HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

              Bijbel en Koran - een confrontatie

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God. 

In onze kleurrijke samenleving is het goed de ander te leren kennen.


Bijbel        Koran     Qoer'ān
Mediteren bij de 99 Namen van God in de Islam
BRON: raadvankerken.nl

Inleiding

Bij veel informatie over de islam heb je het gevoel dat je niet verder komt dan de buitenkant. We zien bijvoorbeeld op het journaal pelgrims in Mekka. Maar wat betekent zo’n pelgrimage?
We zien moslims bidden in hun moskeeën. Maar wat bidden ze?
We zien moslims met een gebedssnoer in hun hand, waarvan ze de kralen lijken te tellen. Waarover mediteren ze bij het aanraken van de kralen van hun gebedssnoer?

Bij hun gebedssnoer overdenken moslims de namen van God. Ze reciteren die namen. Ze spreken over ‘de schone namen’ van God….een inspiratiebron voor hun geloof, een hulp in nood, een licht op hun weg. Deze vormen de binnenkant van de islam.

In een reeks overdenkingen willen we mediteren bij die namen van God in de Islam.

Belangrijkste bron van het gebed voor jood, christen en moslim is hun Tenach, Bijbel en Koran. Na(ast) het gesprek met de joden (de leerhuis-traditie die na de Tweede Wereldoorlog ontstond en waarvan de sporen in de meditaties ook zichtbaar zijn!), is het nu ook belangrijk dat we het gesprek aangaan met moslims. Dat is mijn drijfveer geweest, om me behalve in de joodse nu ook in de islamitische traditie te verdiepen.

We zullen gaandeweg merken dat mediteren over de namen van God in de islam ons ook een verrijking zal opleveren van ons inzicht in de Koran. Immers, de meeste namen van God zijn ontleend aan de Koran.

Laten we de gebedssnoer in de hand nemen en kralen gaan tellen. En laten we eens zien wat ze ons te vertellen hebben.

J. R. Nienhuis

Deze meditaties zijn bedoeld voor predikanten en theologisch geïnteresseerden.

U kunt ze gebruiken voor persoonlijke bezinning. Ook kunnen de meditaties bijvoorbeeld dienen als opening van een bijeenkomst. Kiest u ervoor meditaties te laten opnemen in uw kerkblad, dan graag met vermelding van de schrijver.

De auteur van deze meditaties, ds. J.R. Nienhuis trekt lijnen tussen Koran, Tenach en Oude en Nieuwe Testament. Hij gaat in op wat geloven voor een moslim betekent en waar dat geloof aan dat van joden en christenen raakt. Wat roept dit op aan herkenning en verdieping? Deze meditaties helpen ons niet alleen om de islam beter te begrijpen, maar ze helpen ook om opnieuw te overdenken wie de God van de joden en de christenen is.

Reacties kunt u sturen naar e-mailadres: ontmoetingmoslims@pkn.nl. 

Meditatie Namen reeks I 1-33 + inleiding

Meditatie Namen reeks II 34 - 66

Mediatie Namen reeks III 67 - 99

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE 


Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide


       


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Psalmen en bijbelliederen

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible

Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible

Bible-art - paintings and artworks of Bible events

Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....

Bible-architecture - houses, palaces, fortresses

Women in the Bible -
 great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG


Onderzoek alle dingen en behoud het goede

WEGWIJZER NAAR MOOIE BIJBELGEDEELTES

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)