Bijbelse namen en begrippen - Z


Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

onder de letter A een iets uitgebreider  overzicht

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U

 V  
W  X  Y  Z

Zaanaim,sterke landverhuizingen. Ri.4:11
Zaanan,rijk in kudden. Mi.1:11
Zaanannim,sterke landverhuizingen. Joz.19:33
Zaavan,grote schudding of beroering.
Zabad,gegeven (door God); of huwelijksgift.
Zabbai,goedertierenheid van Jehova. Neh.3:20
Zabbud,geschonken gift (door God geschonken). Ezr.8:14
Zabdi,gift van Jehova.
Zabdiel,gift van God.
Zabud,geschonken gift (door God geschonken). 1Kon.4:5
Zacchur,oplettend.
Zaccur,gedenken.
Zacharia,= Zacharja, gedacht door Jehova Jehova.
Zacharias,gedacht door Jehova, of gedachtenis van Jehova.
Zacheus,zuiver, rechtvaardig
Zadok,zuiver, rechtvaardig
Zafnath Paaneah,verlosser der wereld, of uitlegger van verborgen- heden. Gen.41:45
Zaham,walgelijk. 2Kr.11:19
Zain,werktuig, wapen.
Zair,klein, gering. 2Kon.8:21
Zakkai,zuiver van Jehova (door de Heere gereinigd).
Zakkur,oplettend.
Zalaf,breuk, deel.
Zalmon,lommerrijk.
Zalmona,lommerrijk, of klein beeld.
Zalmuna,de schaduw wordt tegengehouden.
Zamzummieten,stammen, die gerucht maken.
Zanoah,stinkend.
Zara,opgang van licht, (oudervreugd).
Zarchi,opgang van licht, (oudervreugd).
Zarfath,werkplaats tot zuivering en smelting van metalen.
Zartana,engte van woonplaats.
Zatthu,sieraad, schoonheid.
Zaza,betekenis onbekend. 1Kr.2:33
Zebadja,gift van Jehova.
Zebah,offer (aan Moloch gewijd).
Zebaim,begeerlijkheden, of gazellen. Neh.7:59
Zebedeus,overvloedig deel.
Zebina,gekocht.
Zeboim,vergadering van troepen soldaten [een militaire stad]; ook hyena's,of dal van slangen 1Sa.13:18
Zebub,vliegen.
Zebudda,schenkende een gift.
Zebul,woning.
Zebulon,een woning gewenst, bijwoning.
Zebuloniet,inwoner van Zebulon.
Zecharja,gedacht door Jehova, of gedachtenis van Jehova.
Zecher,gedachtenis.
Zedad,een berg, berghelling.
Zedekia,gerechtigheid van Jehova.
Zeeb,wolf.
Zefanja,verborgen door Jehova [beschermd door Jehova].
Zefat,wachttoren.
Zefatha,wachttoren.
Zefi,uitzicht.
Zefo,uitzicht.
Zefon,noorden, of noordenwind.
Zefonieten,inwoners van Zefon.
Zela,zijde (plaats aan de zijde of helling van een berg gelegen).
Zelafead,eerste breuk of doorbraak [eerstgeborene].
Zelek,spleet, kloof
Zelotes,ijveraar, vol ijver.
Zelzah,schaduw in de hitte der zon.
Zemaraim,twee afsnijdingen of belemmeringen.
Zemariet,1Kr.1:16 fout St.v.,Tsemariet afsnijding, belemmering.
Zemira,lied, gezang [vreugde van ouders]. 1Kr.7:8
Zenan,plaats van kudden Joz.15:37
Zenas,betekenis onbekend. Titus 3:13
Zer,keisteen, vuursteen.
Zerah,opgang van licht [oudervreugd]
Zerahieten,nakomelingen van Zerah.
Zerahja,opgang van licht van Jehova.
Zeraja,Jer.36:26 fout St.v. Zeraja,Seraja.
Zered,prachtige bomengroei.
Zereda,verkoeling.
Zeredatha,verkoeling.
Zeres,ster der aanbidding.
Zeret-Hassahar,morgenglans [een stad tegenover de opgaande zon gelegen].
Zereth,glans.
Zeri,de vorm, de gedaante (van zijn ouders). 1Kr.25:3
Zeror,kleine bundel; of zak.
Zerua,melaats.
Zerubbabel,geboren in Babel; of vreemdeling in Babel.
Zeruja,kloof, of droefenissen
Zetham,olijf, olijfboom.
Zethan,olijf, olijfboom.
Zethar,zeer groot.
Zia,gebeef, geschok
Ziba,plant.
Zibeon,veelkleurig, geschakeerd.
Zibia,een gazelle. moeder van koning Joas van Juda.
Zibja,een gazelle. moeder van koning Joas van Juda.
Zichri,gedacht door Jehova.
Ziddim,zijden.
Zidkia,gerechtigheid van Jehova.
Zif,geleend.
Zifa,geleend.
Zifjon,ernstige verwachting, vurig smachten.
Zifron,liefelijke geur.
Ziha,droogte.
Ziklag,uitstroming van een fontein.
Zilla,schaduw.
Zillethai,schaduw van Jehova [onder 's Heeren bescherming].
Zilpa,afdruipsel.
Zimma,boze raad.
Zimram,schone gems.
Zimran,schone gems.
Zimri,lied van Jehova.
Zin,lage palmboom.
Zina,overvloed.
Zior,kleinheid, zwakheid.
Zippor,kleine vogel.
Zippora,kleine vogel.
Ziv,2e maand, glans.
Ziz,bloem.
Ziza,overvloed.
Zoan,laag oord.
Zoar,klein, de kleine.
Zoba,laagte.
Zoboim,vergadering van troepen soldaten [een militaire stad]; ook hyena's, of dal van slangen.
Zofah,kroes.
Zofai,honingraat van Jehova.
Zofar,getjilp; of onbeschaamdheid.
Zofim,wakers.
Zohar,witheid.
Zoheleth,slang.
Zoheth,gewelddadige wegvoering.
Zora,nest van horenwormen ['horzelen'] (plaats van verontrustende mensen).
Zorieten,inwoners van Zora.
Zorobabel,geboren in Babel; of vreemdeling in Babel.
Zuar,zeer klein.
Zuf,zoet, honing.
Zur,rots, steen.
Zuriel,rots van God.
Zurisaddai,rots van de Almachtige.
Zuzieten,Een volk genoemd in Gen 14:5 - verslagen door Kedorlaomer, de koning van Elam.

 Raadpleeg ook eens: Bijbelse begrippen en namen - met uitleg en tekstverwijzing

 Raadpleeg ook eens: Het katholieke ABC
 Raadpleeg ook eens: Kerkelijke Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Verzameling Bijbelse Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Niet-alledaagse begrippen
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en begrippen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse Woorden en Namen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats)namen (pdf)


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG