God wijst zélf de Weg !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 224 - God wijst zélf de Weg !

Drie Studie-series gevolgd - Het is eigenlijk nog maar een begin

De studies die je tot nu toe hebt gevolgd, we zijn bijna aan het eind van serie 3,vormden maar een begin naar de kennis van de Bijbel. Een pril begin van het leren kennen van dat wonderlijke boek waarin God naar ons toegekomen is . Maar je staat eigenlijk pas aan het begin.

Nog twee studies (een leerzame studie over ‘de Helpende Hand’ en ‘de Nieuwe Wereld komt’) in deze serie en dan moet verder. Maar hoe? De Bijbel zelf stelt die vraag ook. De Bijbel geeft daarop ook het antwoord. Misschien zijn veel van je vragen gedurende studie onbeantwoord gebleven. Maar de Bijbel leert je te vertrouwen. Leert je te vertrouwen op God, die ons in Zijn boek de weg wil wijzen naar redding.

Gelukkig maar dat de Bijbel er is. Want de Bijbel geeft antwoorden op vragen die in je leven vaak onbeantwoord blijven. God heeft ons Zijn Woord gegeven. Hij vertelt daarin over Zichzelf. En over de dingen die we anders nooit uit onszelf geweten zouden hebben. Dingen die wij nimmer zouden kunnen bedenken heeft .God ons op een verrassende manier in de Bijbel verteld. Dat maakt de Bijbel zo belangrijk in je leven. Hoe meer je die leest en bestudeert hoe meer het gevoel van onzekerheid in je leven verdwijnt.

God geeft antwoord. Hij zegt ons . Wie Hij voor ons is, wat Hij voor ons doet, wie wijzelf zijn en waarheen we op weg zijn. Die overweldigende, machtige inhoud van de Bijbel is in uw leven de moeite meer dan waard. De Bijbel is trouwens niet maar .een vrijblijvend bericht, niet maar een roep die zonder effect kan blijven. Het Woord van God is de waarheid, de overwinnende waarheid: 'een kracht Gods tot behoud voor een ieder die (Rom.I:16) gelooft'. Het Woord van God kunt u niet naast u neer leggen. U moet nu verder.

Laat je overtuigen !

Denk maar niet te min over de Bijbel. Want wat daarin staat heeft een ongekende en onmetelijke kracht. Een kracht waardoor behoud mogelijk is. Dat Woord dringt door (Hebr.4:12) tot in je binnenste. Het legt wat verborgen is in je hart bloot. Het velt een scherp oordeel over wat je denkt en voelt en wilt. Het Woord van God dóet wat. Ook voor vandaag geldt dat de Bijbel overtuigt. Geef je gewonnen!

Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je aan het werk. Nu deze 3e serie bijna voorbij is, mag je Bijbel niet dichtgaan. Je moet in die Bijbel blijven lezen. Dan zul je ook steeds meer gaan zien van de waarde en van de waarheid van de Bijbel. Steeds dieper zult u ervan onder de indruk raken. En steeds meer ontdekt u dat de Bijbel waar is en kracht heeft.

Lees de Bijbel elke dag

In veel gezinnen is het een goede gewoonte om na iedere maaltijd en/of voor het slapen gaan een gedeelte uit de Bijbel te lezen. Zo wordt de Bijbel een wezenlijk deel van je dagelijks leven. Zo leer je ook . de Bijbel steeds beter kennen. Je , moet daarbij natuurlijk wel proberen te begrijpen wat je leest. Misschien is de Bijbel daarvoor voor u nog wel wat moeilijk. Dan zou je gebruik kunnen maken van een Bijbel met kanttekeningen, waarin het verband tussen verschillende gedeelten wordt duidelijk gemaakt of waarin aantekeningen hier en daar verduidelijking geven. Je zou ook kunnen lezen uit een Bijbels Dagboek. Twee mooie voorbeelden daarvan tref je aan op deze site, in de vorm van vakantie-dagboeken: Recreatie en Vakantie. Daarin wordt voor iedere dag een tekst uit de Bijbel verklaard en toegepast op het dagelijks leven. Je moet daarbij bedenken, dat het er wel op aankomt welk Dagboek u kiest. Helaas wordt (Gal. 1:7, 9) het evangelie vaak veranderd! (Jud. 4)

De boodschap van de Bijbel is belangrijk genoeg om er iedere dag tijd aan te besteden. In alle gedeelten van de Bijbel staat de blijde boodschap van de verlossing en bevrijding van de zonde. Redding die werd mogelijk gemaakt door het leven, lijden en sterven van Jezus. Heb je voor dat grote Nieuws dagelijks een beetje tijd ?

Lees eens een Bijbels Dagboek

‘Waar hebben jullie het over?’ vroeg Jezus aan de Emmaüsgangers. En het werd de aanleiding voor een goed gesprek. Het werd een gesprek dat hen verder
hielp en hen uiteindelijk tot de herkenning van Jezus bracht. In dat gesprek bracht Jezus de Schriften ter sprake, die immers getuigen van Hem!

Ik weet niet waar je druk mee bent, waar misschien bij je aan tafel druk over gesproken wordt. Ik weet helemaalniet of jij er bedroefd uitziet. Maar een dagboekje wil op de weg die je gaat de Schrift ter sprake brengen.
Dat voelt soms als iets dat van buiten komt en een beetje haaks staat op de dingen waar je het normaal over hebt. 

Zo viel Jezus ook midden in het gesprek van die twee mannen die op weg waren. Achteraf was het beslissend en bracht het die mannen tot de vreugde van
Pasen. En dat wil een dagboek ook. Het wil in het bestaande
gesprek de Schrift laten klinken. Of een nieuw gesprek op gang brengen, maar altijd een gesprek dat ons bij Jezus brengt.
En dan komt het met het getuigen van je geloof ook goed! Nadat de beide mannen Jezus hadden herkend, werden ze getuigenvan Hem. Om te beginnen bij Jeruzalem, maar van daaruit ging het Woord heel de wereld over. En dat gaat
tot vandaag door. Jezus leeft! Een boodschap die de we samen met jou mogen
doorgeven aan anderen die onderweg en op zoek zijn. ( DAGBOEK )

Bezig met de Bijbel

Aan het einde van deze serie 3, sta je vooreen nieuw begin. een nieuwe uitdaging. De boodschap van de Bijbel, waarover de series 1, 2 en 3 handelden, geeft je een nieuw uitzicht op je leven, op het leven; in alle facetten. Daarover is veel te praten. Daarover is veel te vragen. Daar kun je eigenlijk niet genoeg over weten.

Bezig met de Bijbel. Dat kan door thuis regelmatig de Bijbel te lezen; dat kan door verdere bijbelstudie met behulp van bijvoorbeeld de Korte Verklaring van de Heilige Schrift, gezaghebbend naslagwerk met een eigen bijbelvertaling. Rond de jaren 1920 verschenen de eerste deeltjes van ‘Korte verklaring der Heilige Schrift’. Op uitnodiging van uitgeverij Kok gaven voornamelijk theologen van de Hogeschool in Kampen en van de Vrije Universiteit te Amsterdam hun medewerking. In deze vertaling wordt in redelijke mate rekening gehouden met de Statenvertaling. In de bijbelverklaring probeerde men vooral ook historisch de juistheid en betrouwbaarheid van het beschrevene aan te tonen. In de totstandkoming van hun commentaren bleken zij zich ook vergewist te hebben van publicaties buiten de gereformeerde kerken. Deze bijbelreeks vond een grote belangstelling en werd een aantal malen herdrukt. Nog steeds verkrijgbaar.

Bezig met de Bijbel kan ook door en met hulp van anderen. En misschien leer je op die manier nog wel het meeste. Om die hulp moet je natuurlijk wel vragen. Maar je kunt er zeker van zijn dat die hulp dan ook van harte gegeven wordt.

Houd vol !

Nog twee studies in deze serie: 225 en 226. En zit het er dan op? O nee ! Er valt nog veel meer te ontdekken. Daartoe ga ik in serie 4 t/m 7 verder. Ik wens je voor de toekomst een zegenrijke studietijd toe. Maar nogmaals: maak eerst deze serie af.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is