HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

DE BIJBEL BLIJFT BOEIEN

Aflevering  14

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14

     "Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid..

Bijbel ..., brief van God aan jou !

Mijn kind.....,


Jij kent Mij misschien niet, maar Ik ken je helemaal zoals je bent. Ik weet het als je zit en als je weer opstaat. Alles wat je doet, is Mij bekend. Zelfs al de haren op jouw hoofd zijn geteld. Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld. In Mij leef, beweeg en ben je. Want je bent uit Mij voortgekomen. Ik kende je al voordat je gevormd werd. Ik koos je toen Ik de schepping voorbereidde. Je bent geen mislukking, elke dag van jouw leven staat in Mijn boek opgeschreven. Ik bepaalde de precieze datum van jouw geboorte en waar je zou wonen. Je bent vol eerbied en prachtig gemaakt. Ik heb je immers in de buik van jouw moeder gemaakt. En je voortgebracht op de dag van jouw geboorte.

Ik ben in een verkeerd daglicht gesteld door hen die Mij niet kennen. Ik ben niet ver weg en boos, maar Ik ben vol liefde. En het is Mijn verlangen mijn liefde aan jou te geven, alleen maar omdat je mijn kind bent en Ik jouw Vader ben. Ik geef je meer dan jouw aardse vader je ooit zou kunnen geven. Want Ik ben de volmaakte Vader. Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand. Want Ik ben jouw verzorger en voorzie in al jouw behoeften. Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest. Want Ik heb van je gehouden met een eeuwigdurende liefde. Mijn gedachten over je zijn ontelbaar als het zand aan de zee. Ik juich over je met een lied van vreugde. Ik zal nooit stoppen het goede voor je te doen. Want je bent mijn kostbaar eigendom.

Ik wil je kracht geven met heel Mijn hart en heel Mijn ziel. En Ik wil je grote en machtige dingen laten zien. Als je Mij met je hele hart zoekt, zul je Me vinden. Verheug je in Mij en Ik zal je alles geven waar je naar verlangt. Want Ik ben het die jou deze verlangens gaf. Ik ben in staat meer voor je te doen dan je ooit zou kunnen beseffen. Want Ik ben jouw grootste Bemoediger. Ik ben ook de Vader, die je troost in al jouw zorgen. Wanneer je groot verdriet hebt, ben Ik heel dicht bij je. Zoals een herder zijn lam draagt, zo heb Ik je dicht tegen Mijn hart gedragen. Op een dag zal Ik alle tranen van jouw ogen afwissen en zal Ik alle pijn die je op aarde hebt gehad wegnemen. Ik ben jouw Vader en Ik hou van je net zoals Ik van mijn zoon Jezus houd.

Want in Jezus is Mijn liefde voor jou geopenbaard. Hij is precies zoals Ik ben. Hij kwam laten zien dat Ik vóór je ben en niet tegen je. En om te vertellen dat Ik jouw zonden niet tel. Jezus stierf, zodat jij en Ik verzoend konden worden. Zijn dood en opstanding was de ultieme uitdrukking van Mijn liefde voor jou. Ik heb alles dat Ik lief had opgegeven om jouw liefde te winnen. Als je Mijn zoon Jezus aanvaardt, aanvaard je Mij. En niets zal jou ooit meer kunnen scheiden van Mijn liefde. Kom naar huis en Ik zal het grootste feest geven dat de hemel ooit gezien heeft. Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven. Mijn vraag is... wil jij Mijn kind zijn?
Ik wacht op je... .

Ook lezenswaardig : Het levende woord van God

Lees ook eens : Voorbeeld Bijbelstudies

 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)