HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                          

Het levende woord van God

Aflevering  9 - Wat het bestuderen van de Bijbel in ons leven uitwerkt

   

De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 701 - Het levende woord van God
Aflevering  9

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Terug naar de Inleiding van deze serie

Lees de Bijbel 

"Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid.


Wat het bestuderen van de Bijbel in ons leven uitwerkt

In 2 Tim.3:16 wordt gezegd, dat het lezen en bestuderen van de Bijbel de volgende uitwerking in ons leven heeft:
Wij worden er door onderricht; Wij ontvangen Goddelijk onderwijs.
Als wij verkeerde gedachten of daden hebben, worden deze weerlegd en worden wij terecht gewezen.

Als wij fouten maken, worden wij verbeterd, zodat wij het in de toekomst beter zullen doen, dan wij het in het verleden deden.
Wij worden er door opgevoed in de gerechtigheid, dat wil zeggen, dat wij opgevoed worden door tuchtiging / kastijding, waardoor wij leren ons leven op orde te zetten.

Het einddoel hiervan is: volkomenheid. Anders gezegd: Volkomen toegerust tot alle goed werk

Zó wil God Zijn werk in ons doen, door Zijn eigen Woord.
God heeft in het verleden door Zijn Woord Zijn wil bekend gemaakt voor alle mensen, wanneer zij ook zouden leven. God heeft niets meer toe te voegen aan wat Hij in Zijn Woord gezegd heeft. Dat moet voldoende voor ons zijn. En het is ook voldoende. Het is een rijke schat aan hemelse informatie. Het is een goudmijn. De Bijbel is een boek, waarmee wij leven en sterven kunnen, een gids voor ons hele leven, het Woord van God.

Bestudeer daarom de Bijbel

Het Woord van God hoort in het leven van iedere gelovige een zeer belangrijke plaats in te nemen. In deze dagen worden wij, meer dan ooit, geconfronteerd met dwaalleringen. Het is dus heel belangrijk dat wij een gedegen kennis hebben van het Woord van God. Als ik om mij heen kijk, dan valt het mij op dat veel christenen het bestuderen van het Woord niet ernstig nemen. 

Sommigen vinden het bezoeken van een kerkdienst meer dan genoeg. Vaak blijkt dat juist deze gelovigen makkelijk te beïnvloeden zijn door de diverse stromingen en leringen die opduiken in deze eindtijd. Gods tegenstander (de satan) weet zeer goed hoe belangrijk het is om een gedegen kennis te hebben van het Woord van God en hij zal er dan ook alles aan doen om ons hiervan af te houden. Hij zal ons altijd wel dingen te binnen brengen die belangrijker schijnen te zijn, waardoor wij de persoonlijke Bijbelstudie verwaarlozen en kerkbezoek op zondag meer dan genoeg vinden.

Het lezen en het bestuderen van het Woord van God zijn voor een mens net zo belangrijk als het dagelijks voeden en onderhouden van het lichaam.


DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

Bekijk ook eens de serie : De Bijbel is boeiend  

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE 


Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide


       


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Psalmen en bijbelliederen

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible

Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible

Bible-art - paintings and artworks of Bible events

Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....

Bible-architecture - houses, palaces, fortresses

Women in the Bible -
 great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG


Onderzoek alle dingen en behoud het goede

WEGWIJZER NAAR MOOIE BIJBELGEDEELTES

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)