HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

DE BIJBEL BLIJFT BOEIEN

Aflevering  12

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14

     "Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid..

Waar gaat de bijbel over?

Het is fascinerend om te zien dat de 66 boeken van de bijbel - die over een periode van meer dan 1000 jaar door minstens 40 auteurs geschreven zijn - desondanks een eenheid vormen. Dit is misschien wel de grootste interne aanwijzing dat er met de bijbel iets bijzonders aan de hand is. De bijbel zelf geeft een verklaring: het beweert door God zelf geïnspireerd te zijn. Christenen van alle eeuwen geloven dat God zelf de eigenlijke auteur van de bijbel is. Hij heeft de verschillende menselijke auteurs ingezet om door hun leven en schrijven heen te spreken tot mensen. Maar waar wordt die eenheid dan door gevormd? Waar gaat het in de bijbel om? Wat is de rode draad door al deze verschillende boeken heen?

De kern van de bijbel is dat God met mensen wil omgaan. De bijbel vertelt over de geschiedenis van het contact tussen God en mensen. In het Oude Testament gaat het vooral om Gods contact met het volk Israël en het Nieuwe Testament vertelt erover hoe God nu met de hele wereld contact wil hebben. Iedereen is door God geschapen om met Hem op een persoonlijke manier om te gaan en vanuit deze relatie mens te zijn in goede verhouding tot andere mensen en de natuur.

Wantrouwen

Vanaf het begin van de bijbel is echter duidelijk dat dit niet zomaar kan. Mensen hebben namelijk vanaf het begin wantrouwen gehad naar God toe en wilden liever de touwtjes van hun leven in eigen handen houden. In het derde hoofdstuk van het boek Genesis kun je hier meer over te lezen. Dat vertelt van de zogenaamde zondeval: het moment waarop de mensen niet meer naar God luisterden, maar hun eigen gang wilden gaan. Het bijbelse verhaal vertelt dat hiermee de 'kosmische strijd' tussen goed en kwaad ons leven is binnengedrongen. Dat is vast een bepaald moment geweest in de oergeschiedenis, maar tegelijkertijd herken ik dat moment heel vaak in mijn eigen leven. Volgens mij biedt het bijbelse onderwijs over de zondeval een heel goed plaatje van de menselijke situatie.

Als het gevolg van dit wantrouwen is de relatie tussen God en mensen verstoord. Genesis vertelt daar over: er kwam angst, schaamte voor zichzelf en naar anderen, er kwam ruzie en trots en mensen gingen hun eigen godjes maken. Ook dit is toch een heel herkenbaar beeld voor mensen van nu. Iedereen heeft zo z'n godjes: misschien is het je carrière, je kinderen, je auto of acceptatie door je vrienden. De bijbel waarschuwt echter keer op keer dat deze eigengemaakte godjes je klem zetten. Het lijkt mooi, maar je verliest je vrijheid en menselijke waardigheid en wordt slaaf van je godje. De moderne psychologie ziet dergelijke mechanismen ook, maar ik denk dat de bijbel een veel diepere diagnose geeft, omdat de kern van het probleem is dat we ons vertrouwen in iets gesteld hebben dat veel te klein is. In plaats van dat we leven met de levende God die ons gemaakt heeft en van ons houdt, leven we met onze eigengemaakte of ingebeelde godjes.

Contact

De bijbel laat zien hoe God in de geschiedenis van het volk Israël met mensen bezig is en ernaar verlangt om weer hartencontact te hebben. Het is echter vanaf het begin van de bijbel duidelijk dat dat niet meer zomaar kan. Wantrouwen is niet zomaar overwonnen. Daarvoor gaat het te diep. Er is een kloof tussen mensen en God gekomen die mensen zelf niet meer kunnen overwinnen. Hoe ze ook hun best doen. Uit zichzelf kunnen mensen God niet meer vinden. Vergeet nooit over wie we het hier hebben: misschien denken wij vaak heel groot over onszelf, maar we zijn met de woorden van Genesis maar 'aardmannetjes' (de eerste mens heette Adam, wat in het Hebreeuws 'aarde' betekent), gemaakt uit aarde. God is niet zomaar je 'buddy' of cosmische knuffelmuur, maar onze Schepper, de oorsprong van alles, de bron van al het leven (volgens Genesis vormde hij Adam uit aarde en blies hem de levensadem in). De bijbel vertelt nu over deze grote Schepper-God die als een minnaar het hart van zijn ontrouwe geliefde terug wil winnen (lees het boek Hosea hier eens over!).

Jezus

Vanaf het begin van de bijbel werkt God toe naar een oplossing die alleen Hijzelf bedacht zou kunnen hebben: Hij wordt zelf mens en zal zo als onze broer, ons de weg wijzen naar God toe. Daar gaat het over in het Nieuwe Testament. In vier verslagen wordt ons over het leven van Jezus verteld, die volgens de bijbel zelf en volgens de miljoenen mensen die hem daarna gevolgd zijn de Zoon van God is. Jezus leerde zijn leerlingen om God als Vader aan te spreken. Letterlijk betekent het woord dat hij gebruikte iets als 'pappa'. Het Aramese woord heeft een vertrouwelijke klank. Dat was ongehoord in de religieuze cultuur van die dagen. Jezus was controversieel, want tegenover de religiositeit van zijn tijd (en die van alle tijden is) wijst Hij erop dat God geen religie, maar een relatie wil.

Jezus geeft veel onderwijs - onderwijs dat de wereldgeschiedenis heeft veranderd - maar Hij heeft meer gedaan. De kern van zijn leven is dat Hij, de enige mens die nooit los van God is geweest, gedood is door religieuze en wereldlijke machten van zijn tijd. Het onvoorstelbare was gebeurd. De volmaakte mens was gedood en ontmaskerde daarmee eigenlijk al het kwaad dat er na de zondeval in de wereld was. Niet alleen toen, maar ook nu. Het zette religie en machtspelletjes in hun hemd. Niet alleen in het groot, maar ook in ons eigen leven. Misschien dat bezoekers van Mel Gibsons film 'The Passion of The Christ' daar iets van voelden… Jezus heeft zichzelf totaal gegeven uit liefde voor mensen. Hij koos niet voor zelfbehoud, maar gaf zichzelf - helemaal. Hij was hierin geen watje, maar een toonbeeld van kracht.

Volgens de bijbel hield op het moment van zijn dood de hele kosmos de adem in. Stel je ook voor: als Jezus echt de Zoon van God was, die door mensen - schepseltjes van de levende God - gedood wordt, dan is dat toch de meest adembenemende gebeurtenis uit alle tijden?

Adembenemend

Nee, er is volgens de bijbel een andere gebeurtenis die nog meer adembenemend is. Volgens de bijbel, en dit verslag is gebaseerd op vele ooggetuigen, is Jezus de zondag na die vrijdag waarop Hij stierf uit de dood opgestaan. Jezus de Zoon van God stierf, maar werd weer levend. Hij overwon de dood.

Het kwaad leek even gewonnen te hebben, maar het uiterste negatieve kon 100% goedheid en leven niet tot zwijgen brengen. Met de opstanding van Jezus stond de dood - de verstoring van het leven - als het ware in z'n hemd. Volgens de bijbel zijn met deze adembenemende gebeurtenis ook de gevolgen van de scheiding tussen God en mensen te niet gedaan. Het is moeilijk om te begrijpen hoe dat precies gebeurt is. Theologen hebben het op verschillende manieren proberen te verklaren en doen daarmee soms voorkomen alsof ze het helemaal begrijpen, maar ik vraag me af of dat kan... 

Van sommige dingen weet je op een gegeven moment dat ze waar zijn zonder de weten hoe het precies werkt. Bij Jezus' sterven en opstanding was er iets kosmisch aan de hand dat onze wereld overstijgt. Mensen kunnen daar iets van begrijpen, zonder precies theoretisch te kunnen beschrijven hoe het werkt. Misschien dat de mythologische kracht in de verhalen van Tolkien ons soms wel meer vertelt over de strijd tussen goed en kwaad dan allerlei theologische wetenschap. Veel verklaringen helpen je iets van dit geheim te ontdekken, maar ten diepste blijft het een fascinerend geheim.

Ik zou je willen aanraden om het bijbelverhaal eens onbevangen te lezen en voor zichzelf te laten spreken. Misschien herken je dat Jezus' dood en opstanding je confronteert met jezelf, misschien met de gevolgen van het negatieve in je leven, maar misschien ook met de liefde van God voor jou. Jezus' sterven was immers ultieme liefde voor anderen. Misschien dat je ontdekt dat Jezus' sterven en opstanding je de mogelijkheid geeft voor het eerst eerlijk te worden tegenover jezelf over je angsten en teleurstellingen, over pijn en eenzaamheid. Misschien merk je ook dat hij een weg heeft gebaand door alle rotzooi en ellende heen naar nieuw leven, naar een leven vol liefde en perspectief, naar nieuwe relaties met God zelf, naar jezelf, andere mensen en de natuur.

Ook lezenswaardig : Het levende woord van God

Lees ook eens : Voorbeeld Bijbelstudies

 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)