SCHULD EN VERONTSCHULDIGING

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 1006 - SCHULD EN VERONTSCHULDIGING

Lukas 14:15-24

Dostojewski heeft ooit een boek geschreven over 'schuld en boete'. Wij leven in een sorry-cultuur. We zeggen ‘sorry’ en alles moet weer goed zijn. Iemand komt bij Jezus en zegt: je bent een geluksvogel als je mag deelnemen aan het grote feest van God. Zalig is hij die brood eet in het Koninkrijk van God, als je door Hem uitgenodigd wordt. Want zalig worden, dat willen we natuurlijk allemaal - dacht die man. Daar zet Jezus nu juist in deze gelijkenis vragen bij.

Een royale uitnodiging

Iemand richtte een grote maaltijd aan, een groot feest, en nodigde velen (vers 16). Daar begint Jezus mee, dat is zijn ‘binnenkomer’. Daarmee zegt Hij direct iets belangrijks over God. Hij begint met God te tekenen in zijn goddelijke royaliteit. ‘Hij heeft het breed en Hij laat het breed hangen’ (A.A. van Ruler). Er wordt breed uitgenodigd voor het feest. Inzet van de gelijkenis is de goedheid van God!

Als we in gesprek gaan met een niet-gelovige is de volgorde belangrijk. We beginnen niet met een strenge God, die zondaren straft. Om dan pas later te vertellen dat Hij ook nog van genade weet. De ‘binnenkomer’ bepaalt de toon van heel het gesprek. Die is niet de waarschuwing: het loopt verkeerd met je af, als je Jezus niet kent. Maar de uitnodiging: er is een God bij wie je van harte welkom bent. Hij is een royale Gastheer. Over Hem valt niets dan goeds te melden.

Ze komen niet

Zalig ben je als je wordt uitgenodigd voor het feestmaal van God, zei de man. Hij bedoelde: die kans krijgt niet iedereen. Maar Jezus reageert: aan de gastheer zal het niet liggen. Zelfs toen de gasten verstek lieten gaan, stuurde hij geen aanmaning met boeteclausule (zoals de belastingdienst), maar een vriendelijke herinnering: je bent aan de late kant, maar je bent nog steeds van harte welkom. Komt, want alle dingen zijn gereed.

Het ligt aan de gasten: ze komen met verontschuldigingen:

Sorry, heer, zegt de eerste, ik heb een akker gekocht, dat is een hele investering. Die moet productief worden gemaakt, dus houd mij voor verontschuldigd;

Sorry, heer, zegt de tweede, mijn bedrijfscapaciteit is sterk uitgebreid vandaag: ik kan mijn nieuwe ossen niet onrendabel laten staan, dus houd mij voor verontschuldigd;

De derde kijkt verlegen: sorry heer, ik ben net getrouwd. U begrijpt dat ik mijn vrouw nu niet in de steek kan laten.

Hun argumenten klinken helemaal niet onredelijk. Aan dit lijstje van ‘bezit, werk en relaties’ zouden we vandaag de ‘vrije tijd’ nog kunnen toevoegen: Sorry heer, het is mijn vrije dag, ik heb ATV, het is nu vakantie. Houd mij voor ver-ont-schul-digd. Daar zit het woord onschuld in!

Is de schuld weg als je sorry zegt?

Als de knecht thuis komt met dit verhaal wordt de heer pas goed boos (vers 21). Ze hebben sorry gezegd, maar de woorden 'houd mij verontschuldigd' maken de schuld niet ongedaan, integendeel. Daarmee ontmaskert Jezus juist onze schuld. Die is gelegen in onze onwil, dat we niet willen komen op Zijn feest. We hebben andere prioriteiten. Nu even niet, Here God. We hebben geen tijd voor God, als we geen hart hebben voor God.

Als in de politiek de schuldvraag wordt gesteld, vragen de media of er geen koppen moeten rollen. Meestal komen de bewindspersonen er met een excuus van af. In het evangelie wordt onze schuld dieper gepeild. De zonde is niet dat er iets is misgegaan in ons leven (foutje – sorry). Het evangelie vraagt hoe wij reageren op Zijn roeping, de uitnodiging voor het feest. In het evangelie moeten geen koppen rollen, maar worden mensen tot overgave gebracht.

Waarom willen we niet?

Waarom willen mensen die worden uitgenodigd niet komen? Voor een goed feest is toch iedereen wel te vinden? Dat maakt Jezus duidelijk in het slot van de gelijkenis (vers 21-23). De heer zegt tegen zijn dienaar: Ga de stad in, breng de armen en kreupelen, lammen en blinden hier in. Nu zijn de bedelaars en de zwervers aan de beurt, de daklozen en de verslaafden. Waarom worden deze mensen uitgenodigd om het feest op te luisteren? Schakelt God bij gebrek aan beter over op de tweede keus? Jezus wil ons leren dat juist zij de eerste keuze van God zijn. De armen en ellendigen, die niets te verliezen hebben. Die weten een geschenk te aanvaarden en zijn bereid om genadebrood te eten.  

Jezus laat de tegenstelling zien:

De eerste genodigden hebben alles, zij zijn de bezitters, zij hebben daarom God niet nodig. Zo zijn we als wij vol zitten van onszelf, geen tijd en geen hart voor God hebben.

Zij die zalig worden zien er anders uit. In het koninkrijk van God geeft niet de (sociale of de religieuze) bovenlaag de toon aan. Het dwaze en zwakke heeft God uitverkoren: tobbers en zondaren, mensen die overhoop liggen met zichzelf en met het leven.

Zalig zijn mensen die niet wat hebben, maar die wat nodig hebben.

Wervingscampagne

Ten slotte wordt de dienaar naar buiten gestuurd: ‘de paden op, de lanen in’, dwing ze in te komen.

Karel de Grote nam dat letterlijk: hij legde het christendom met het zwaard aan de Saksen op. Maar het gaat Jezus niet om fysieke dwang. Hij maakt wel duidelijk dat de aandrang om te komen steeds sterker wordt. Er zit een climax in het verhaal. Na de uitnodiging (vs. 16) en de herinnering (vs. 17) klonk ‘brengt’ als een bevel (vs. 21). Ten slotte: ‘dwingt ze in te komen’ (vs. 23).

In de nodiging is nu geen vrijblijvendheid meer. Met grote klem nodigt de gastheer, want Hij kent de tegenstand van ons hart. De sorry-mensen zullen niet proeven van mijn maaltijd, zegt de heer. Maar de gastheer rust niet voordat zijn doel is bereikt. Zijn huis is zeker volgestroomd.

Is de schuld weg als je sorry zegt? Het is goed excuses aan te bieden als je fout bent geweest. Maar het grote probleem van de schuld gaat boven onze macht. Die wordt weggenomen door vergeving, weggedragen door Jezus Zelf. Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven. Er geschiedt verzoening in Zijn overgave aan het kruis.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    Assistente



Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden



Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-



Spirit24 omdat er meer is