De banneling ziet de Here - Openbaringen 1:9-20

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 440 - De banneling ziet de Here - Openbaringen 1:9-20  

Toen ik Hem zag ...

Bij een vorige studie is het eerste gedeelte van dit hoofdstuk behandeld. Deze keer krijgt het tweede gedeelte onze aandacht. In dit bijbelgedeelte gaat het om de verschijning van de verhoogde en verheerlijkte Christus, tientallen jaren ná zijn opstanding en hemelvaart. De apostel Johannes vertelt, hoe hij die verschijning heeft verwerkt: toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten (vs. 17). Toch had Johannes vroeger de Christus heel vaak gezien. Hij was één van de twaalf discipelen van de Here Jezus, die praktisch dag en nacht in zijn gezelschap waren geweest, in de jaren waarin Christus het volk toesprak, en zijn wonderen en tekenen verrichtte. Toen had Jezus "gestalte noch (Jes. 53 : 2) luister, dat wij Hem zouden hebben aangezien".

Toén was Jezus als (Jes. 53: 7) "het lam dat ter sláchting geleid wordt". Mensen konden van alles met Hem doen, althans, zo leek het. Maar Johannes had Christus óók gezien na Diens opstanding uit de doden (Joh. 20 en 21). Met andere woorden: ook de verhoogde Christus is voor deze apostel zeker geen onbekende. Toch is de verschijning van Jezus nu zo ontzagwekkend, dat Johannes als dood voor Jezus' voeten valt. Een wonder!

In het vervolg van dit boek Openbaring zal Johannes de Heiland meer dan eens visionair zien als "een lam dat geslacht is". Dan wordt (Openb.5 : 6) hij herinnerd aan de gebeurtenissen op Golgotha: die waren noodzakelijk (Openb. 5 : 5) vóórdat Christus Zich kon en mocht vertonen als "de leeuw uit de stam Juda". Hij moest eerst diep vernederd worden om daarna bijzonder verhoogd te worden.

Johannes verbannen

Welnu, Johannes heeft Christus gezien in die overweldigende heerlijkheid. Johannes was toen op het eiland genaamd Patmos, om het woord van God en het getuigenis van Jezus (vs. 9). Patmos was een betrekkelijk klein eiland voor de kust van het tegenwoordige Turkije, tien mijl lang en vijf mijl breed. Dit eiland diende als strafkolonie in de tijd van keizer Domitianus.

Johannes was verbannen uit de normale samenleving vanwege Gods woord, en de getrouwe prediker over het koningschap van Christus. Die prediking werd niet getolereerd in het Romeinse keizerrijk: daar moest een ander als machthebber worden erkend en aangebeden. Nu zou Johannes kunnen denken, dat het met hem en met de kerk een hopeloos verloren zaak was.

Hijzelf was verbannen, Petrus was gedood, Paulus omgebracht, Jaco- bus onthoofd, terwijl de gemeenten werden vervolgd door de Romeinse keizer. Maar de verschijning van de verhoogde Christus, het Hoofd van de christelijke kerk, moet hem en de hele kerk van die wanhoopsgedachten afbrengen!

De banneling ziet de Here

Hoe schitterend is die verschijning! Het gebeurt "op de dag des Heren", dat is de dag van de Kurios, de Héér Christus. Dit is één van.de vroegste a~nduidingen van de christelijke zondag, de dag van Christus' opstandIng.

Toen kwam Johannes in vervoering van de geest. In dat visioen hoorde hij achter zich een luide stem, klinkend als een bazuin. Die stem gaf hem een concrete opdracht: hij moest opschrijven wat hem gedicteerd werd en dat zenden aan zeven bij name genoemde gemeenten in Asia, het westelijk deel van Klein-Azië.

Die zeven gemeenten stonden daar als evenzoveel kandelaren, lichtdragers in een donkere wereld. Aan die zeven gemeenten waren evenzoveel engelen verbonden, voorgangers, "sterren". Johannes ziet hoe Christus die "sterren" in zijn rechterhand heeft. Dat wijst op ge- borgenheid en bescherming. Immers wát voor een handen!

De heerlijkheid van Christus

De beschrijving van de verhoogde Christus is van die aard, dat de schrik van Johannes begrijpelijk is: ogen als een vuurvlam, voeten gelijk koperbrons, een stem als een geluid van vele wateren: zijn Woord scherp als een zwaard, en zijn uiterlijk stralend als het felle zonlicht. Dat is al meer dan voldoende om de heerlijkheid, kostbaarheid, majesteit van deze verschijning aan te duiden. Wie zou niet schrikken?

Maar Christus haast Zich om Johannes gerust te stellen: wees niet be-vreesd! Christus is het, die de dood en het dodenrijk heeft overwon- nen. Hij heerst nu over dood en dodenrijk. Hij heeft er de sleutels van! Hij herinnert Johannes aan zijn sterven aan het kruis en aan zijn glorieuze opstanding op Pasen. Hij heerst nu over alles en allen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde.

De mensenzoon tussen de kandelaren

En het geweldige is nu, dat déze machtige Heiland wandelt temidden (Openb. 2 : 1) van die kandelaren, "als een mensenzoon". Zó noemde de Here Jezus Zich meer dan eens in de jaren van zijn vernedering: "Zoon des mensen". Een uitdrukking die ontleend is aan het boek Daniël. (Dan. 7: 13) Gods Zoon is werkelijk mens geworden, om als mens te kunnen lijden en sterven; maar Hij is ook mens gebléven, na zijn opstanding en hemelvaart. Hij zalook eenmaal als mens wederkomen, zichtbaar in zijn overweldigende heerlijkheid.

Die zeven Klein-Aziatische gemeenten vertegenwoordigen alle gemeenten van Christus van toen tot heden toe. Die gemeenten hebben geen reden om bevreesd te zijn voor allerlei dreigingen die op hen afkomen: Christus verkeert temidden van die kandelaren. En de voorgangers in de gemeenten mogen getroost zijn: Christus houdt hen in zijn rechterhand. En van Christus moeten ze maar nooit klein denken: in moeilijke ogenblikken mogen ze grijpen naar dit eerste hoofdstuk uit het laatste bijbelboek.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is