Bijbel is dé Krachtbron !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 040 - Bijbel is dé Krachtbron !

Heb je het inmiddels door ? De Bijbel is niet zomaar een boek - er gaat een grandioze kracht van uit

Hebt u ooit iets aan uzelf willen veranderen? Tijdens uw inspanningen hebt u misschien gemerkt hoe enorm groot het verschil is tussen weten wat je daarvoor moet doen en het toepassen van die kennis. Met alleen maar kennis over hoe u 'behoort' te handelen in het leven hebt u nog niet de motivatie of energie om daadwerkelijk in actie te komen.

Heb je het door? De Bijbel geeft onmetelijke kracht om je leven voor eens en altijd te veranderen

De Bijbel biedt hulp

De Bijbel gaat daarbij veel verder dan het bieden van wat inspiratie of het beschrijven van bepaalde zelfverbeteringstechnieken. De Bijbel vertelt hoe God de kracht tot verandering geeft door op Jezus te vertrouwen. Jezus zegt: "De Geest van God brengt leven voort. Door spierballen en wilskracht komt niets in beweging. Elk woord dat ik tegen je gezegd heb, is een woord vanuit de Geest, en daardoor is het levendmakend" (Johannes 6). Jakobus, Jezus' broer, schrijft: "Aanvaard nederig het woord dat in je is geplant; dit kan je redden" (Jakobus 1).

Het gaat hier niet slechts om een verandering van gewoonten of taalgebruik, maar om een verandering van uw hart, verwachtingen en uw hele wezen. Maar misschien krimpt u wel ineen bij het horen van het woord verandering - het idee alleen al...! Verandering heeft hoe dan ook iets onbehaaglijks; of het nu gaat om een verandering waartegen u zich verzet of een die u juist toejuicht.

Veel mensen denken dat het volgen van Jezus betekent dat ze alles moeten opgeven wat ze plezier geeft. Je 'leven aan Jezus geven' houdt echter niet zozeer in dat je 'het goede leven' inlevert. Het betekent juist dat je komt tot het volle leven dat God je wil laten ervaren. Jezus zegt: "Ik ben gekomen opdat zij echt en eeuwig leven krijgen, meer leven en een beter leven dan ze ooit hadden gedroomd" (Johannes 10).

Heb je het door? De Bijbel geeft onmetelijke kracht om de wereld te veranderen

Wilt u echt een doorbraak beleven, een reële verandering zien in uw leven en in de wereld, kom op dan - durf dat boek open te slaan. De Bijbel is compleet iets anders dan een dood, antiek geschrift. In de boodschap van de Bijbel ligt de kracht van nieuw leven voor een mens, een gemeenschap, een stad, een land... Kracht om de wereld te veranderen.

Revolutionaire principes zijn in de Bijbel volop te vinden. Jezus' oproep om je vijanden lief te hebben, zou, indien consequent opgevolgd, het einde van alle oorlogen betekenen, en in het gehoorzamen aan zijn oproep de armen te voeden, ligt de oplossing voor de honger in de wereld. De Bijbel schetst een beeld van hoe de wereld oorspronkelijk is bedoeld, hoe die eruit zou kunnen zien en wat God doet om het leven te herstellen.

Er schuilt kracht op elke bladzijde van dit boek. Levensveranderende kracht, en kracht om de wereld te veranderen. Miljoenen mensen die de Bijbel hebben gelezen, ervoeren het zelf. Lees regelmatig in de Bijbel en kijk wat er gebeurt in je eigen leven.. Hierbij, tenslotte een uitnodiging: Nu je zover bent gekomen, begin maar aan de tweede serie bijbelstudies.

De kracht van God is onbeperkt, onzichtbaar en komt voort uit Zijn spreken

"Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er." (Ps. 33:9) Een andere bekende tekst is: "Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is." (Joh. 1:3) Wie z'n ogen te kijk geeft, zal erkennen: "hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien." Technisch verklaren hoe Gods natuurlijke schepping door Zijn spreken tot stand kwam kunnen we niet. Het is geconcentreerd op dat ene, bijbelse kennen van Gods Zoon, Jezus Christus: "Deze is de afstraling Zijner heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen, Die alle dingen draagt door het Woord Zijner kracht…." (Hebr. 1:3a)

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids  

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is