Hij de Geest van Zijn Zoon aan u heeft gegeven en dat uw positie en identiteit voor God, als lid van het lichaam van Christus, dezelfde positie is die Jezus Christus heeft!
Wij zijn opgenomen in een levende éénheid met Zijn Zoon en onze identiteit en status voor God is die van de zoonschapsstatus van Jezus Christus. U bent in de status geplaatst die aan Jezus Christus behoort. U deelt de positie en de identiteit van Jezus Christus.

2 Kor. 5 :17

"Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden."

U bent in Christus, u heeft een nieuwe status en een nieuwe identiteit voor God. U bent volmaakt in Hem, u bent gezegend met alle geestelijke zegening in Christus. In Christus is uw identiteit, Hij heeft de Heilige Geest in onze harten gezonden waardoor wij roepen: Abba, Vader.

Markus 14:35-36

En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijginge
En Hij zeide: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg, doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.


Er is maar één keer in de Bijbel, zo ver ik weet, waar iemand God aanspreekt met: Abba, Vader, als Jezus Christus naar Gethsemane gaat om te bidden tot God de Vader. Als u de Heere wilt zien bidden, ga dan naar Gethsemane, naar Markus 14 of Johannes 17 daar zien we God de Zoon in gemeenschap met God de Vader. En als Hij bidt, bidt Hij als niemand anders in de Bijbel heeft gedaan. Hij spreekt de Vader aan als: Abba, Vader.

Abba is een liefkozende naam als pappa, een woord dat gebruikt wordt door een onvolwassen zoon. De Geest van God, die in ons is, geeft ons het voorrecht om gemeenschap te hebben met God de Vader op dezelfde basis als de Heere Jezus Christus. We behoeven niet een gebouw te gaan om te bidden, we hebben directe toegang, met vertrouwen.

Efeze 3:12In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid en den toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem.

De relatie die de Zoon had met de Vader, datzelfde voorrecht heeft u ook, omdat u een zoon bent, u bent in Christus. En het maakt niet uit of u een man of een vrouw bent.

Gal. 3:26

"Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus."

Niet door werken of religie, naar de kerk gaan, door de doop, door de wet te houden, niets daarvan, maar alleen door geloof. Geloof is het enige dat u kunt doen zonder iets te doen… Geloof en vertrouwen, rusten in wat God voor u heeft gedaan in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, toen Hij stierf op Golgotha om voor uw zonden te betalen en opgewekt op de derde dag, opdat Hij u eeuwig leven aan kan bieden. Zo wordt u een kind van God. En wat gebeurt er dan?

Gal. 3:27

"Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan."

Dit is geen waterceremonie, dit is dopen ín Christus, niet dopen tot kerklidmaatschap. Maar geplaatst worden in de levende éénheid, en geïdentificeerd worden met Christus. Zo ten volle en compleet dat vers 28 zegt:

"Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus."

De status van het Jood en heiden zijn is weg in het lichaam van Christus. Daarom weten we dat wij nu geen geestelijke Joden zijn, want u bent in Christus waar geen Jood en heiden is. Het gaat God om Christus. Wij zijn niet het geestelijke Israël waarbij de zegeningen (behalve de vloek) van Israël voor ons zijn. Geen dienstbare en vrije…Ook geen sociale status. Geen man en vrouw…fysiek is er verschil, maar in Christus niet, we delen dezelfde zoonschaps positie, want we zijn in Christus, dat geldt voor mannen en vrouwen.

Gal. 4:7

"Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus."

Laten we kijken wat het inhoudt om een dienstknecht te zijn:

Gal. 4:1

"Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles;"

Hier is het kind dat alles zal erven, maar hij is nog een kind en dan is zijn status in het leven dezelfde als die van een dienstknecht.

Gal. 4:2

"Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gesteld."

In het Jodendom noemen ze dat: Bar Mitzwah. Het kind is een kind totdat de vader zegt: Nu gaan we je behandelen als een volwassene. Wat doet een voogd? Hij leert je wat je moet weten. Wat doet een verzorger? Hij bewaart je voor dingen die je niet hoort te doen, de functie van een schoolmeester.
Als je een kind onder een systeem van de wet brengt, je zegt hem wat en wanneer hij dingen moet doen, dan controleert u alle details van zijn leven. Daarom zijn tieners zo interessant, ik heb er drie… Ze gaan van voogden en verzorgers naar de volwassen status. U leert veel over de mens in het opvoeden van kinderen, u leert veel persoonlijke lessen.

Onder de wet wordt elk detail van uw leven gecontroleerd. We kunnen naar Exodus en Deuteronomium gaan voor wat voor kleding u moet dragen, voor alles wordt u gezegd wat u moet doen. Bij wat voor soort mensen u kunt wonen, in wat voor huizen en wat voor soort eten, wat voor soort vervoersmiddelen, wat er wel of niet in de tuin mag geplant worden, welke vis wel en welke niet, waar ze op mogen jagen en waarop niet.

Alle details van hun leven zijn beschreven. En doe het! Je hoeft niet veel na te denken! Je hoeft geen beslissingen te nemen, doe wat je gezegd wordt. Weet u wat mensen willen die onder de wet zijn? Geef mij regels en wetten en ik zal stoppen met zondigen in mijn leven en ik weet wat ik moet doen, geef mij voogden, verzorgers… Dat doet de wet.

Helpen wetten en regels u om te stoppen met zondigen? Nee, dat doen ze niet. De wet laat zien dat u een zondige natuur in u heeft die het niet goed doet, die zondigt. Wij zondigen niet omdat God de wet gegeven heeft, maar omdat er iets in ons is dat niet in staat is om aan de wet te voldoen.

Wij zijn niet onder de wet, we zijn onder de voogden en verzorgers uit en zijn in de positie van volwassenen. Toen mijn kinderen klein waren hadden we regels, één regel was dat ze niet van de stoep af mochten de straat op. Ik keek naar ze en ze zeiden: Ja, papa! Je begrijpt wel waarom, want als je onder een auto komt is het te laat.

Ik heb drie kinderen die volwassen zijn, als ze nu de straat opgaan zeg ik niet dat ze dat niet mogen. Ze zijn volwassen en ze zijn in staat om een wijs besluit te nemen of ze over kunnen steken of niet. Ik weet dat hij of zij dat kan. Hij denkt niet meer alleen aan de bal of aan zijn vriendje waar hij mee wil spelen. Dat heeft God met ons gedaan, Hij heeft ons in de volwassen staat gebracht.

Gal. 4:7-10 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus
Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen, die van nature geen goden zijn;
En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen?
Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren.

Al die religieuze feestdagen: Pasen, Kerst, Pinksteren enz. Waarom viert u ze? Denkt u dat als u deze regels volgt dat God meer van u zal houden? Zo denkt een kind.

Gal. 4:11

"Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb."

Stop met denken als een kind, als een baby, maar denk als een volwassene, zoals God u gemaakt heeft. We zijn niet meer onder de voogden en verzorgers of een wettelijk systeem, maar we zijn een zoon! Een zoon manifesteert de karaktertrekken en kwaliteiten van de vader in zijn wandel. Waar kijkt de vader naar in het kind? Of ze de volwassenheid hebben bereikt. Een zoon doet vrijwillig wat een kind alleen doet door dwang.

Het verschil tussen een kind en een zoon is vrijheid. Vrijheid om beslissingen te nemen op grond van volwassenheid. U kunt kiezen. Een zoon doet vrijwillig wat hij daarvoor deed uit vrees. Kinderen zeggen soms: Jullie vertrouwen me niet…
Maar waar ik naar kijk als ouder: Dat hij als een jong persoon, die groeit naar volwassenheid, in staat is om op vrijwillige basis de keus te maken. Vader en moeder willen niet dat hij in de woonkamer leeft, maar de vader en moeder moeten ze uit laten gaan in het leven en leren om keuzes te maken in situaties. Hetzelfde geldt voor een kind van God:

Rom. 8:14-15

Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods
Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

In het engels (KJV) staat hier zonen. U heeft God de Heilige Geest ontvangen, u heeft de Geest van Christus ontvangen die u uit de dood zal doen opstaan, maar u heeft die Geest nú al ontvangen:

Rom. 6:11-13

"Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere."
"Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams."
"En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid."

Hoe kan dat nu? Omdat de Geest der aanneming in je leeft.


Rom. 8:11

"En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont."

Dat is geen mystiek, maar een realiteit in het leven van een gelovige, het is geen subjectief gevoel. Nee, dit is het resultaat van het begrijpen wat God doet in de wereld van vandaag. En dat toepassen op uzelf, begrijpen wie u bent, wat God doet door u heen en hoe dat uitwerkt in de details van uw leven. Daar gaat het om in Romeinen 8:14.

Rom. 8:14

"Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods."

Het gaat er hier niet om dat u met dwang, tegen uw wil wordt gedwongen, zo werkt de Geest van God niet. Het vlees, het religieuze systeem wel, de Heilige Geest leidt mensen. Dat is de gezonde leer, de vernieuwing van uw verstand.

Rom. 12:1

"Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst."

Er staat niet: Maak uzelf een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. U kunt uzelf niet heilig maken, dat probeerde u voor u gered werd, maar u stopte ermee om het zelf te proberen. U vertrouwde op Christus, en in Hem bent u al heilig gemaakt. In Christus bent u apart gezet, in Kol. 3:12 leest u dat dat één van uw titels is.

Dat is de status en de positie die God u gegeven heeft. U hoeft er niet naar te streven om het te krijgen, in Christus bent u het al. Het is één van de voorrechten van de zoon, het is Zijn identiteit. Heilig en bemind voor God, hoe kan dat? Het gaat er hier om wie u bent in Christus. Romeinen 12:1 het enige redelijke wat u kunt doen als kind van God is: leven zoals u bent.

Romeinen 12:2

"En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij."

Ziet u dat God de Heilige Geest in ons werkt? Gebaseerd op dat vernieuwde gemoed. We worden door de Geest versterkt in de inwendige mens, als de leer en de waarheid van Gods genade in ons verblijft. Het christelijke leven is niet zo moeilijk. Als we begrijpen wie we in Christus zijn, is het dan niet verbazend hoe u verandert? En stelt zo uw lichaam tot een levende offerande. Dit ben ik, ik ben het voertuig van wat God door mij wil doen.

U heeft de Bijbel en u kunt daar in vinden wat u moet doen in bepaalde situaties, en u zegt: Hé, hier staat hoe God wil dat ik mij gedraag in dit geval. Hier staat de actie die God wil die ik zal nemen. Door geloof doe ik en denk ik wat God wil dat ik doe of denk. Door geloof en niet door omstandigheden. De manier om te weten wat Gods wil is ligt niet in uw omstandigheden, dat Hij mij iets zou leren in de omstandigheden of innerlijke gevoelens of indrukken…

Nee, Hij leert mij uit Zijn Woord, en mijn omstandigheden zijn de context waarin ik het Woord van God doe, waarin ik Gods wil doe! Door geloof en gehoorzaamheid aan wat God zegt. Er komt een situatie en u zegt: "Wat moet ik doen"? Als u niet weet wat u moet doen, wat moet u dan doen?! U weet wat u moet doen als u niet weet wat u moet doen! Als u niet weet wat u moet doen, wat moet u dan doen? Ga uitzoeken wat u moet doen. Hef niet uw handen omhoog en schreeuw: Aaaahhhh. Dat doet een baby.

Als u niet weet wat u moet doen: U heeft een Boek dat u geheel toerust tot alle goede werken. Het rust u geheel en totaal toe om te weten wat u moet doen. Zoek het op en pas het toe, door geloof, in de details van uw leven. Dat doet de plaatselijke gemeente, die geeft u een schat van wijsheid om uit te putten en uit te leren, u deelt uw wijsheid en leert van anderen. Dat is het wonderlijke van een samenkomst van gelovigen die het functioneren van de genade kennen.

Waar begint de wil van God in uw leven? Het begint met de Bijbel. Het Woord van God moet regeren in uw hart, en laat u de status zien die God u gegeven heeft in Zijn Zoon. Ik hoop dat u zich daar in kunt verblijden, in de vrijheid om te leven zoals God u heeft gemaakt in Christus, op de basis van geloof. Niet elke beslissing die u maakt in het leven is misschien een wijze beslissing, maar dan leert u hoe u daar mee moet omgaan, hoe u er van kunt leren. Leren om het niet meer te doen en om de volgende keer het goede te doen.

Met mijn falen en mijn successen weet ik wie ik ben in Christus, ik kijk naar mijn falen en zeg: Ik weet de formule die me in de put bracht, ik doe het niet meer. Als ik naar mijn successen kijk zeg ik: Dit is de formule voor een goede dag, ik doe het morgen nog een keer. En zo ontstaat er een objectief, doelgericht leven. En weet u wat u dan doet? U zegt: Hoe ben ik hier gekomen?

Dat is de verandering, de groei! Net als in de lente, u kijkt naar een boom die lijkt wel dood, maar drie, vier dagen later staat ze in bloei, u heeft het niet eens gemerkt. Ineens is het leven van Christus in u openbaar en daar is de verandering.

Die komt door de wandel in geloof, ik hoop dat die wandel ook bij u aanwezig is. Dáárom bestuderen we de Bijbel, daarom bestuderen we die rechtgesneden, daarom zijn we in een gemeente, daarom delen we ons leven met elkaar. Daarom willen we elkaar leren kennen. Het lichaam van Christus waarderen, en het leven dat van ons is in Christus.

DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG