Vakantie mijmeringen - Dag 4

Hieronder vind je alle pagina’s van de ontspannende Vakantie studies

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20   21  terug

Lees de Bijbel       

Wij hebben niet de tijd. De tijd heeft ons ! 

Even tijdverspillen ?

Alle Atheners nu ...hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen.

Handelingen 17 : 21


WannHadden die lui niks beters te doen? Wat is dat nou, de hele dag met elkaar staan kletsen en nieuwtjes uitwisselen. Toch pure tijdverspilling? Zo denken wij, nuchtere, nijvere Nederlanders. En Lucas lijkt dat ook te denken als hij dit opschrijft. Of heeft hij het niet zo negatief bedoeld?

O Nu ging het in die gesprekken niet om roddeltjes. Athene was het middelpunt van de zo hoog geroemde Griekse cultuur. Tot op vandaag is er bewondering voor de wijsbegeerte, de werken van de schrijvers, de bouwkunst en beeldende kunst uit die tijd. De gesprekken gingen ergens over, ze hadden inhoud. De Atheners waren denkers en stonden open voor nieuwe ideeën.

Als Paulus dan ook op de agora, de markt, gaat spreken over Jezus en over de opstanding, is er meteen interesse. Dit is iets nieuws! Ze brengen hem naar de Areopagus. Daarmee kan de Atheense raad voor godsdienstzaken bedoeld zijn. Of de heuvel waarop hun vergaderzaal stond.

En Paulus krijgt het woord. Voor dit kritisch-luisterend publiek brengt hij in hun eigen situatie het evangelie. Hij begint bij de blijken van hun godsdienstigheid, de vele altaren. Hij verbindt het altaar voor een onbekende god, waar geen beeld bij is, met de God die de wereld heeft gemaakt. Die geeft aan de mensen het leven en een plaats om te wonen. Van die God zijn wij allemaal afkomstig. Hij roept nu alle mensen op zich te bekeren. Want op een dag zal iedereen voor zijn Rechter moeten verschijnen: de Man die Hij uit de doden heeft opgewekt.

Is dit voor die Atheners verspilde tijd? Sommigen halen de schouders op. Anderen zeggen: 'We komen hier wel eens op terug.' Maar enkele mannen en een vrouw horen . met hun hart en komen tot geloof. Luisteren naar Gods Woord, lezen uit je Bijbel, praten over je geloof is geen verspilling maar de beste investering van je tijd.

Lezen: Handelingen 17: 15-34 6

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is