HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

Over VINDPLAATS gesproken

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 614 - Over VINDPLAATS gesproken

Here, leer ons bidden

Je bent op zoek naar allerlei foto's en beschrijvingen van plaatsen die in de bijbel genoemd worden. Je kunt zoeken op alfabet en per land. Dat is heel handig!

Je bent op zoek naar actuele onderwerpen en meer dan 3.000 one-liners uit persoonlijke aantekeningen op één site bij elkaar gesprokkeld door iemand die zich uit liefde bezighoudt met godsdienst.

Je zoekt vindplaatsen van God ?

· Van Jeruzalem tot Rome en van de Ararat tot Thebe

· Honderd bijbelse plaatsen in deze serie ter sprake, alfabetisch gerangschikt. Die belangstelling voor bijbelse plaatsen komt voort uit het geloof dat het evangelie geen plaatsloze en tijdloze filosofie is, maar de geschiedenis is ingegaan.

· Wij kennen veel plaatsen waar God gesproken heeft door bemiddeling van mensen, of op een bijzondere manier, heeft ingegrepen. Sommige beschrijvingen zijn in verhalende vorm, zoals die van Caesarea Palestinae, de wandeling door Corinthe, Jeruzalems tempel, Jeruzalems verwoesting, Nazaret, Rome en de Via Appia, Rome en de slavenmarkt, het Rome van Nero, Rome van de Joden en andere plaatsen.

Er wordt steeds geprobeerd verbanden te leggen tussen een bepaalde plaats of streek en de bijbelse geschiedenis. Om enig inzicht te krijgen waar besproken plaatsen hebben gelegen, kun je de bijgevoegde kaartjes raadplegen.
In de serie onderwerpen gaat het over allerlei zaken die actueel en interessant zijn en heel vaak met het geloof te maken hebben.Zaken die mensen persoonlijk hebben getroffen.

Niet zo zeer de feiten als mijn visie op de feiten staan hierbij centraal.
Er is geprobeerd bij deze pennenvruchten zo laagdrempelig mogelijk te schrijven, helder taalgebruik te hanteren en zo weinig mogelijk cliché's te gebruiken. Een duistere stijl is immers net zo ondoelmatig als een duistere trap.

Ook vindt je allerlei kaartjes, waarop je de besproken bijbelse plaatsen kunt vinden.Je kunt natuurlijk elk kaartje vergroten als je dit wenst. Een heel duidelijk kaartje van de zeven Klein-Aziatische gemeenten uit Openb. 2 en 3 vindt je bij Zendingsreizen van Paulus.                      

Is je interesse gewekt...? Klik dan nu op XXX  of  YYY en  laat je verrassen!

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)