Bijbelse namen en begrippen - P


Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

onder de letter A een iets uitgebreider  overzicht

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U

 V  
W  X  Y  Z

Paddan,vlakte. Gen.48:7.
Paddan-Aram,vlakte van Aram [Syrië].
Padon,verlossing.
Paerai,kind van Jehova. 2Sa.23:35.
Pagiel,gebed van God [antwoord van God].
Pahath-Moab,landvoogd van Moab.
Pahi,geblaat, geschreeuw. 1Kr.1:50.
Pahu,geblaat, geschreeuw. Gen.36:39.
Palal,rechter. Neh.3:25.
Palestina,het land der Filistijnen. of [zwervers].
Pallu,afgezonderd, uitstekend.
Palmstad,Jericho.
Palti,verlossing door Jehova.
Paltiel,verlossing door God.
Pamfylie,allerlei volksstammen.
Pannag,lekkernij. Eze.27:17.
Para,dorp van vaarzen. Joz.18:23.
Paradijs,lusthof, aangelegde hof.
Paran,overvloeiende van gebladerte.
Parbar,verbrijzeld.
Pardel,luipaard. Op.13:2.
Parel,Mat.13:26.
Parhos,een vlo [een verlegen man]. Neh.7:8, 10:14.
Parmastha,sterkgevuist. Est.9:9.
Parmenas,duurzaam. Han.6:5.
Parnach,zeer vlug, zeer behendig. Num.34:25.
Paros,een vlo [een verlegen man].
Parsandatha,van edele geboorte. Est.9:7.
Parthers,inwoners van Parthië. Han.2:9.
Paruah,bloeiende. 1Kon.4:17.
Parvaim,vorstelijke of Oosterse streken. 2Kr.3:6.
Parvarim,de woonstede. 2Kon.23:11.
Pas-Dammim,grens van Dammim. 1Kr.11:13.
Pasach,aan stukken gescheurd. 1Kr.7:33.
Pascha,voorbijgang.
Pasea,1Kr.4:12 fout St.v.,Paseah lam, geraakt.
Paseah,lam, geraakt.
Pashur,edelste, of veiligheid van alle kanten.
Patara,losgelaten. (negatief). Han.21:1.
Pathros,zuidelijke streek [Egypte].
Pathrusieten,inwoners van Pathros.
Patmos,eiland voor de kust van Klein Azië. Ope.1:9.
Patrobas,betekenis onbekend. Rom.16:14.
Paulus,de kleine
Pe,mond.
Pedael,verlost door God. Num.34:28.
Pedaja,verlost of verlossing door Jehova.
Pedazur,verlossing door kracht (door God).
Pekah,met open ogen.
Pekahia,opening door Jehova.
Pekod,bezoeking, straf.
Pelaja,vermaard gemaakt door Jehova.
Pelalja,rechten van Jehova. Neh.11:12.
Pelatja,verlossing door Jehova.
Peleg,verdeling.
Pelet,verlossing, bevrijding.
Peleth,vlugheid.
Peloniet,zulk één, van een onbekende plaats.
Peninna,koraal, parel
Penuel,Gods aangezicht. 1Kon.12:25.
Peor,opening, naaktheid
Perazim,breuken, verdelingen. Jes.28:21.
Peres,uitwerpsel.
Perez,breuk, scheur.
Perez-Uza,breuk van Uza.
Pergamus,hoofdstad van Mysië.
Perge,stad in Pamfylië.
Perida,voortreffelijk, uitstekend
Persis,betekenis onbekend. Rom.16:12.
Peruda,voortreffelijk, uitstekend
Perzen,paardrijders, ook redders
Perziaan,breker.
Perzie,breken, verdeelde klauwen. ook: lammerengier. (vogel).
Petahja,vrijgemaakt door Jehova.
Pethahja,vrijgemaakt door Jehova. Ezr.10:23.
Pethor,droomuitlegging.
Pethuel,eenvoudigheid van God [grote eenvoudigheid van geest]. Joël.1:1.
Petra,rots, gebergte. Mat.16:18.
Petrus,steen, rotssteen.
Peullethai,beloning van Jehova. 1Kr.26:5.
Pi-hachiroth,mand van spelonken; of Egyptisch: een plaat waar het gras of het gezaaide groeit.
Pibeseth,deel van de echtgenoot [Isis]; of deel van de schande. Eze.30:17.
Pichol,aller mond, [volkomen redenaar].
Pilatus,met een werpspies gewapend.
Pildas,lamp van vuur. Gen.22:22.
Pilha,slavernij, dienstbaarheid. Neh.10:24.
Piltai,verlossing door Jehova. Neh.12:17.
Pinehas,koperen mond.
Pinkster,de vijftigste (dag).
Pinon,afgetrokkenheid, verstrooiing van gedachten.
Pir-Am,als een wilde ezel. Joz.10:3.
Pirhathon,rechtvaardige vergelding. Ri.12:15.
Pisga,verdeelde rots.
Pisidie,gewest van rovers.
Pison,grote verspreiding van wateren. Gen.2:11.
Pispa,verspreiding. 1Kr.7:38.
Pithon,grote verbreding.
Pitom,omsloten, omtuinde plaats. Ex.1:11.
Plethi,hij liet vallen.
Pniel,aangezicht van God.
Pnuel,aangezicht van God
Pochereth,van Zebáïm, het ophouden [vangen] van gazellen. Neh.- 7:59.
Pochereth-Hazebaim,het ophouden [vangen] van gazellen. Ezr.2:57.
Pollux,Kastor en Pollux. sterrebeeld tweelingen. (gemini) Han.- 28:11
Pontius,zie Pilatus.
Pontus,de zee (landschap aan de zee).
Poratha,sieraad, versiersel. Est.9:8.
Porcius,varken. Han.24:27.
Potifar,priester van de stier [Apis].
Potifera,priester van de zon [Osiris].
Priscilla,oudachtig.
Priska,oudachtig. 2Tim.4:19.
Prochorus,voordanser. Han.6:5.
Ptolemais,stad, genoemd naar Ptolemeús.,Acco 21:7.
Pua,glansrijk, licht [oudervreugd].
Publius,hoogste overheidspersoon van Malta.
Pudens,schaamachtig, bleu
Pul,tot een olifant behorende.
Punieten,nakomelingen van Puva. Num.26:23.
Pur,lot.
Pura,tak.
Purim,loten.
Put,uitbreiding.
Puteers,nakomelingen van Put.
Puteoli,putjes, kuiltes. (havenstad aan de baai van Napels). Han.28:13.
Putiel,door God bedroefd. Ex.6:24.
Puva,(stamvader der Puvieten, Num.26:23)
Puwa,glansrijk, licht [oudervreugd]. Gen.46:13.
Quartus,de vierde. Rom.16:23.

 Raadpleeg ook eens: Bijbelse begrippen en namen - met uitleg en tekstverwijzing

 Raadpleeg ook eens: Het katholieke ABC
 Raadpleeg ook eens: Kerkelijke Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Verzameling Bijbelse Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Niet-alledaagse begrippen
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en begrippen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse Woorden en Namen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats)namen (pdf)


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG