Uitdaging : Kies voor Léven !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 039 - Uitdaging : Kies voor Léven !

Kies voor echtheid en léven.

Bovenstaande biedt je méér dan je ooit eerder hebt ondervonden..
God zegt in de Bijbel: In eigen ogen heeft de mens altijd gelijk,
maar de Heer onderzoekt de diepten van zijn hart.(Spreuken 21:2)
Eveneens lezen we ergens: Een weg lijkt soms recht te zijn, maar het einde ervan is de dood. (Spreuken 16:25)

 We kunnen zo gemakkelijk onszelf voor de gek houden, bedriegen. De mens is er een meester in, zonder dat we er een opleiding voor moesten volgen. Het is de grote gave van satan aan de mens: misleid jezelf en misleid anderen.

God biedt anders

God wil je hart zuiveren. Kies er voor om een zuiver hart te ontvangen, uit de handenvan de almachtige God. Kies ervoor om anders te leven. Om je leven niet meer half licht en half duister te laten zijn. Niet de helft van je leven met God en de helft van je leven in een of andere onzuiverheid of het nu seksueel, financieel, kerkelijk of wat dan ook is. Zuiverheid brengt vreugde, die niets anders geeft.
 Puurheid is kostbaarder dan goud. Het is onschatbaar...

God’s eerste geschenk

De heiligheid van God is een geschenk dat hijzelf ons geeft, door ons geloof in zijn Zoon Jezus Christus. Door het offer van Jezus Christus kunnen we allemaal
vergeving krijgen van al onze zonden. De reinheid die God je geeft, door Jezus Christus, is enorm. Het gaat dieper dan je denkt.

God’s tweede geschenk

Door Gods tweede geschenk aan ons, de heilige Geest, kunnen we deze werkelijkheid elke dag ervaren. Vraag God daarom elke dag om je te vullen met zijn heilige Geest. Want Hij is het die de reiniging in je laat doorwerken. De Geest van God is het, die je vrij maakt van leugens, die verborgen zijn in je hart.

Maak keuze’s

Kies voor eerlijkheid, door en door. Kies voor liefde, ondanks de hardheid van de wereld om je heen. Kies voor Jezus en leer van hem. Je zult verbaasd zijn van de vreugde en de kracht die het teweeg brengt. Hij wil een volk dat zuiver leeft.
 We weten allemaal wat goed en niet goed is. Maar we zijn er zo goed in om onszelf goed te praten. "Ach, dat is toch niet zo erg? Dat kan toch geen kwaad?"
Eigenlijk liegen we dat we zwart zien. Want als we echt diepin ons hart durven kijken, weten we dikwijls dat het niet goed is.

God doorziet ons

God ziet dwars door al onze smoesjes heen en Hij wil dat we eerlijk worden. Eerlijk met hem, eerlijk met onszelf en eerlijk met elkaar.

God houdt van ons en hij wil ons het beste geven. Hij is een Vader die ons wil zien schitteren, als stralende sterren in deze donkere wereld. Dat kan alleen als we hem gehoorzamen. Kies daarom voor gehoorzaamheid, dwars tegen de smerigheid van de wereld in. Kies voor echtheid, dwars tegen alle leugens van de wereld in. Kies ervoor om zuiver te zijn.

Je leven is te kostbaar!

Vraag gewoon aan Jezus Christus of er dingen zijn in je leven, die Hij weg wil. Dingen die niet uit zijn liefde en goedheid voortgekomen zijn. Dingen met een andere geest.Als je daar eerlijk in bent en niet de waarde van spullen
hoger acht dan God zelf, zul je bijzonder gezegend worden. Sommige mensen zeggen: "Ja, maar dat kost zoveel geld!" Dat is een dwaze opmerking. Want jouw leven en jouw geluk zijn veel waardevoller. Jouw leven met God, jouw bestemming in God en jouw levensgeluk zijn veel te belangrijk, om het te laten belemmeren door wat dan ook.

De Bijbel geeft voorbeelden

In de Bijbel zie je veel voorbeelden van mensen die God niet gehoorzaamden en die beeldjes, of andere zaken verborgen hielden, omwille van de emotionele, geestelijke of geldelijke waarde. Het gevolg was dat ze Gods woede over zichzelf en over anderen haalden.Wees daarom zuiver. Kies voor waarheid, in alles.
Ook wat betreft de spullen die je toestaat in je eigen leven.

"Vang toch die kleine vossen, die onze zoet geurende wijngaard vernielen".
 (Hooglied 2:15)

Een wijngaard is een beeld van jouw leven. Je kunt een gezonde, zuivere wijngaard hebben, die veel vruchten voortbrengt. Manden vol heerlijke druiven. Gezonde, overvloedige vruchten. Maar je kunt ook een wijngaard hebben, die door vossen vernield wordt. Vossen zijn sluw. Ze komen vooral 's nachts buiten,als niemand wakker is. Ze verbergen zich en graven holen onder de grond.

Welke vossen graven onzichtbare holen in jouw wijngaard? Welke vossen ontsnappen aan je zicht, omdat je geestlijk slaapt of bewust je ogen sluit? Welke vossen verwoesten je leven van binnenuit, terwijl jij ze kunt vangen als je wilt?
Vang de kleine vossen, die je wijngaard vernielen.

Dit is wat Jezus Christus zelf hierover te zeggen heeft:

Wie Mij wil volgen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven. Anders kan hij mijn discipel niet zijn. Niemand kan mijn discipel zijn
als hij niet zijn kruis draagt en Mij volgt.

Maar begin er niet aan als je niet eerst hebt berekend wat het je gaat kosten. Want wie laat nu een toren bouwen zonder eerst prijsopgave te vragen? Hij moet weten
of hij genoeg geld heeft om alle rekeningen te betalen. Anders komt hij misschien niet verder dan de fundering. Iedereen zou lachen en zeggen: 'Heb je dat gezien? Die man begon te bouwen en moest halverwege ophouden, omdat hij niet genoeg geld had!'

Als je oren hebt om te horen, luister dan (Lukas 14:25-35).

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is