Zorg voor je geestelijk welzijn

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 604 - Zorg voor je geestelijk welzijn

 

Here, geef mij inzicht

Je wilt graag dat het goed met je gaat. Dat is toch ieder mens eigen. Maar wat zijn eigenlijk de voorwaarden om er iets goeds van te maken? Misschien dat deze studie je er wat bij kan helpen. Eerst een zevental hinten om te zorgen voor een goed fundament van je innderlijk leven. Vervolgens een tiental hinten die de moeite waard zijn om te overdenken. Let wel: bij de eerste zeven gaat het niet om lukraak met teksten te gooien (dat heb je inmiddels wel door als je meerdere studies hebt gevolgt), maar materiaal om over na te denken.

1. Persoonlijke bekering en Bijbelse wedergeboorte. Bekering is iets doen en wedergeboorte is iets zijn..

2 Petrus 3:9b:       'Daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering  komen.'         

Johannes 3:6-7:    'Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwondert u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet we-derom geboren worden.'

2. Zelf in de zielzorg van de Here Jezus staan

Psalm 37:5:‘Wentel uw weg op de HERE ‑ en vertrouw op Hem en Hij zal het maken.'  

3. Een dagelijkse verborgen omgang met Hem

Psalm 25:14a:            

'Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen.'         

1 Korintiërs 15:33b:     

'Slechte omgang bederft goede zeden.'

Bestudeer ook Job 29:1-4.

4. Een leven uit Gods Woord en uit gebed

Psalm 119: 9,11: 'Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.'

1 Tessalonicenzen 5:17:    'Bidt zonder ophouden.'

5.  Een leven van reiniging

2 Korintiërs 7:1:  'Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoe­deling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.'

6. Een leven van heiliging

Een leven van heiliging betekent in de eerste plaats een toewijding aan God. De afzondering van alles derhalve wat ons onrein maakt, is in deze dan ook vanzelfsprekend.          
                                                                                                 Hebreeën 10:10:  'Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het of-fer van het lichaam van Jezus Christus.'

1 Korintiërs 1:30: 'Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlos-sing.'

1 Tessalonicenzen 5:23:'En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.'        

1 Petrus 1:16: 'Weest heilig, want Ik ben heilig.'

1 Petrus 3:15: 'Maar heiligt de Christus in uw harten als Here.'

Hebreeën 12:14: 'Jaagt…. en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.'       

7. Een leven van gehoorzaamheid

 Romeinen 1:4-5:  'Jezus Christus, onze Here door wie wij genade en het apostel-schap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te be-werken voor Zijn naam onder al de heidenen.'    

2 Korintiërs 10:1-6:   'Elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaam-heid aan Christus.'

1 Petrus 1:22a:  'Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt.'

Uitdaging voor het goede leven

1. Neem de tijd om wakker te worden. Wat rekken en strekken helpt om fris aan de dag te beginnen. Sla nooit je ontbijt voor die dag over en vergeet daarbij niet het voedsel voor je ziel: een gedicht, een spreuk, even een kaars aansteken op je "altaartje", een stukje lezen uit het Evangelie. Zo begin je met goede moed aan de nieuwe dag.

2. Neem bewust pauzes. Als je eigen baas bent, maar ook als je voor een baas werkt, zorg er dan voor dat je bewust pauzes neemt. Even je gedachten verzetten, lichaam en geest ontspannen, een blokje om. Pauzes in je werk verminderen niet de arbeid die je verzet. Ze voegen wel kwaliteit toe aan je leven.

3. Zorg voor iets in je buurt dat je goede zin geeft. Een foto, een bloem, een mooi steentje, gevonden of gekregen. Zorg ervoor dat het in je zicht ligt en kijk er regelmatig na met een glimlach op je lippen.

4. Maak van goede voeding een goede gewoonte. Het kost wat meer. Zie het als een investering in je lichaam en geest. Het voedt goed en het voelt goed om producten te eten, waarmee niet is gerotzooid en waarvoor niet door anderen is geleden. Zo is het ook een bijdrage aan een wereld met minder lijden.

5. Haal een vreemdeling in huis. Mocht je daarvoor ruimte hebben biedt die dan aan een vluchteling aan. Het is een concrete vorm van lotsverbondenheid en solidariteit. Er kan een wereld voor je opengaan. Je raakt verbonden met een andere kant van de wereld. Letterlijk en figuurlijk. Maak wel goede afspraken.

6. Zet in op milieusparend huishouden. Wat voor je lichaam geldt, geldt ook voor je huis. Haal kwalitatief goede spullen binnen om het te verzorgen. Er is een keur aan producten die goed hun werk doen en niet of minder schadelijk zijn voor de wereld waarin je woont.

7. Neem de tijd voor besluiten. Laat jezelf niet dwingen tot een besluit dat nog niet rijp is. Niet in je gezin en niet op je werk. Vraag een week bedenktijd. In die tijd kunnen inzichten groeien en rijpen, ook bij de anderen. Vaak kan daarna een besluit genomen worden dat door allen wordt gedragen.

8. Thuis in de natuur. Breek er regelmatig even tussenuit om van de natuur te genieten. Probeer belangstelling te krijgen voor deze altijd aanwezige en geduldige buur, waarmee je wezenlijk bent verbonden. Zie het als een levend schepsel dat graag geeft, maar ook aandacht en genegenheid nodig heeft om zich zelf te zijn.

9. Blij zijn met minder. Het is heerlijk af en toe iets moois voor jezelf te kopen. Probeer daarbij te voorkomen dat de dingen jou in je greep krijgen en jouw koopgedrag gaan bepalen. Je geniet meer van het moois dat je hebt als er veel ruimte of leegte om heen is.

10. Terugzien in dankbaarheid. Het is mooi om 's avonds de dag af te sluiten met een korte terugblik. Dat kan bij een glas wijn of in een meditatief moment. Laat door je heen gaan hoe het leven dat jou heeft voortgebracht je ook vandaag weer met vele draden heeft verbonden met zoveel andere levens. Voel je een deel van dat grote geheel. Alle kans dat je dankbaar in slaap valt.


Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is