Strijd in de kerk om het ware geloof

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 001 - Strijd in de kerk om het ware geloof

In de bijbel worden de gelovigen telkens gewaarschuwd het geloof te behouden, te blijven bij het woord dat is gepredikt. 

Hieronder enkele voorbeelden

In Hand. 20: 16-38 neemt Paulus afscheid van de gemeente in Efeze. Hij had hard en veel gewerkt in die plaats. Nu zegt hij tot de ouderlingen van de gemeente, dat er na zijn heengaan ,'grimmige wolven" bij hen zullen komen, "die de kudde niet zullen sparen" én dat uit hun eigen midden mannen zullen opstaan die verkeerde dingen zullen spreken.Van buiten en van binnen aanvallen op het woord van God. Die grimmige wolven zijn mensen die de gemeente aanvallen door de ver- kondiging van een verdraaid evangelie.

IIn Gal. 1 schrijft Paulus aan de kerken in Galatië (een provincie in Gal. 1 : 6-9 Klein-Azië), dat er leraars zijn die de gemeente in verwarring brengen, doordat zij het evangelie van Christus verdraaien.

Ook Jezus zelf sprak over "valse profeten, die in schapevacht tot u (Matth. 7 : 15) komen", maar van binnen "roofgierige wolven" zijn.

In de brief van Judas vinden we dezelfde waarschuwingen

Ondanks deze waarschuwingen, de hele bijbel door, dringen heel de kerkgeschiedenis door dwaalleraars de kerk binnen. De kerkgeschiedenis is een geschiedenis van strijd tegen de valse profetie: de bijbel wordt telkens verdraaid, de belijdenisgeschriften worden niet serieus genomen, het geloof wordt veranderd. Dat begon dus al, zoals we za- gen, toen de bijbel nog niet klaar was in de tijd van Paulus en Judas. Tot vandaag toe dringen ketterijen de kerk binnen. Wegeven een enkel voorbeeld:

Een gevaarlijke ketterij was er al in 140 na Christus. Een zekere Mar- cion maakte in de bijbel al een tegenstelling tussen wat wel het betrouwbare woord van God was en wat niet. Hij achtte het Oude Testament minderwaardig tegenover het Nieuwe en in het Nieuwe Testament waren eigenlijk slechts delen van de brieven van Paulus en van het evangelie van Lucas voor hem gezaghebbend. Deze Marcion heeft helaas grote invloed gehad.

Later en nu geven we iets van de jongste Nederlandse kerkgeschiedenis liet men langzamerhand allerlei afwijkingen van de Schrift toe. Zo kwam er "leervrijheid".

In de vorige eeuw liet men opzettelijk een weg open om van Gods Woord af te wijken. In de kerken werd terecht van de dominees geëist, dat ze Gods woord zuiver moesten prediken en zich precies moesten houden aan de belijdenisgeschriften van de kerk. (de Drie Formulieren van Enigheid).

Maar na de bevrijding van het juk van Napoleon werd er in 1816 een formule opgesteld, die wel vrij duidelijk léék, maar dubbelzinnig was. De aanstaande dominees werden verplicht zich te houden aan de leer welke overeenkomstig Gods Heilig Woord in de aangenomen formulieren van enigheid van de Nederlandse Hervormde Kerk is vervat.

Let op dat woord "overeenkomstig". Je kon dat op twee manieren uitleggen. De één kon het opvatten als "omdat" en bedoelde dan, dat hij zich aan de formulieren van enigheid zou houden,

Nog even dit:

In deze studie heb ik het over de Drie Formulieren van Enigheid. Mocht je deze geschriften nog niet hebben ontdekt, dan kun je ze vinden op deze site. KLIK HIER

Lees ook eens : Kerkgeschiedenis

Alleen God kan ons door Zijn Woord en Geest van de waarheid van het christendom overtuigen. Alle discussies over het Godsbewijs of over de waarheid van de Bijbel leiden er niet toe dat iemand overtuigd raakt. Een betere raad aan onze medemens is deze: Lees zelf de Bijbel en bid om het licht van de Heilige Geest. Als dat in ons leven komt, weten we pas dat de God van de Bijbel de ware God is en krijgen we een levende verhouding met Hem.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is