Roemend spreken over God ! - Psalm 147

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 409 - Roemend spreken over God ! - Psalm 147 

De laatste vijf psalmen uit de psalmenbundel zijn echte lofpsalmen. 

Elk van deze vijf psalmen begint met "Halleluja" (eenmaal met "Looft de HERE") en eindigt er ook mee. Deze hebreeuwse ultdrukking betekent: "Looft de HERE". Wat is dat: "loven"? Het is heel wat meer dan danken. Loven is: je mond niet kunnen houden, je moet over iemands daden en werken spreken, er aan iedereen over vertellen, er over roemen.

Zo'n lofspalm is psalm 147. Waarom moet je roemend spreken over God? Waarom is het "goed", "liefelijk" en "betamelijk" zijn lof te zingen? (vs. 1). Om zijn voorzienigheid; om zijn onderhouding van alle dingen; vooral om de manier waarop Hij alle dingen regeert.

Eerst heeft Hij alles geschapen. En nu, in deze wereld van angst, van vijandschap en van tranen, is Hij het die in majesteit alles onderhoudt en regeert. En Hij doet dat als "onze God". Hij doet dat als Vader . In dit alles gaat het bij God in die tijd om Jeruzalem. Want Jeruzalem is de plaats waar de tempel staat. Daar wordt de verzoening tot stand gebracht van de schuld, die scheiding maakt tussen de HERE en zijn zondig volk. Daar, in Jeruzalem, wordt in de dienst van de tempel uitgebeeld het grote offer dat komen zal. Het offer, dat Christus zal brengen voor zijn schuldig volk. Straks zal Hij komen in Bethlehem: zijn eerste komst. En daarna op de wolken: zijn tweede komst. Daarvan spreekt "Jeruzalem". Jeruzalem is in die tijd (namelijk vóór het lijden en de hemelvaart van de Here Jezus Christus) ook de plaats waar Gods volk samenkomt. Later gaat Hij dat volk roepen, niet alleen uit de Joden, maar Mat th. 28 : 19; ook uit andere volksstammen, natiën en culturen. Dat laatste had Hij (Gen. 12 : 3) vroeger al beloofd. Het gaat de HERE om dat volk. Alles in de wereld (Gal. 3 : 8, 9) moet zijn volk dienen. Hoe Hij voor zijn volk, voor zijn kerk, (Openb. 7 : 9) zorgt gaat alle begrip te boven.

Maar nu, vs. 2 en 3, dat volk is weggevoerd in ballingschap. Jeruzalem is verwoest, de tempel is er niet meer. Dat was de verdiende straf voor een volk dat zijn God ruilde voor de afgoden. En wat doet de HERE? Hij bouwt Jeruzalem, haalt de ballingen terug uit alle wereldstreken, gebogen, verdrukt, geslagen als ze zijn. Hij richt ze weer Iop. "De verbrokenen van hart", dat zijn zij, die zich van hun schuld Ps. 51 : 19 bewust zijn, die met berouw over hun zonden tot God zijn teruggekeerd. Dan is de HERE zeer barmhartig. aan troost Hij en helpt en (Ps. 103 : 8-13) verzorgt, zoals een dokter geneest en verbindt. Hij, de maker van de sterren (vs. 4, 5) die, in goddelijke kennis en wijsheid die miljoenen legers bestuurt, is bezig met zwakke mensjes, die vertrouwen op Hem, maar ook met goddelozen, die zich tegen Hem keren. De zwakken houdt Hij overeind; die sterk zijn in zichzelf (Luc. 1 : 51-55), vernedert Hij. Daarom: prijs Hem in je lied (vs. 7).

Alles wordt door Hem onderhouden. De regen is in zijn hand, de , wolken worden door Hem bestuurd. Het gras groeit niet vanzelf en het vee leeft niet zo maar. Het bestaat alles door Hem alleen (vs. 8, 9). Hij heeft geen krachtpatsers nodig, die staan in eigen kracht, die het wel eens zullen maken. Hij houdt van de mensen die Hem vrezen (eerbiedig tegen Hem opzien) en pleiten op zijn trouw (die op zijn goedertierenheid hopen) vs. 10, 11.

En daarom nogmaals: Jeruzalem, kerk van God, looft Hem! Hij beschermt zijn kerk en zorgt voor haar als voor zijn eigen huisgezin; heel zijn schepping is haar dienstbaar (vs. 13, 14). "Het" sneeuwt nooit en "het" dooit nooit, het zijn geen natuurverschijnselen! Hij doét het sneeuwen, Hij werpt zijn ijs daarheen. Hij brengt stormen en stromen (vs. 15-18). En dan komt de climax! (vs. 19, 20) Want God heeft iets gedaan, dat ver boven dit alles uitgaat. Terwijl niemand God meer kent of ook maar wil kennen, mag één volk Hem weer kennen. Het mag zijn wóórd horen. Het heeft woorden van leven ontvangen en zal, alleen daardoor, gelukkig zijn. Dat volk, schuldig in zichzelf, heeft Hij uitgekozen uit alle volken van de wereld.

Dat is zijn onbegrijpelijke liefde en genade. Je moet dan wel eindigen met: Halleluja! Looft de HERE!

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is