HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                     

Overzicht Kaarten Bijbel Atlas bij :

BIBLE MAPS in een E-book (engels)  


I De Bijbelse setting

01 Het aangezicht van het Oude Nabije Oosten

kaart 001 Het oude Nabije Oosten.
kaart 001a Bijbelse gebieden.
kaart 002 Hedendaagse landen en het oude Nabije Oosten.
kaart 003 Mesopotamie: vaderland van Abraham.
kaart 004 Egypte: land van slavernij.
kaart 005 Syrie en Libanon.
kaart 006 De koninklijke heerbaan.
kaart 006a Geografie an handelsroutes van het Midden Oosten.

02) Natuurlijke gebieden van Palestina

kaart 007 De regio van het oude Palestina.
kaart 007a Natuurkundige geografie van Palestina.
kaart 008 Dwars doorsneden van logitudinale zones.
kaart 009 Noorderlijke kustvlaktes.
kaart 010 Vlakte van Dor, Saron, Samaria.
kaart 011 Filistijnse vlakte, de laagvlakte, Juda en de Dode Zee.
kaart 012 Arabie, Negev, de wildernis van Sin en Paran.
kaart 012a De oude stad van Jeruzalem, heden ten dage
kaart 013 Politieke verdeling van het oude Palestina.

03) Het leven in het oude Palestina

kaart 014 Het klimaat van het oude Palestina.

II Het Oude Testament

04) Voor Abraham

kaart 015 Vestigingen in het stenen tijdperk en de 'kopertijd'.
kaart 016 De volkerentafel (1).
kaart 016a De volkerentafel (2).
kaart 17 Het oude Nabije Oosten in het 3e millennium.

05) De wereld van de aartsvaders

kaart 018 Het oude Nabije Oosten in de tijd van de aartsvaders.
kaart 018a Kanaan van Abraham tot Mozes.
kaart 019 Palestina in de midden Bronstijd.
kaart 020 De reis van Abraham.
kaart 021 Abraham in Kanaan.
kaart 021a Abraham, Izaak en Jakob.
kaart 022 Reizen van Jakob.
kaart 023 De reizen van Jozef.

06) De Egyptische ervaring

kaart 024 Verbanning van de Hyksos.
kaart 025 Egypte en Palestina in de laat Bronstijd.
kaart 025a Plaatsen uit de Amarna archieven.
kaart 026 Campagne van Thutmose III en Amenhotep II.
kaart 027 Kanaan in de 14e eeeuw, de Tell El-Amarna kleitabletten.
kaart 028 Het Egyptische rijk en de Hethieten.
kaart 028a Het Egyptische rijk en machtsevenwicht, ca. 1400 voor Christus.
kaart 029 De route van de exodus.

07) De Exodus

kaart 030 Gebeurtenissen tijdens het verblijf in Kades-Barnea.
kaart 031 Reis van de verspieders.
kaart 032 De reis van Kades-Barnea naar de vlakten van Moab.

08) Verovering en vestiging

kaart 033 Het oude Nabije Oosten van 1200 tot 1000 voor Christus.
kaart 033a De verovering van Kanaan.
kaart 034 De zeevolken.
kaart 035 De Levant van 1200 tot 1000 voor Christus.
kaart 035a De verovering door Jozua.
kaart 036 Jozua's centrale en zuidelijke campagnes.
kaart 037 Jozua's noorderlijke campagne.
kaart 038 De beperkingen van de Israelische in bezitname.
kaart 038a Israel in Kanaan - van Jozua tot Samuel en tot Saul.
kaart 039 De toegewezen delen aan de stammen van Israel.
kaart 039a De verdeling van het land onder de stammen.
kaart 040 Steden van de Levieten en vrijsteden.
kaart 040a De Levitische steden (2).
kaart 041 De richters van Israel.
kaart 041a De periode van de richters.
kaart 042 Ehud en de onderdrukking van de Moabieten.
kaart 043 Deborah's overwinning op de Kanaanieten.
kaart 044 Gideon's strijd met de Amalekieten.
kaart 045 Jefta en de Ammonieten.
kaart 046 Simson en de Filistijnen.
kaart 047 De strijd bij Eben-Haezer en het verlies van de ark.
kaart 048 De bediening van Samuel en de zalving van Saul.
kaart 049 Het koningschap van Saul en zijn oorlogen.
kaart 049a Saul, 1000 voor Christus.

09) Koningschap van David en Salomo

kaart 050 Davids vlucht voor Saul.
kaart 051 David's opkomst.
kaart 051a David verovert Kanaan.
kaart 052 David's veroveringsoorlogen.
kaart 053 Het koninkrijk van David en Salomo.
kaart 053a Het verenigde koninkrijk onder Salomo (1)
kaart 053b Het verenigde koninkrijk onder Salomo (2).
kaart 054 Salomo's economische onderneming(sgeest).
kaart 055 Salomo's bouw-activiteiten.
kaart 055a Salomo's tempel.
kaart 056 Jeruzalem ten tijde van David en Salomo.

10) De koningschappen van Israël en Juda

kaart 057 Het koninkrijk van Israel en Juda (1).
kaart 057a Het koninkrijk van Israel en Juda (2).
kaart 057b Het koninkrijk van Israel en Juda (3).
kaart 058 De campagne van Sisak.
kaart 059 Conflicten tussen Israel en Aram-Damaskus.
kaart 060 Omri's dynastie.
kaart 060a De gouden eeuwen van de 9e en 8e eeuw voor Christus.
kaart 061 Fenicische handel en beschaving.
kaart 061a Handelsroutes in het Midden Oosten.
kaart 061b Reisroutes door Palestina.
kaart 062 Elia en Elisa.
kaart 063 De opstand van Jehu.
kaart 064 De opkomst van (As)Syrie.
kaart 065 Israel en Juda in de dag van Jerobeam II en Uzzia.
kaart 066 Het Assyrische rijk onder Tiglath-Pilezer III.
kaart 067 De Syro-Efraimitische oorlog.
kaart 068 Tiglath-Pilezer III campagnes.
kaart 069 De val van Samaria en de ballingschap van de Israelieten.
kaart 069a De val van het koninkrijk Israel.
kaart 070 Assyrische streken na de val van Samaria.
kaart 071 Profeten van de 8 eeuw voor Christus.

11) Juda tussen alle internationale machten

kaart 072 Hizkia's voorbereiding voor opstand.
kaart 072a Juda onder koning Hizkia.
kaart 073 Jeruzalem ten tijde van Hizkia.
kaart 074 Sanherib's campagne tegen Juda.
kaart 075 Assyrie in de 7e eeuw voor Christus.
kaart 076 De opkomst van het nieuwe Babylonische rijk.
kaart 077 De regering van Josia.
kaart 077a De districten/streken van Juda onder koning Josia.
kaart 077b De gouden eeuw van koning Josia.
kaart 078 Nebukadnezar's campagnes tegen Juda.
12) De Babylonische ballingschap

kaart 079 Juda tijdens de Ballingschap.
kaart 079a Het koninkrijk Juda.
kaart 079b Ballingschap; Palestina in de post-ballingschapperiode.
kaart 080 Joodse ballingen in Babylon.
kaart 081 Joodse vluchtelingen in Egypte.

13) De Perzische periode

kaart 082 Wereldmachten van de 6e eeuw voor Christus.
kaart 083 De veroveringen van Kores.
kaart 084 Het Perzische rijk.
kaart 085 De terugkeer van de Joodse ballingen naar Juda.
kaart 086 Juda in de 5e eeuw voor Christus.
kaart 086a Palestina na de ballingschap.

14) De Hellinistische periode

kaart 087 Het rijk van Alexander de Grote.
kaart 088 De verdeling van Alexander's rijk ca. 275 voor Christus.
kaart 089 Palestina onder de Ptolemeen.
kaart 090 Het Seleucidische rijk en Antiochius III.
kaart 091 Campagnes van Antiochius IV tegen Egypte.
kaart 091a De Makkabeeen in 168 voor Christus.
kaart 092 Gebeurtenissen tijdens de opstand van de Makkabeeen.
kaart 093 Joodse uitbreiding onder de Hasmonese dynastie.
kaart 094 Pompey's campagnes tegen Israel.

III Het Nieuw Testamentische tijdperk

15) Rome’s opkomst als wereldmacht

kaart 095 Het vroege Rome.
kaart 096 De uitbreiding van Rome in de 3e en 2e eeuw voor Christus
kaart 097 Burgeroorlogen ten tijde van de Romeinse expansie in de eerste eeuw voor Christus.
kaart 098 Het romeinse keizerrijk in het tijdperk van Augustus.

16) De Romeinen, Palestina en Herodes de Grote

kaart 099 Romeinse heerschappij in Palestina van 63 tot 40 voor Christus.
kaart 100 Het koningkrijk van Herodes de Grote.
kaart 101 Herodes' bouwprogramma.

17) De wereld van Jezus Christus

kaart 102 De verdeling van Herodes' koninkrijk.
kaart 102a Palestina onder de 'Herodessen'.
kaart 103 Palestina ten tijde van de Here Jezus (1).
kaart 103a Palestina ten tijde van de Here Jezus (2).
kaart 104 Qumran en de Dode Zee rollen.

18) Het leven en de bediening van Jezus

kaart 105 De geboorte en vroege jeugd van de Here Jezus.
kaart 105a De geboorte, jeugd en doop van de Here Jezus.
kaart 106 Johannes de Doper.
kaart 107 Galilea in de tijd van de Here Jezus.
kaart 107a Bediening van de Here Jezus in Galilea en de reis naar Jeruzalem.
kaart 108 De bediening van de Here Jezus rond de zee van Tiberias.
kaart 109 De bediening van de Here Jezus na Galilea.
kaart 109a De bediening van de Here Jezus volgens Johannes.
kaart 110 De reis van de Here Jezus van Galilea naar Judea.
kaart 111 De Here Jezus in Judea en Jeruzalem.
kaart 112 Jeruzalem in de Nieuw Testamentische periode.
kaart 113 De lijdensweek in Jeruzalem.

19) De vroege uitbreiding van de kerk

kaart 114 Het koninkrijk van Herodes Agrippa.
kaart 115 Het koninkrijk van Agrippa II.
kaart 116 Pinksteren en de Joodse diaspora.
kaart 117 Uitbreiding van de vroege kerk in Israel.
kaart 118 De bekering van Paulus en vroege bediening.
kaart 118a De zendingsreizen van Paulus.
kaart 119 De eerste zendingsreis van Paulus.
kaart 120 De tweede zendingsreis van Paulus.
kaart 121 De derde zendingsreis van Paulus.
kaart 122 Paulus'arrestatie en gevangenneming.
kaart 123 Paulus' reis naar Rome.

20) De eerste Joodse opstand

kaart 124 Verdeling van de Romeinse legioenen onder Tiberius.
kaart 125 De eerste Joodse opstand.
kaart 126 Titus' campagne.
kaart 126a De tempel van Herodes.

21) De vroege christelijke kerk

kaart 127 De gemeenten uit Openbaring.
kaart 128 Het Romeinse rijk 117 na Christus.
kaart 129 Palestina van 73-135 na Christus.
kaart 130 De Bar Kochba opstand 132-135 na Christus.
kaart 131 Jeruzalem in de tijd van Hadrianus.
kaart 132 Verbreiding van het het christelijk geloof in de 2e en 3e eeuw

Heer, wees mijn Gids

                               

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)