Lied voor de bruiloft

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 422 - Lied voor de bruiloft - Psalm 45

"Een leerdicht; een lied der liefde"

Door mensen is boven deze psalm gezet als titel, of samenvatting: "Een lied voor de bruiloft van de koning". De psalm zelf dient zich Psalm (45 : 1) aan als "Een leerdicht; een lied der liefde". En inderdaad, wie de mooie psalm doorleest, merkt dat het lied gaat over een koning en over zijn bruid. Deze bruid is zelf een "koningsdochter", een prinses. (Psalm 45 : 14) Zij wordt op de dag van het huwelijk en de bruiloft tot de koningbruidegom geleid, en in haar gevolg zijn haar vriendinnen, jonkvrouwen. Men zou kunnen zeggen: deze psalm is een van de ontelbare liefdesliederen, die in de loop van de eeuwen zijn gedicht en gezongen. Het is het ene oude thema met de vele variaties. Nu heeft de bij- bel, nu heeft God zelf, uiteraard niets tegen het huwelijk en tegen de liefde, tegen een bruiloft en een liefdeslied; hoe zou God daar iets tegen kunnen hebben, nu Hij Zelf het huwelijk ingesteld heeft en de mens geschapen heeft, als man en vrouw? Toch heeft deze psalm, als "lied der liefde" nog wel diepere betekenis dan alleen maar een "liefdeslied", een van de vele variaties.

De psalm laat zich gemakkelijk indelen. Er is een inleiding (vs. 2), daarna bezingt de dichter in een eerste deel (de verzen 3 tot 10) de koning-bruidegom, zijn schoonheid, voorspoed in de krijg, zijn regeringsbeleid en zijn vreugde. In het tweede deel (de verzen 11 tot 16) wordt de bruid bezongen, haar schoonheid, haar kleding, haar gevolg. In het slot richt de dichter zich weer tot de koning met beloften voor hem en zijn dynastie (de verzen 17 en 18).

Welke koning wordt hier toegesproken en bezongen? Je zou kunnen denken aan koning Salomo. Ook deze psalm spreekt over grote rijkdom. Maar een bezwaar daartegen is vs. 17, waar sprake is van "de plaats uwer vaderen": dat onderstelt, dat een koning wordt toegesproken, die al meer dan één (voor)vader als koning heeft. Salomo had alleen zijn vader David als voorganger .

Men heeft wel gedacht aan koning Josafat, omdat de beschrijving (2 Kron. 17-20) van de koning uit deze psalm erg positief is. Volken zijn onder hem (vs. 6) en hij heeft gerechtigheid lief en haat goddeloosheid (vs. 8). Dat alles past goed bij koning Josafat, die ook rijk was.

Toch is het duidelijk dat hier niet maar een beschrijving wordt gegeven van een gewone koning uit het huis van David zonder meer. In vers 7 wordt van deze rechtvaardige en rijke koning gezegd: "Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig". En in vers 8: "Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd". Dat kan van een man als Josafat Izo niet gezegd worden. Wel worden soms mensen, rechters in de bijbel aangesproken als "goden". (Psalm 82: 1) En "voor altoos en eeuwig" betekent soms ook wel "zeer langdurig".

Omdat de dynastie van David zich. uitstrekt over enkele eeuwen, kan gezegd worden, dat ze eeuwig is, in de betekems van "zeer langdurig". Toch kunnen we hier niet denken aan een gewone, aardse koning. Dat wordt duidelijk uit wat het Nieuwe Testament hierover zegt.

In Hebreeën 1 lezen we: "Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en (Hebr. 1 : 8, 9) de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten' , .

Boven dit citaat uit psalm 45 (vs. 7 en 8) staat: dit zegt Hij (d.i. God) "van de Zoon". Daaruit blijkt dat psalm 45 onder beelden ontleend aan de tijd van de . dichter spreekt over Gods Zoon, de grote Zoon van David. Zo krijgt de aanspraak "God" zijn diepe en volle betekenis en kunnen we met recht zeggen: zijn troon staat voor altoos en eeuwig.

Zo kenden profeten (als Jesaja) en psalmdichters (als de Korachieten) de komende Christus al als "de Zoon van God", de eniggeboren Zoon van de Vader . 

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is