In de naam van Jezus Christus - Handelingen

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 417 - In de naam van Jezus Christus - Handelingen 

Jezus is immer dezelfde

Handelingen 4 : 23-31 - Lukas heeft twee bijbelboeken geschreven. Zijn eerste boek het evangelie naar de beschrijving van Lukas gaat over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot aan de dag dat Hij werd opgenomen (Hand. 1: 1, 2) Het boek Handelingen is zijn tweede boek. Dat gaat over wat jezus voortgaat te doen en te leren, sinds de dag dat Hij werd opgenomen in de hemel.

Jezus is immers dezelfde. Eerst was Hij op aarde, vernederd. Nu is Hij in de hemel. In de eerste tijd van de evangelieprediking Iaat Hij door wonderen en tekenen ook zien, dat Hij dezelfde is. Hij is de gezalfde, de Christus Gods. Dat heeft Hij ook getoond door de genezing van de verlamde door Petrus en Johannes. Na dat wonder hebben de beide apostelen het volk onderwezen en gepreekt over het lijden en de opstanding van Christus. Want hoe hebben ze de verlamde genezen? In de naam van jezus Christus. (Hand. 3 : 6).

Je moet er eens op letten hoe vaak deze uitdrukking voorkomt. Telkens wordt de nadruk gelegd op de naam van Jezus Christus. Het is goed dat in het tekstverband eens na te gaan (Hand. 3 : 6, 16; Hand.4 : 10, 12, 17, 18,30). Het gaat telkens om die Naam. Van de vijanden mag die naam niet meer worden genoemd (vs. 17). En toch: die Naam is de enige naam tot behoud (vs. 12).

Tegen die naam begint de vijandschap. Het is kort na Hemelvaart en Pinksteren en de kerkvervolging zet in. Dat zal nog wat worden! Petrus en Johannes zijn wel vrijgelaten, maar onder zware dreigingen. Wat doet nu de gemeente? De kerk onder druk gaat bidden. Wat bidt de verzamelde gemeente? Vragen ze om wegneming van die dreigingen? Vragen ze om een gemakkelijk, ongestoord leven? Nee, (Joh. 15 : 20) ze weten wat de Here gezegd heeft: er zullen vervolgingen komen. De (Matth. 10: 17-22) mensen zullen de naam van Jezus Christus niet kunnen verdragen. Ze stellen zichzelf dan ook bij hun bidden niet in het middelpunt, nee, ze bidden er om dat het werk van de Here Jezus Christus zal voortgaan. Ze weten wat die vervolgingen betekenen.

Ze kennen het Oude Testament en weten het uit psalm 2. Die psalm noemen ze dan ook in hun gebed. Toen was er ook al vijandschap tegen een christus, een gezalfde v:an God, geweest: tegen koning.David. Nu is er de grote Christus, KonIng Jezus. De haat tegen Hem is groter dan die tegen David. David was ook wel een gezalfde, maar hij was een onvolkomen gezalfde. Jezus is de grote Koning, de volmaakte Messias. Tegen Hem komen alle vijandige machten los. Ze kunnen Hem niet verdragen. Ze verzetten zich tegen de Heilige Geest, waarmee Hij gezalfd is. En zo verbinden zich tegen Hem: Herodes (de afstammeling van Esau, de verachter (Gen. 25 : 29-34) van Gods beloften), Pontius Pilatus (de vertegenwoordiger van de goddeloze wereldmacht Rome) én het ontrouw geworden volk van God, het ontrouwe Israël.

En nu bidt de gemeente om vrijmoedigheid om toch het evangelie te verkondigen. Ze vragen of de Here in de naam van Jezus nog meer wonderen wil doen om hun prediking te ondersteunen en het gepredikte evangelie te bevestigen.

En op het gebed van de kerk, een gebed dat gebeden wordt naar de wil van God, laat God de macht van Jezus Christus zien. Alle macht in hemel en op aarde is immers aan Hem gegeven. Hij, die dé (Matth. 2) Christus is geeft de krachten van de Heilige Geest aan de apostelen en aan de kerk die daar vergaderd is. In die kracht kunnen ze verder en verkondigen ze onbevreesd het evangelie.

   Lees eens: 0verwin occulte machten

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
Muzikale ontspanning
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is