Een openbaring: De Schepping

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 1003 - Zien en gezien worden

Lukas 19: 1-10

1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daar langskwam, keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Wat heeft Jezus dat Zacheüs niet heeft? 

Waarom loopt men met een boog om Zacheüs heen, maar moeten in Jericho de dranghekken worden neergezet als Jezus door de stad gaat? Om achter het geheim van Jezus te komen, klimt belastinginspecteur Zacheüs in een boom zodat hij Hem kan zien langskomen. Een strategische plek, want je raakt niet betrokken bij wat zich beneden op straat afspeelt. Op afstand blijven geeft een veilig gevoel.

Afmaken!

Maar dan gebeurt het aparte. Jezus loopt niet langs, maar stopt bij Zacheüs. Een mooiere kans is er natuurlijk niet. De belastinginspecteur aan wie iedereen een hekel heeft zit in een boom. Geen beter moment voor Jezus om Zacheüs publiekelijk af te maken, zou je denken. Een op maat gesneden donderpreek speciaal voor Zacheüs, omdat hij als inspecteur de armen uitbuit en zijn eigen volk bedriegt. Iedereen zal Jezus gelijk geven dat Hij afrekent met zo’n volksverrader.

Niet dus. Jezus houdt zijn pas in ter hoogte van Zacheüs’ boom en in plaats van hem uit te schelden, noemt Hij hem bij zijn naam. Zacheüs – onschuldige, reine betekent dat. Een merkwaardige naam voor iemand die vrij omging met andermans geld. Jezus geeft hem geen donderpreek en maakt hem niet belachelijk. Hij zegt slechts: Kom uit die boom, Ik wil bij je zijn. Wat Jezus hier doet, gaat zó in tegen alles wat je zou kunnen verwachten in zo’n situatie. Dit laat zien wie Jezus is: Hij overbrugt de afstand die tussen Zacheüs en Hem bestaat en wil dicht bij Zacheüs zijn. Los van wat iedereen denkt en oordeelt over Zacheüs. Jezus laat Zacheüs niet als toeschouwer op afstand in een boom zitten, maar laat hem dichtbij komen. Publiekelijk.

Wat de omstanders zich niet realiseren, dat ziet Jezus. Zacheüs’ eenzaamheid. Hoe hij langs de zijlijn van de gemeenschap staat. Hoe hij niet meetelt en in een isolement is geraakt, ook al is het dan zijn eigen schuld. Niemand is blij met Zacheüs en dáárom gaat juist Jezus naar Zacheüs toe. Deze actie van Jezus zegt alles: Ik hou van jou. Ik wil bij je zijn.

Jij als Jezus

De impact van Jezus’ woorden is enorm. Zacheüs is de buitenstaander. Hij is de hielenlikker op je werk, hij is je klasgenoot die het achter z’n ellebogen heeft. Hij is je onsympathieke familielid, dat geen spat inlevingsvermogen in zich heeft. Uitgerekend bij hém wil Jezus op de koffie komen. Niet bij de fans langs de dranghekken. Maar bij hém!

In dit bijbelgedeelte vind je een helder antwoord op de vraag hoe je concreet in je directe omgeving je geloof uit kunt dragen. Want wat doet Jezus?

Hij neemt Zacheüs serieus

Hij loopt niet langs hem heen, maar staat stil en neemt de tijd voor hem.
Hij rekent Zacheüs niet af op zijn foute baan.
Hij kiest ervoor om bij Zacheüs te zijn.
Dat is wat Jezus doet. Als wij dát nou eens kopiëren en zo leren omgaan met iemand die Jezus Christus nodig heeft in zijn leven. Probeer het gewoon maar:

Liefhebben – niet oordelen

Stilstaan en de tijd nemen – niet voorbij lopen.
De ander onvoorwaardelijk accepteren – niet negeren.

Dit zijn een paar heel concrete manieren waarop je redding kunt brengen in het leven van een ander. Op die manier kun jij als Christus zijn voor de ander. Kun je zíjn liefde en genade doorgeven door je vriendschap te geven. Daarmee zet je de wereld van een ander op z’n kop. Realiseer je dat jij soms de enige christen bent die iemand in zijn leven ontmoet. Als ze jou zien, zien ze iets van Jezus. Als ze jou ontmoeten, ontmoeten ze Jezus omdat je leeft vanuit zijn Geest.

Zacheüsjes

Als ik in dit bijbelgedeelte zie hoe goed Jezus voor Zacheüs is, dan schaam ik me, omdat ik vaak helemaal niet zoals Jezus doe. Door mijn leven lopen ook Zacheüsjes, mensen met wie ik de klik niet heb of die ik niet zo mag. Het kunnen mensen zijn die ik ontloop op een feestje of die ik zwart maak als ze er niet zijn. Mensen die ik niet vind passen in m’n vriendengroep of niet-christenen over wie ik eigenlijk toch oordeel en in wie ik daarom niet investeer.

Maar daarmee realiseer ik me niet hoeveel mensen om me heen ernaar snakken dat iemand hen ziet staan en in hén investeert. De nood is zo groot en een stukje redding kunnen we zó nabij brengen. Jij en ik zijn als christenen keihard nodig. Want als je iemand níet afwijst, dan breng je op dat moment genade in het leven van die ander. Als je iemand aandacht en liefde geeft, dan doe jij dat namens Jezus. De liefde die je van Hem ontvangt, geef je door aan de ander. Onderschat niet hoezeer dat opvalt - helemaal als je consequent bent en niet opgeeft. Als ik het soms moeilijk vind om van iemand te houden, vraag ik of God me daarbij wil helpen: Heer, geef mij Uw liefde om van haar te houden. Laat me hem zien door uw ogen!

Het lijkt wel dat we steeds maar aan blijven hikken tegen ons niet-weten-hoe-je-als-christen-in-de-wereld-kunt-leven. Maar kijk er eens op een andere manier naar: je bent als christen nódig. De wereld om jou heen snakt naar acceptatie, vergeving en liefde. Juist daarom is het zo belangrijk dat jouw manier van leven in de omgang met anderen verwijst naar Jezus. Zodat ze Hém leren kennen!

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG