De theologie van God-is-dood

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 505 - De theologie van God-is-dood

"Gods voorzienigheid"

Wanneer je artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis leest over "Gods voorzienigheid", kom je een moeielijke uitdrukking tegen: "verfoeilijke dwaling van de Epicureeërs". Dat artikel 13 eindigt narnelijk met de volgende zin: "Daarom verwerpen wij de verfoeilijke dwaling van de Epicureeërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval over laat". We mogen wel heel dankbaar zijn dat deze zin in de belijdenis is opgenomen. Toen dat gebeurde, meer dan 400 jaar geleden, wisten de kerken nog niet wat er later zou worden geleerd; hoe zelfs in de kerk de bijbel zou worden tegengesproken en de Schepper zou worden beledigd. Door tegenover die "verfoeilijke dwaling" zo aangrijpend en zo duidelijk uit te spreken, wat de bijbel leert, heeft de kerk uit die dagen iets gedaan, wat van grote betekenis blijkt te zijn.

De Epicureeërs waren Griekse, dus heidense filosofen. Ze waren er niet zeker van of er wel goden bestonden, maar leerden ze: als er goden bestaan, dan bemoeien ze zich niet met dit aardse leven. Wij mensen moet van dit leven maken, wat ervan te maken is. God of de "goden" staan daar buiten.

Later, ongeveer 150 jaar nadat de Nederlandse Geloofsbelijdenis is ontstaan, kwam er een dwaling op, die zich nog wel met de bijbel bezig hield en zich ook nog wel christelijk noemde. We bedoelen het "deïsme" (afgeleid van het woord Deus = God). Men aanvaardde wel God als Schepper, maar tegelijk beweerde men, dat het geschapene nu zijn eigen gang ging, als een zelfstandigheid tegenover God. God bemoeit zich niet met wat er gebeurt. Alles komt, zoals het komt; alles gebeurt "natuurnoodwendig". Men wilde nog wel zorg en liefde verwachten van God: God (men zei heel vaak "het opperwezen") is er nog wel. Hij is ook goed, maar zich bemoeien met deze wereld -nee, dat niet. Van de toorn van God over de zonde wilde men niet weten. Over de dood als straf voor de menselijke schuld werd niet meer gesproken. De wereld, die wel door God was geschapen, werd niet door God gedragen, niet door God onderhouden, niet door Hem geregeerd.

En nu, in onze tijd, wordt diezelfde dwaling opnieuw gepropageerd. Dat is de "God-is-dood-theologie". In deze theologie wordt Gods voorzienigheid ook ontkend. Ze spreekt over god; dat deden de deïsten ook. Maar die God, zoals de bijbel van Hem spreekt, die God, zoals art. 13 van de Ned. Gel. Bel. en zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus over Hem spreken, die God is dood. Die God, zoals de christenen vroeger in Hem hebben geloofd, die bestaat niet. Vroeger immers dachten ze dat God ook de ziekte regeerde, dat ook honger, ellende, natuurrampen door zijn vaderlijke hand werden bestuurd. Toen "wisten ze het nog niet beter" en moesten ze het zo wel zeggen. Maar dat kan vandaag niet meer. De "God-is-dood-leer" is zelfs alweer een beetje verouderd. Men heeft alweer iets nieuws bedacht. Ik noemde dat al in het eerder in een studie. God is er wel, maar Hij is niet de Almachtige.

Men wil dat woord " Almachtige" , "Ik ben God de Almachtige" (Gen. 17 : 1, en veel andere plaatsen) zelfs anders gaan vertalen, bij Gen. 28 : 3  bijvoorbeeld door "de Eeuwige" of de "Barmhartige", tegen de duidelijke (Gen. 35: 11) bijbelwoorden in. (Ex. 6 : 2 enz). Zo wordt God beledigd en de troost voor de mensen weggenomen.

Wat een troost geven dan art. 13 en zondag 10. Troost voor de gelovigen, die leefden toen die belijdenissen werden opgesteld in dagen die voor de gelovigen van toen erg moeilijk waren: dagen van vervolging en van dodelijke ziekten, als de pest.

Troost ook voor ons in tijden die even moeilijk zijn of kunnen worden.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG